De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

het misbruik voorbij
Misbruik, Tijdingen -

het misbruik voorbij

vrijdag 29 oktober 2010 06:28
Spread the love

Het is ondenkbaar wat volwassen (?) mannen hebben uitgespookt met (vooral mannelijke) kinderen.

Het wordt hoog tijd dat de RK-Kerk niet alleen humaan wordt en de misbruiken duidelijk veroordeelt maar ook haar obsessie met sex en zuiverheid laat varen. En ook haar gloriezoekende rituelen weglaat. Rome ligt ver en schijnt een reservaat te zijn van oude conservatieve mannen. Met een onwerkelijke negatie van 99% van haar leden. Volgens het Evangelie van Jezus, de Kristus, is alleen onze Hemelse Vader Heilig en volmaakt.
Kristenen moeten gekenmerkt worden door naastenliefde en rechtvaardigheid, niet door vreemde kleren en pompeus gedoe. Ook in Rome moet men naar de essentie terugkeren. Indien de Kristus een Kerk wilde was het helemaal niet een pompeus machtsinstituut. Maar wel een dienende instelling die opkomt voor de zwakken. En niet veroordeelt op basis van een onbegrijpbare ideologie.

take down
the paywall
steun ons nu!