De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het meest corrupte land ter wereld…

Het meest corrupte land ter wereld…

maandag 14 augustus 2023 03:16
Spread the love

10 (en meer) redenen waarom de Verenigde Staten het meest corrupte land ter wereld zijn

– Corruptie in de VS is astronomisch hoog, en aangezien de VS nog steeds de nummer één economie ter wereld is wat betreft het nominale BBP, heeft de massale corruptie hier een wereldwijde impact.
– Juan Cole, Informed Comment; 31 januari 2019 –

Bron: Commondreams.org (Merk op dat dit artikel dateert uit 2019, uit de tijd van het Trump-presidentschap)

De Verenigde Staten zakten 6 plaatsen naar de 22e plaats in Transparency International‘s lijst van landen volgens corruptie (2019). Onder Trump komt Amerika niet meer voor in de top-20 voor eerlijk zakendoen.

Maar zoals ik al eerder heb betoogd, zijn de Verenigde Staten het meest corrupte land ter wereld en zouden ze op plaats 194 moeten staan, niet op plaats 22. Wat volgt is een sterk herziene versie van mijn populaire lijst.

Het is duidelijk dat de Amerikaanse ministeries van Justitie en de Schatkist bedrijven niet ongestraft zouden laten voor het verwerven van contracten door middel van omkoping, en het is precies deze strikte opvolging die in de Transparency International-lijst gewaardeerd wordt. En Amerikanen hoeven geen overheidsfunctionarissen om te kopen, zoals in veel landen het geval is (hoewel, om eerlijk te zijn tegenover de overheidsfunctionarissen, ze doorgaans om steekpenningen vragen omdat hun regering hen geen leefbaar loon betaalt).

Maar op allerlei manieren is corruptie in de VS astronomisch, en omdat de VS nog steeds de nummer 1 economie ter wereld is wat betreft het nominale Bruto Binnenlands Product, heeft de massale corruptie hier een wereldwijde impact.

Hier zijn de belangrijkste tekenen dat de VS het meest corrupte land ter wereld is:

1. De VS is zo corrupt dat onze regerende Republikeinse Partij zelfs de door de mens veroorzaakte klimaatverandering zou ontkennen en een pro-kool-/oliebeleid zou aannemen dat onverbiddelijk voorbestemd is om de planeet aarde te verwoesten, allemaal om een paar extra jaren winst te verzekeren voor vuile kolenbedrijven en oliereuzen zoals ExxonMobil.

Amerikanen worden nu eindelijk wakker uit de 30 jaar van verlammende onwerkelijkheid waarin Big Carbon en zijn gewillige handlangers in de Amerikaanse regering hen hadden gestort. Maar de federale regering doet niets van enige betekenis aan de klimaatcrisis, en de echte leiders zijn staten als Californië. Amerikanen realiseren zich niet hoe merkwaardig hun klimaatdementie is. Geen enkele regering in Europa ontkent openlijk de door de mens veroorzaakte klimaatverandering door het verbranden van fossiele brandstoffen en het opstapelen van broeikasgassen in de atmosfeer, hoe laks sommige van hen ook zijn om het probleem echt aan te pakken.

De Chinese Communistische Partij is realistischer dan de Amerikaanse regering en zet alles op alles om over te stappen op groene energie. Duitsland, de op drie na grootste economie, heeft het einde van steenkool aangekondigd. (1) Groot-Brittannië haalt een derde van zijn elektriciteit uit wind en steenkool levert nog maar 2 procent meer van de Britse elektriciteit – een prestatie van minder dan tien jaar.

Alleen de dodovogels van de partij met de verschrikkelijk verkeerde naam “Australian Liberal Party” zijn nog steeds fel pro-kolen en ontkennen luidkeels de wetenschap van broeikasgassen.

2. Onze regering is zo corrupt dat het Environmental Protection Agency (het Federaal Milieu-agentschap, nvdVertaler) niet alleen gestopt is met het beschermen van het milieu, maar zelfs een voorvechter geworden is voor de vervuilende industrieën, waarbij elke regelgeving wordt geschrapt die zou kunnen verhinderen wat extra geld te verdienen ten koste van, dingen zoals, mensen doden. Het huidige hoofd is een voormalige lobbyist in de kolenindustrie! Het EPA heeft besloten kolencentrales te steunen en de storende overheidsvoorschriften die het uitspuwen van kwik in de atmosfeer belemmeren, op te heffen. Kwik is een zenuwgif en concentreert zich bovenaan de voedselketen (d.w.z. in ons). De Gekke Hoedenmaker in “Alice in Wonderland” werd tot waanzin gedreven door met zijn handen kwik op de rand van vilten hoeden te smeren om ze recht te trekken. Voortdurende blootstelling aan kwik beschadigt het menselijke zenuwstelsel.

