De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het is nu genoeg geweest. Het Moslim Broederschap in Europa, bij ons en in Nederland.

Het is nu genoeg geweest. Het Moslim Broederschap in Europa, bij ons en in Nederland.

vrijdag 13 februari 2015 18:26
Spread the love

Wie zijn ze, deze Moslim Broeders?
Ik heb daar zo mijn persoonlijke mening over. 
Kijk eens naar …

https://www.youtube.com/watch?v=CFSKCHh5eIk 

Naast Shaykh el Bakali vind je dan Shaykh Mohamed Aarab en Shaykh Sulayman Van Ael. 
Deze laatste vertaalt boeken voor ‘t Kennishuis waarna ze worden uitgegeven.
Hij is bekend van de Koepel- moskee en nu van de Berchemse Moskee. (daar is hij ondertussen ook al opgestapt,min of meer gedwongen door zijn nieuwe soefi achtergrond.)
Hij geeft lezingen, monologen, en islamiseert de jeugd in allerlei scholen, campussen en privé-initiatieven.
Hij gaat ook naar Groot-Brittannië om er bij te scholen.Daar zit dan Tariq Ramadan de lakens uit te delen (in Oxford) 
Maar de link met andere bekende namen volgt snel: Shaykh Yusuf al-Qaradawi, Shaykh Hamza Yusuf, Prof. Tariq Ramadan, Amr Khalid, Yusuf Islam, Sami Yusuf en Shayk-ul-Islam Prof Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri.
Als moslim die deel uit maakt van deze gemeenschap weet ik dan genoeg:
Het Moslim Broederschap in Europa in al zijn glorie.Politieke islam van de zuiverste soort.
Gematigde islam? Helemaal niet! Wel veel schone schijn. 

Profiel van Shaykh el Bakali als voorbeeld:

De heer Elkhammar El Bakali, supervisor ‘t Kennishuys.

Als sheikh, faqih en gezaghebbende imam behoeft de heer Elkhammar El Bakali geen introductie.

Sinds eind jaren ’70 actief in Nederland en onder andere bekend als imam van Moskee El Islam te Den Haag en voorzitter van de Vereniging Imams Nederland.

Op zijn brede en gedegen kennis en expertise wordt op internationaal niveau beroep gedaan.

Faqih El Bakali heeft een actieve rol in meerdere internationale islamitische geleerdenraden.

Zo is hij lid van de European Council for Fatwa & Research waar hij samen met sheikh Bin Bayyah, dr. Yousef Al Qaradawi en andere gewaardeerde geleerden onderzoek en religieuze uitspraken doet op specifieke onontgonnen thema’s die de moslimgemeenschap in Europa aangaan.
(Als je naar de ECFR vraagt en naar hun autoriteit dan heeft niemand er van gehoord.
Ook FIOE , Federation of Islamic Organization in Europe is voor iedereen totaal onbekend! Maar is dat zo? Ik wil dat weten. Ik wil weten waar ze voor staan.
Want als ik ‘moeilijke’ vragen stel wordt ik door imams naar Yusuf al-Qaradawi gestuurd. Daar zit dan iemand die de vragen behandelt. Op de vragen komt enkel de wedervraag: “Wat is uw bedoeling?” maar geen antwoord op de vragen. )

Daarnaast is hij onder andere lid van de Internationale Federatie voor Islamitische Geleerden, de IUMS* ( en actief binnen de Raad van Marokkaanse Geleerden.
El Bakali is een veelgevraagde spreker op internationale conferenties en verzorgt inhoudelijke trainingen en cursussen voor imams in Nederland en daarbuiten.

Binnen het team heeft hij de rol van supervisor, hij beoordeelt de selectie van boeken en stelt zijn internationale netwerk beschikbaar om ’t Kennishuys te helpen toegang te krijgen tot kwalitatieve kennisbronnen.

De Moslim Executieve van België is ook helemaal Moslim Broederschap, Turkse en Marokkaanse versie.

(*https://nl.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Salim_el-Awa) lees deze link! 

