De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het is tijd voor verzoening

Het is tijd voor verzoening

dinsdag 16 oktober 2018 14:38
Spread the love

Het mediagenieke optreden van Bart Dewever sprak alweer boekdelen!
De NVA-voorzitter en regerend burgemeester van Antwerpen verscheen ten tonele, omringd door een schare bodyguards.
Zij toonden zich bereid om bij de minste aanval hun leven te offeren voor de grote leider.

Het V-teken vulde het beeld!

Kraaide de lieve man victorie of kondigde hij als oorlogszuchtige strateeg de vernietiging van al zijn tegenstanders aan?

2014: Verlangen naar de alleenheerschappij door Verandering

Zet die plaat af!

Het klonk als een bevel uit de roephoorn van de nieuwe burgemeester.
Nu is het aan mij om de kaarten te leggen. Ik zal vanaf heden het spel dirigeren.
Mijn hunkering naar keizerlijke macht zal binnenkort overal zichtbaar zijn.
Door Verandering zou de stinkende stal uitgemest worden.

Ken jullie plaats!

De Vlaamse Antwerpenaar werd al vlug van het kastje naar de muur gestuurd.
Met de regelmaat van de klok beklom de burgervader het podium om zijn ongezouten afkeer van wie anders dacht en was kenbaar te maken.
Zijn dichtste kompanen mochten met vuur Verwarring stichten en mensen tegen elkaar opzetten.

Angst en haat als troef!

Door voortdurend in te spelen op onvolkomenheden of fouten van de tegenspelers én medestanders werd de angst ernstig aangewakkerd.
Buren werden aangemoedigd om verklikker te spelen, kansarmen werden bestempeld als luiwammesen die de toekomst van de middelrijken vernietigden, de sociale zekerheid werd gepluimd.
Stilletjes weg nam haat de plaats in van hoop! Vunzigheid werd de normaliteit!

Alle privacy wordt ontnomen!

Door identiteit en veiligheid centraal te stellen kwam de eigen ruimte van ieder persoon of familie in het vizier.
Camera’s, soldaten, de sociale media, … fungeerden als vehikels van het alziend oog van de meester.
Niet langer God ziet u maar Bart en zijn geheime dienst houdt u in het oog en manipuleert als Himmler en Goebbels uw hele doen en laten.

Daarbij worden zelfs de democratische coalitiegenoten niet ontzien: totale Verdenking!

2018:Victorie kraaien en Verzoening afdwingen.

Alles kleurt geel en zwart!

Talrijke burgers zitten gekluisterd voor hun TV- of computerscherm.
Ze volgen met uitzonderlijke attentie de verkiezingsbeelden op hun smartphone.
Geel en zwart komen als stoottroepen te voorschijn.
NVA en Vlaams Belang overspoelen Vlaanderen. De Verovering is gaande!

De kramp wordt zichtbaar!

Bij het verschijnen van de lang verwachte Romeinse keizer valt het echter voor de aandachtige kijker op dat Bart Dewever er niet in slaagt om als een overtuigde alleenheerser over te komen.
Zijn blik is gespannen. Zat hij tijdens het wachten te proeven van een nieuw Antwerps drugmiddel? Was er sprake van Verdoving?

 Een gevarengrens werd overgestoken!

Bart kwam nu tot het besef dat hij vele burgers en coalitiegenoten had gekwetst tot in het diepste van hun ziel.
Bovendien lieten de groene, blauwe, oranje en diep-rode kleuren zien dat een groot aantal mensen hun verbondenheid niet wilden opofferen.
De beloofde verandering bleek geenszins een verbetering … tenzij voor de elite!
De Verwaandheid kreeg een deuk.

In het hart geraakt!

De verkiezingsresultaten toonden bij nader inzien dat de broodnodige coalitiegenoten van morgen geenszins nog geloof konden hechten aan een dergelijke partner.
Noch zijn programma, noch zijn stijl boden uitzicht op de toekomst.
De diepe wonden die geslagen werden, ja zelfs tot in de huiskamer, zijn nog volop aan het bloeden. 
Verschoning vanuit ‘t Schoon Verdiep is met deze man een ijdel woord!

Respect en verbinding staan nu centraal!

Typisch voor dergelijke conservatieve figuren als de heer Dewever is dat zij zelfs bij het besef van de eigen fouten niet toegeven.
Menselijkheid is hen vreemd, macht ten einde toe doet hen stralen.Het is tijd voor Verzoening mag hier dus begrepen worden als: ‘Jullie moeten jullie aanpassen!’

Helaas, beste Bart, als u niet zelf verandert, dan wacht er enkel ‘der Untergang’.
Vraagt u het even aan uw woordvoerder Pol Vandendriessche uit Brugge.
Verzoening leg je niet op!
Oefen je in verbondenheid en vrede!

Besef dat al wie u nu uitnodigt om met u in zee te gaan, de boot afhoudt omdat zij of hij recht heeft op eigenwaarde én op de vervulling van een respectvol en verbindend programma!

Berten Debergh

Typ

of plak de tekst in dit veld…

 

take down
the paywall
steun ons nu!