3. De Amerikaanse regering is zo corrupt dat ze met een knipoog voorbijgaat aan de moord door de Saoedische autoriteiten op Washington Post-columnist Jamal Khashoggi, vrijwel zeker uitgevoerd in opdracht van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. En de redenen die de president van de Verenigde Staten gaf voor zijn onverschilligheid bij het verzagen van de ongelukkige schrijver, waren dat hij de Saoedische wapenaankopen van en investeringen in de Verenigde Staten niet in gevaar wilde brengen. Deze reactie is precies de definitie van corruptie. Saoedi-Arabië koopt de Amerikaanse regering om teneinde een wrede moord op een spraakmakende journalist, die schreef voor de befaamde Washington Post en wiens kinderen Amerikaans staatsburger zijn, door de vingers te kijken. Je ziet van ver dat dit allemaal op corruptie wijst door je voor te stellen wat de reactie in Washington zou zijn als men zou ontdekken dat Iran in een consulaat één of andere dissident met een botzaag had versneden.

4. De V.S. is zo corrupt (vraag uit het publiek: “Hoe corrupt is dat dan wel?”) dat de Senaat de indiening van een wetsvoorstel heeft toegestaan, geïntroduceerd door Marco “Benedict Arnold” Rubio, dat aan de individuele staten toestaat om verkopers en aannemers die Israël boycotten uit te sluiten van publieke contracten. Hoewel Rubio, Gary Peters, Ron Wyden en andere voorstanders van het wetsvoorstel volhouden dat het de vrijheid van meningsuiting niet aantast, ondermijnt het eigenlijk de vrijheid van meningsuiting. Wij universiteitsdocenten die wel eens op andere campussen gaan spreken, worden als contractanten beschouwd en wij zullen door dergelijke wetten verhinderd worden om lezingen te geven aan bijvoorbeeld de Universiteit van Texas. De wet is ongrondwettelijk en zal vernietigd worden als de Amerikaanse rechterlijke macht nog een beetje integer is. Maar de wet werd aangenomen teneinde de Israëlische kolonisatie van de Palestijnse Westelijke Jordaanoever te bestendigen en de veroordeling van de Palestijnen tot staatlozen, rechtelozen en hulpelozen te handhaven. En zij werd achter de schermen uitgewerkt in samenwerking met het Israëlische Ministerie van Strategische Zaken (d.w.z. van propaganda), met de steun van pro-kolonisatiefanaten zoals de louche casinomagnaat Sheldon Adelson, die ervan wordt beschuldigd dat hij zijn fortuin deels heeft verdiend door leden van de Chinese Communistische Partij om te kopen zodat hij een lucratief casino in Macau kon openen. De senatoren hebben dit wetsvoorstel ingediend, ondanks dat het een gifpil is voor de Amerikaanse grondwet, omdat ze in de zak zitten van de Israëlische lobby’s, die hun politieke campagnes helpen financieren. (Ik haast me eraan toe te voegen dat de meeste Amerikaanse Joden deze achterbakse streken niet goedkeuren.)

Met andere woorden, de senatoren handelen op deze manier omdat ze worden omgekocht door een groepje corrupte Amerikaanse zakenmensen, die op hun beurt virulente aanhangers zijn van een buitenlandse staat, of door Amerikaanse Evangelische Christenen, die de irrationele hoop koesteren dat bij een definitieve oplossing van Het Palestijns Probleem Christus opnieuw zal verrijzen. Het belangrijkste is dat de Amerikaanse verkiezingspolitiek een uitgebreid systeem van omkoping is, waarvoor zelfs de grondwet zelf niet heilig is.