Shaykh al-Qaradawi zou opgespoord worden door Interpol op vraag van Egypte. 
In Egypte hebben ze sinds Morsi een andere kijk gekregen op het Muslim Bortherhood;
Erdogan biedt zijn land aan als opvangplaats voor Moslimbroeders die in diskrediet zijn gevallen. Misschien kan al-Qaradawi daar naartoe na eerder in Qatar met open armen te zijn ontvangen? 
Moslimbroeders uit Qatar werden al eerder welkom geheten. 
Erdogan is ook een leidend figuur binnen de Muslim Brotherhood. 
Hij komt de Turken bij ons ook aansporen om zich niet te veel te integreren. Een beetje kan geen kwaad maar de band met Turkije mag niet verbroken worden. 
Al Suwaidan, ook een leider van het Muslim Brotherhood werd tijdig herkend en de toegang ontzegd tot de Brusselse Moslimbeurs. 
Het zou goed zijn om anderen, zoals Tariq Ramadan ook de toegang te ontzeggen want voor hem is er maar 1 Islam en dat is duidelijk die van het Moslim Broederschap.  
Dit is mijn mening, die ik over verschillende jaren heb gevormd, vooral uit eigen ervaring en door jaren op islamitische sites te zijn uitgekafferd, verbannen en verketterd en recent ook van Kif Kif en Facebook te zijn verwijderd.
Het is nu genoeg geweest, het is tijd om de waarheid aan het licht te brengen. 
Dat is de absolute onverdraagzaamheid van de grootste islamitische gemeenschap tegenover andersdenkende moslims. 
De haat tegen moslims die de geleerden niet als erfgenamen van de Profeten willen zien. 

De haat tegen moslims die hun Profeet geen goddelijke status willen toekennen maar als gewone mens willen blijven zien. 
De haat tegen moslims die de soenna, de overleveringen en de shari’a in vraag stellen. 
De haat tegenover moslims die de Koran zelf willen lezen om de Boodschap te begrijpen en die de Koran niet willen uitgelegd krijgen door imams, geleerden of andere helpers, die zichzelf mensen van kennis noemen en die hun eigen status boven alles en iedereen willen plaatsen.
Er is geen dialoog met hen mogelijk al zullen ze dat jaren blijven ontkennen. 
Ze zijn geweldig goed in het ontkennen, in keeping up appearances. Velen trappen er met open ogen in.
Geen subsidies voor deze mensen. Voor geen van hun verenigingen, organisaties of groeperingen. Het is geen Islam maar islamisme en ze islamiseren en her-islamiseren iedereen die er ontvankelijk voor bevonden wordt. 
In sommige Arabische landen hebben ze het al begrepen. Nu bij ons nog.
Moge God ons allemaal leiden.

P.S. Recent hoorde ik, op de Marokkaanse televisie, Tariq Ramadan uithalen naar de moslims en de moslimgemeenschap. 
Hij zegt dat door de gebeurtenissen in de wereld de moslimgemeenschap in haar geheel in een kwaad daglicht stellen. 

Velen moslims zouden er zich door ongemakkelijk gaan voelen en in een slachtofferrol kruipen. 
Dat is volkomen onterecht want moslims moeten de Islam aan de wereld laten kennen door hun goed gedrag en goede voorbeeld. 

(Dus is er werk aan de winkel!)
Moslims moeten hun geloof terug beter leren kennen. ( ….dus men moet moslims islamiseren of her-islamiseren, maak er dus geld voor vrij Europeanen. Lees Milestones van Sayyid Qutb en je begrijpt het.) 

Moslims moeten meer zelfrespect krijgen. Ze moeten niet bij de pakken blijven zitten als slachtoffers, maar respect afdwingen, respect eisen. 

Het is net of ik mijn imam bezig hoor. Hij wees vandaag op de noodzaak om geld in te zamelen voor de moslimslachtoffers in Syrië die niet aan hun lot mogen overgelaten worden. (…De VN doet immers niets?)

Het is mijn persoonlijke mening dat de Syriërs de slachtoffers zijn van de ambities en het opeisen van respect door de Moslim Broeders in Syrië enkele jaren geleden en dat ze nu een helpende hand kunnen krijgen van dezelfde hand die hen voordien van de kant in de gracht heeft geduwd. 
De politieke islam kent geen grenzen, geen scrupules
Europa zou ook wel eens een “helpende” duw kunnen krijgen. 
‘t Is maar een gevoel dat ik InchaAllaah soms heb. En ik ben wakker.

En zie! Er zijn er nog die wakker worden en er zijn er die druk beginnen uitoefenen! Dat moet vragen oproepen!

http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/gosuin-druk-van-moslimexecutieve-op-saidi-en-benzine

Maar helaas worden beide hervormers zelfs met de dood bedreigd. 

En de overheid stond erbij en keek er naar. 

Goe bezig! 

take down
the paywall
steun ons nu!