De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

het kan verkeren

het kan verkeren

woensdag 10 maart 2010 17:06
Spread the love

Enkele jaren gelden, in 2006, zag de notionele intrestaftrek het licht. Een fiscaal voordeel voor bedrijven op hun kapitaal. Bedoeling was om met dit geld jobs te creëren en R&D te stimuleren. Nu, vijf jaar later, is het kapitaal wel degelijk gestegen. Wat over het aantal jobs en R&D, in vergelijking, niet gezegd kan worden.

Iedereen weet ondertussen dat er gefraudeerd wordt en dat het systeem op zich zwaar uit de hand is gelopen. Uit politieke hoek probeert men nu het aangename aan het onaangename te koppelen. De notionele intrestaftrek kost de burger immers dagelijks geld en tot op heden heeft hij er nog maar weinig van terug gezien. Niet in jobs, niet in iets anders.

Een eerste gedachte om het belastingvoordeel te koppelen aan werkzekerheid werd afgeschoten door de hoofdnar van de bedrijven himself, meneer Reynders. Gisteren deed zijn collega Dirk van der Maelen een nieuwe poging om de fraude aan te pakken en het voordeel verantwoordelijker toe te kennen. Slechts 7% van de kmo’s hebben voordeel bij de belastingaftrek, de multinationals en andere grote broertjes slorpen de rest op. Zijn woorden waren nog niet koud of de werkstelerorganisaties kregen al direct enkele fora op radio, tv en in de geschreven pers.

Unizo-medewerkster Cindy Laureys stelde dat de intrestaftrek een noodzakelijke stimulans is voor het versterken van het eigen vermogen. Werkgstelersorganisatie VBO roept politici ook op “klaar en duidelijk hun steun voor de notionele intrestaftrek uit te spreken”.
“Deze steun moet ondubbelzinnig en duurzaam zijn. Zoniet verspilt ons land het enorme potentieel van een echt innoverende maatregel“, luidt het .

Unizo geeft dus zelf open en bloot toe dat de maatregel in hun ogen enkel dient om het eigen vermogen te spekken. Jobs en R&D? Nog nooit van gehoord! En het VBO spreekt over een innoverende maatregel. Dat de maatregel in 2006 een nieuw idee was dat is waar. Maar innovatie gaat ook over goederen, diensten en processen. Voor het VBO is het blijkbaar genoeg dat het een nieuwe maatregel was. Al de rest is van geen tel.

In 2006 ging men nog voor jobs en R&D, nu enkel voor meer eigen vermogen. Bredero heeft het ooit gezegd…

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!