5. Een zeker teken van corruptie is een verkiezingsuitslag zoals die van 2016. Een verwende nietsnut als Donald Trump werd stinkend rijk door de mazen in de belastingwetgeving op te zoeken en door roofzuchtig gedrag in zijn casino’s en andere bedrijven, en hij mocht vervolgens het presidentschap kopen met zijn eigen geld. Hij kreeg elke avond miljarden dollars aan gratis campagnetijd op CNN, MSNBC, Fox en andere kanalen die eigenlijk onpartijdiger hadden moeten zijn, maar ze waren op zoek naar advertentiedollars en Trump was een ongezien goede trekpleister. Ook de manier waarop het Hooggerechtshof de hervorming van de campagnefinanciering afschafte en het openlijk en onbeperkt geheim kopen van verkiezingen toestond, is het toppunt van corruptie. (2) Het toelaten van massaal zwart geld bij onze verkiezingen werd misbruikt door de Russische Federatie, die, na haar eigen presidentsverkiezingen hopeloos te hebben gecorrumpeerd, erin slaagde ook de Amerikaanse verder te corrumperen. (3) Eenmaal aan de macht, heeft Trump Inc. geprofiteerd van de macht van het Witte Huis om deel te nemen aan een breed scala aan corrupte praktijken, waaronder een poging om visa te verkopen aan rijke Chinezen en de promotie van het merk Trump als onderdeel van diplomatie.

6. De rijken zijn goed geplaatst om onze politici om te kopen en om belastingverlagingen voor de rijken door te drukken. De gebroeders Koch en andere megarijke troglodieten vertelden Mitch McConnell en Paul Ryan in 2017 expliciet dat als de Republikeinse Partij, die de drie takken van de regering controleert, de belastingen op haar hoofdsponsors niet zou verlagen, er geen steun van de miljardairs aan de partij meer zou zijn bij de tussentijdse verkiezingen van 2018. Deze niet mis te verstane dreiging van een electoraal executiepeloton zorgde ervoor dat de honderden omgekochten in het Congres zich repten en actie ondernamen, en ze gaven zoals het hoort 1,5 biljoen dollar aan overheidsdiensten weg aan de miljardairsklasse (want dat is wat federale belastingen zijn: diensten voor de mensen, zoals wegen, scholen, gezondheidsinspecties, implementatie van milieuwetgeving), dingen waarvan iedereen de vruchten plukt en die er niet meer zullen zijn. In de mate dat de overheid zal proberen om die afgebouwde diensten te blijven leveren ondanks het feit dat ze geen belastingen heft op zij die het geld hebben om ervoor te betalen, zal ze een enorm begrotingstekort oplopen en de dollar verzwakken, wat een vorm van inflatie is in de sector van geïmporteerde goederen. Inflatie treft de armen het ergst. Zoals het er nu uitziet, zijn 3 amerikaanse miljardairs evenveel waard als de 150 miljoen armste amerikanen. Een dergelijke ongelijkheid in rijkdom is in de VS niet meer gezien sinds het tijdperk van de robber barons (de roofbaronnen) in de 19e eeuw. Beide tijdperken worden gekenmerkt door extreme corruptie.

7. Een teken van Amerikaanse corruptie is de snelheid waarmee de Amerikaanse samenleving ongelijker is geworden sinds de afschaffing van de progressieve inkomstenbelasting door Reagan in de jaren tachtig. Hoe rijker de top 1 procent is, hoe meer politici het kan kopen om nog meer van ‘s lands rijkdom te vergaren. Tijdens mijn leven is de top 1 procent gestegen van 25 procent van de particuliere rijkdom onder president Eisenhower naar meer dan 38 procent vandaag. Volksvertegenwoordiger Alexandria Ocasio-Cortez heeft gelijk dat we de tarieven voor de hoogste belastingschalen sterk moeten opdrijven, en we moeten ook inkomsten uit vermogen belasten. (4)

8. Het Amerikaanse militaire budget is wanstaltig en enorm, groter dan de militaire budgetten van de volgende 12 grote staten samen. Wat men zich meestal niet realiseert, is dat misschien wel de helft ervan wordt besteed aan externe diensten, niet aan het leger. Het is publieke steun voor privébedrijven op kosmische schaal. Ik heb met eigen ogen gezien hoe officieren uit het leger stappen en vervolgens bedrijven oprichten om dingen te verkopen aan hun voormalige collega’s die nog in het leger zitten. Juist omdat het een beerput van grootschalige corruptie is, zal Trumps’ budget er meer dan 100 miljard dollar extra belastinggeld tegenaan gooien.

