De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het leuvense tejo-huis bestaat een jaar!

Het leuvense tejo-huis bestaat een jaar!

maandag 28 september 2020 14:59
Spread the love

LV: Jullie bestaan één jaar. Kan je even de bedoeling uitleggen van het TEJO-huis?

Luc Deneffe: We spelen in op een vraag en behoefte die iedereen kent en dat is dat er vele jonge mensen vandaag het niet gemakkelijk hebben. Er bestaan heel wat wachtlijsten En voor jongeren die professionele hulp bestaan er lange wachtlijsten en heel wat drempels. Daar wil Tejo een antwoord op bieden. Ons aanbod is ten eerste gratis, ten tweede kan je er anoniem terecht bij de professionele therapeuten waarmee wij samenwerken. Dat wil zeggen dat er niet geregistreerd wordt en wij ook je ouders niet verwittigen. We bieden ook onmiddellijke hulp. Er zijn bij ons geen wachtlijsten en gemiddeld bieden we je tot een tiental therapeutische sessies aan.

LV: Jullie werken met professionele therapeuten die gratis meewerken. Hoeveel doen er momenteel mee en meer algemeen hoeveel vrijwilligers werken er mee?

Luc Deneffe: Het is een van die hele mooie dingen die er gebeuren in deze wereld, dat er zoveel vrijwilligheid is in een stad als Leuven. In totaal hebben we een 60-tal vrijwilligers die zich actief inzetten. Daar zijn een 20-tal therapeuten bij en een 15-tal onthaalmedewerkers. Een warm onthaal is immers essentieel voor onze werking. Daarnaast werken er mensen mee aan de opbouw van dat netwerk, de logistiek en dat soort dingen…

LV: Jullie vangen dus nu al een jaar jongeren met psychische problemen gratis op. Wat zijn de resultaten die jullie kunnen voorleggen?

Luc Deneffe: De jongeren hebben ons zeer snel na de opstart gevonden. Na een jaar hebben we 218 jongeren over de vloer gehad en in totaal 1090 therapeutische gesprekken met hen gevoerd. We staan zelf te kijken van die cijfers.

LV: Wie zijn die jongeren die op jullie beroep doen en met welke problemen komen ze?

Luc Deneffe: Theoretisch gaat het over jongeren tussen 10 en 20 jaar met wie we maximaal 10 therapeutische gesprekken voeren. Naargelang de nood zijn we daar echter soepel in. Wie zijn die jongeren? Ze zijn gespreid over leeftijden. We zien duidelijk meer meisjes dan jongens. 60 procent woont ook effectief in Leuven. Daarnaast zijn er ook studenten. De andere zijn jongeren van daarbuiten die vaak in het Leuvense schoollopen. De problemen waarmee jongeren komen aandraven zijn zeer divers. Het heeft vaak te maken met het negatief beeld, met angst en depressieve gevoelens, hoe omgaan met relationele problemen in de thuiscontext…

LV: Hoe komen die jongeren bij jullie terecht?

Luc Deneffe: 25 procent van de jongeren belandt bij ons na doorverwijzing via andere collega’s actief in de hulpverlening. Een kwart komt bij ons spontaan. Die staan aan de deur en kunnen worden opgevangen omdat er altijd een therapeut vrij is die onmiddellijk een eerste gesprek kan aangaan. Daarnaast komen er via familieleden, vrienden…

LV: Zijn de problemen vaak opgelost na die tien therapeutische sessies of verwijzen jullie zelf ook door andere therapeutische instanties?

Luc Deneffe: Er zijn jongeren waarvoor één gesprek, waarin ze het probleem kunnen ventileren, voldoende is… Ik herinner mij een jongere die na een sessie gewapend was om het gesprek met zijn ouders aan te gaan. Voor een aantal andere jongeren zijn de problemen echter ook na 10 sessies niet opgelost, maar waarin we ze wel mee hebben kunnen dragen. Met de hulp van onze professionele therapeuten verwijzen we ze door. We zorgen er hierbij steeds voor dat er geen gat valt. Indien nodig doen we nog een aantal sessies tot die andere hulpverlener kan overnemen.

LV: Hoe heeft de coronaperiode op jullie werking ingehakt?

Luc Deneffe: Met fierheid kan ik zeggen – en ik wil hierbij een compliment maken aan de therapeuten – dat we niet gestopt zijn. Natuurlijk hebben we op een bepaald moment ons huis moeten sluiten, maar we zijn onmiddellijk overgestapt op contacten via internet, zoom en dergelijke. Meer dan in andere TEJO-huizen zijn de jongeren blijven komen. We zijn met die digitale contacten ondertussen niet gestopt. We hebben immers gemerkt dat zelfs ons opvanghuis voor een aantal van die jongeren een drempel was en dat dit digitale contacten nog laagdrempeliger zijn.

LV: Jullie zijn sinds een jaar gehuisvest in een pand aan de Verkortingstraat dat in het voorjaar van 2021 gaat afgebroken worden. Hebben jullie een nieuwe oplossing?

Luc Deneffe: We hebben inderdaad een mooi, nieuw, warm, huiselijk pand op de Tervuursevest. Zeer goed bereikbaar. Een huis uit de duizend.

LV: Op welke manier kunnen jongeren contact nemen met jullie?

Luc Deneffe: Het meest eenvoudige is de website tejo.be. Dan kom je terecht bij de Vlaamse organisatie en vind je onze gegevens van mailadressen tot telefoonnummers. We reageren steeds zeer snel!

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!