De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het is in feite heel simpel, DIT MOET OPHOUDEN!

Het is in feite heel simpel, DIT MOET OPHOUDEN!

donderdag 19 juli 2012 19:06
Spread the love

Luxumbrella, het opgepoetste speeltje van BNP Paribas is zowat het kroonstuk van de zogenaamd zelfregulerende vrije markt. Ergens moet dit stoppen!

Om die reden verzoek ik de lezers volgende tekst te kopiëren en te versturen aan Dhr. John Crombez op volgende webpage:
http://www.samenaanhetwerk.be/question2/3/

Dit kost u één minuut.

Geachte heer staatssecretaris, Mr. Crombez,

Als lezer van de webkrant www.dewereldmorgen.be verzoek ik u een onderzoek in te stellen naar het product “Luxumbrella” hetwelke volgens de informatie die ik ter beschikking heb wordt aangewend om vermogens van gefortuneerde landgenoten uit het vizier te houden en zodoende de bronbelasting te vermijden die geheven wordt op inkomsten uit kapitaal geboekt in landen met een bankgeheim. Mag ik u tevens verzoeken mij via de media op de hoogte te houden van het verloop?

Met de meeste hoogachting,

take down
the paywall
steun ons nu!