9. De VS heeft een enorme goelag van 2,2 miljoen gevangenen in gevangenissen en penitentiaire inrichtingen. Er is een toenemende tendens om gevangenissen te privatiseren, en deze tendens corrumpeert het systeem. Het is verkeerd dat er geprofiteerd wordt van het achter de tralies zetten en houden van mensen. Deze verontrustende trend wordt des te verontrustender door de maatregel om extra lange straffen op te leggen voor kleine vergrijpen, voorwaardelijke vrijlating te weigeren en mensen levenslang op te sluiten voor bijvoorbeeld drie kleine diefstallen. (5)

10. De verbeurdverklaring van bezittingen in de “drugsoorlog” corrumpeert de politiediensten en de rechterlijke macht. Hoewel sommige staten deze corrupte praktijk terugdraaien, is het wijdverbreid en een gevaar voor de grondwet. (6)

Dus vertel het Globale Zuiden niet hoe corrupt het is omdat er wel eens een paar kleine steekpenningen aangenomen worden. Amerikanen worden niet als corrupt gezien omdat we alleen in de grote denominaties handelen. Steel 2 biljoen dollar en je bent niet corrupt, je bent daarentegen respectabel.

Bron: Commondreams.org; herpublicatie toegelaten

Noten vd vertaler
(1): door het opblazen van de Nord Stream gaspijplijn en het figuurlijk opblazen van de banden met Rusland hebben de duitse Groenen wel geen bezwaar gemaakt tegen het uitbreiden van de bruinkoolmijn in Lützerath en de import van amerikaans extra-vervuilend gas gewonnen uit fracking. Zie mijn eerdere artikels “Wanneer groene blaadjes verdorren, kleuren ze bruin” deel 1, 2 en 3.

(2): in dit hele betoog gaat de schrijver heel lichtzinnig over de rol van het Supreme Court, dat m.i. in het Amerikaanse politieke bestel als een olifant is, die niemand ziet, omdat iedereen er opzettelijk naastkijkt. Rechters worden er aangesteld op basis van hun politieke aanhankelijkheid (en/of tegenwoordig: huidskleur, sexuele voorkeuren of etnie), niet op basis van neutraliteit of eruditie. Niet het belang van de burger telt, wel de interpretatie van de wet met oogkleppen of politiek gekleurde bril; dat is de regel van het systeem. Wetten die een bepaalde partij onwelgevallig zijn, worden voor rechtbanken aangevochten en die zaken worden opzettelijk gerokken en geëscaleerd tot bij het Supreme Court, omdat men weet dat  daar die wetten op slinkse, ondemocratische, wijze  onderuitgehaald kunnen worden, want de politieke voorkeur van alle rechters is een publiek geheim. Deze rechters in het Supreme Court zijn bovendien mensen die opgeklommen zijn in een systeem dat bol staat van corruptie en enige corruptie is henzelf dus niet vreemd. Momenteel is er heel wat te doen omtrent de vele dure cadeaus die Justice Clarence Thomas 30 jaar lang ontvangen heeft van allerlei miljonairs, die zaken hadden lopen voor het Supreme Court.

(3): Hier verliest de auteur m.i. even de pedalen. Er zijn nooit aantijgingen geweest van russisch geld in de amerikaanse verkiezingscampagnes. Wel aantijgingen van russische beïnvloeding dmv advertentiecampagnes op Twitter en co. Al deze verhalen over russische inmenging in de amerikaanse verkiezingen zijn in de loop der jaren onderuitgehaald dmv gerechtelijke procedures, onderzoekscommissies… en in correct perspectief gezet of terug gebracht tot hun werkelijke dimensie: opgeklopte leugens, fake news. Zelfs VRT heeft het intussen al schoorvoetend toegegeven dat ze ons jarenlang bedot hebben.

(4) Omtrent ongelijkheid: een recente poll wees uit dat 56% van de amerikanen niet voldoende spaargeld heeft om een eenmalige nooduitgave van duizend dollar te kunnen opvangen. Over het aantal amerikanen dat onder de armoedegrens leeft, zullen we het hier niet hebben.

(5) Ook al is de slavernij in de VS officieel afgeschaft, in het gevangenissysteem is dwangarbeid (eufemisme voor slavernij) wettelijk nog steeds toegestaan en een bron van megawinsten voor de uitbaters van de privé-gevangenissen. Het is in de VS niet ongewoon dat rechters (betrapt worden op…) een bedrag toegeschoven krijgen van de gevangenisuitbaters dat in verhouding staat tot het aantal veroordeelden dat ze naar de gevangenis sturen. Corruptie, dus.

(6) De auteur gaat hier helaas zeer kort voorbij aan een systeem dat bij ons totaal ongekend is maar in de VS de modale burger als een zwaard van Damocles boven het hooft hangt: de Civil Forfeiture (“burgerlijke inbeslagname”); of hoe de Amerikaanse overheid ongestraft haar eigen bevolking kan bestelen.
Amerikaanse politie mag eigendommen (geld, auto’s, huizen…) in beslag nemen op basis van vermoedens dat die eigendommen verworven zijn door criminele activiteiten. De bewijslast (het vermoeden van onschuld wordt in dezen even vergeten…) dat zulks niet het geval is, wordt in dit geval omgekeerd en ligt bij de burger. Dit is een systeem dat aanleiding geeft tot waanzinnige misbruiken, doorheen het hele land (voorbeelden hier en ook op de Wikipedia-pagina omtrent Civil Forfeiture in de VS).
Het is niet ongewoon dat politie-agenten in de VS een percentje opstrijken van de door hen in beslag genomen goederen. Zij vullen dan hun dagen met eender wat in beslag te nemen om zich aldus een royale bijverdienste te creëren. Gelegaliseerde diefstal door de overheid, dus. Politiedistricten die krap bij kas zitten, vullen wel eens die kastekorten aan door langs de straatkant te gaan staan, wat automobilisten tegen te houden (bij voorkeur die met de chicste auto’s) en willekeurig geld en auto’s in beslag te nemen.
Op Wikipedia lezen we hieromtrent ondermeer: “In 2012 werd in de VS meer dan 4,4 miljard dollar dmv Civil Forfeiture in beslag genomen [= legaal gestolen], terwijl amerikanen een geschatte 4,7 miljard dollar verloren door criminele diefstal.” Het volume aan legaal en crimineel gestolen goederen is m.a.w. bijna gelijk. En ook nog: “één schatting gaf aan dat in 85% van de gevallen van Civil Forfeiture, de eigenaar van de goederen uiteindelijk nooit van een misdaad beschuldigd werd” (eigen onderlijning). Een gouden regel in de VS is: ga nooit de straat op met veel cash op zak. De politie zou het je wel eens kunnen ontstelen.

(7) De auteur vermeldt hierboven ook niet hoe corrupt de amerikaanse verkiezingen wel zijn. Jimmy Carter verklaarde ooit dat die één van de meest ontransparante ter wereld zijn. Tot voor kort monitorde het Jimmy Carter Center de Amerikaanse verkiezingen daarom niet. We verwijzen daarvoor graag door naar de vele artikels die Lode van Oost hier op DWM al aan de VS-verkiezingen gewijd heeft. Bv hier en ook nog (o.a.) het dossier “verkiezingen VS 2020“.

(8) ook onvermeld blijven de endemische corruptie bij de amerikaanse politie, die door de eigen bevolking als een bezettingsmacht ervaren wordt, de corruptie van de NRA en de wapenfabrikanten die ijveren voor vrije handel en bezit van vuurwapens, de corruptie van Big Pharma, tengevolge waarvan de VS het duurste maar tevens minst performante gezondheidssysteem ter wereld hebben en kraambedsterftecijfes en een levensverwachting vergelijkbaar met die van een derdewereldland.

(9) Ook (helaas) buiten beschouwing gelaten zijn de VS-media, in de handen van corrupte oligarchen, die zich laten gebruiken om dit door en door corrupte systeem toe te dekken en te verzwijgen. Gil Scott Heron zong ooit (zeer to the point): “The revolution will not be televised“.

(10) Ook niet vermeld zijn de ontelbare verdragen, met de eigen bevolking (de Native Americans) en de internationale verdragen die de VS in hun geschiedenis met de voeten hebben getreden. De VS hebben niet voor niets de bijnaam “het rijk van de leugens”.

(11) Ook onvermeld zijn de gemiddeld 1000 treinongevallen per jaar in het technologisch meest geavanceerde land ter wereld.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!