De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het internationaal strafhof staat ten dienste van de VSA en Europa om de rest van de wereld te berechten. # 2

Het internationaal strafhof staat ten dienste van de VSA en Europa om de rest van de wereld te berechten. # 2

zaterdag 30 april 2011 11:46
Spread the love

Deel 2: Koloniaal Europa en Israel

Zolang het internationaal strafhof (ICC) alleen staatshoofden van gekoloniseerde landen berecht, blijft het een rechtbank ten dienste van de koloniale overheersers.
Het aanklagen van de winnaars van een oorlog en niet alleen de verliezers zou een belangrijk keerpunt betekenen in het internationale strafrecht.
7 Europese landen, Portugal, Spanje, Frankrijk, België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Italië hebben de rest van de wereld tussen mekaar verdeeld, ze maakten zelfs oorlogen en akkoorden tussen mekaar over de rest van de wereld. Koloniaal Europa en de VSA zien nog steeds de rest van de wereld als hun bezit.

De Algemene vergadering van de VN zou ook het internationaal strafhof mandateren om de misdaden te onderzoeken gedurende de koloniale tijd en gedurende de onafhankelijkheidsstrijden, het brutaal onderdrukken van de gerechtvaardigde opstand van de volkeren voor hun vrijheid en onafhankelijkheid.
Ieder Koloniaal land heeft meer dan 10 miljoen onschuldige burgers vermoord en ook onschuldige burgerslaven gemaakt, slaven verhandeld als producten en ook slaven gehouden onder hun meesterschap.
Intussen leeft de rest van de wereld nog steeds in een vorm van economisch kolonialisme waar koloniaal Europa en VSA hun militaire macht gebruiken om oneerlijke voorwaarden te stellen, de rest van de wereld uit te buiten en hun rijkdom te plunderen.
De schending van mensenrechten verjaren niet zolang er geen gerechtigheid komt voor de slachtoffers en hun erfgenamen

FRANKRIJK

*Het ICC moet ook onderzoeken of oorlogsmisdaden en genocide gebeurd zijn gedurende de onafhankelijkheidsstrijd bvb in Algerije en Vietnam.
Wat dit nog zeer pijnlijk maakt, is dat bij het vredesakkoord op het einde van de tweede wereldoorlog, waar een einde kwam aan de Duitse bezetting van de Europese landen,  het accent  werd gelegd op de mensenrechten en de soevereiniteit van de Europese staten.
Maar Frankrijk en de andere landen die werden bezet door Duitsland hebben de verkeerde les getrokken en uiteindelijk gaven ze gelijk aan de bezetters, namelijk dat machtsmisbruik loont. Daarom hebben ze hun eigen bezettingen verder gezet in de kolonies en zelfs een wrede onderdrukking met slachtingen van duizenden burgers tegen de gerechtvaardigde wil van de volkeren die streefden naar onafhankelijkheid.
.
Ik vind het zeer beschamend en misdadig van de Europese koloniale landen dat ze hun kolonies niet op een vredevolle manier de vrijheid gegeven hebben. Ze hebben zelfs op een wreedaardige manier de gerechtvaardige strijd van de bevolking voor bevrijding en onafhankelijkheid onderdrukt.

VERENIGD KONINKRIJK
Ik vraag een onderzoek over mogelijke oorlogsmisdaden en genociden in de kolonies van het  Britse Rijk o.a. in India, namelijk de slachting van 1200 onschuldige burgers zoals men kon zien in de film “Ghandi”.
* in welke mate kan het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk gesteld worden voor oorlogen en slachtingen gebeurd bij de afbrokkeling van het Britse koloniale Rijk. En ook  in welke mate zij verantwoordelijk kan gesteld worden voor de slachtingen en oorlogen door het trekken van kunstmatige grenzen die verschillende volkeren bij mekaar gebracht hebben. De meeste actuele broeihaarden in de wereld gebeuren in vroegere VK kolonies gevormd door de kunstmatige grenzen die getrokken werden door het Britse Rijk, zoals Palestina, Irak, Koeweit, Afghanistan, Cashemir, India, Pakistan. Sommige volkeren werden over verschillende staten verspreid, zoals de Koerden en de Pashtoen.

ISRAEL
De Veiligheidsraad van de VN zou ook het ICC moeten mandateren om een onderzoek in te stellen over mogelijke oorlogsmisdaden van Israel in hun tientallen aanvallen met zwaar geschut en luchtbombardementen tegenover het weerloze Palestijnse volk.
* De etnische zuivering bij het oprichten van de staat Israel

* medeplichtigheid aan de slachting van 3500 Palestijnen in de vluchtelingenkampen van Sabra en Shatila in Libanon op 16 en 18 september 1982.

*De slachtingen bij de wrede aanval op JENIN in april 2002
In april 2002 viel het Israëlische leger het kamp binnen, sloot het hermetisch af voor de pers en bulldozerde de huizen plat, met de bewoners er soms nog in.

Operatie Beschermingsschild
“In 2002 viel het Israëlische leger de stad binnen als onderdeel van Operatie Beschermingsschild, om terroristen te bestrijden. Deze operatie kreeg veel aandacht in de internationale media.
Na afloop lieten Palestijnen geruchten rondgaan over een ‘bloedbad’, waarbij 400 tot 1400 mensen om zouden zijn gekomen. Volgens een VN-resolutie, zou een “fact-finding”-missie van de Verenigde Naties het onderzoeken, maar uiteindelijk heeft deze Jenin niet bezocht. Verschillende rapporten van onder andere de Verenigde Naties (gebaseerd op informatie van derden), Human Rights Watch en Amnesty International hebben de beschuldigingen van een bloedbad weerlegd.
Wel gingen de gevechten, volgens het rapport van Human Rights Watch, gepaard met overtredingen van de Conventies van Genève van beide strijdende partijen. Zo vernielde het Israëlische leger de huizen van circa 4000 burgers en kwamen ook onschuldige burgers om in de gevechten. Ook gebruikte het Israëlische leger burgers als menselijk schild. Ambulances van de Rode Halve Maan en ander medisch personeel werd de toegang geweigerd. De Palestijnse strijdkrachten kregen een veeg uit de pan omdat men zich had ingegraven met explosieven in een dichtbevolkt vluchtelingenkamp.
Op 3 april omsingelden zo’n 1000 Israëlische infanterietroepen met tanks en helikopters Jenin en haar vluchtelingenkamp in het kader van de Operatie Beschermingsschild, die naast Jenin ook andere grote Palestijnse steden op de Westelijke Jordaanoever omvatte. Het gebied werd een ‘gesloten militaire zone’ verklaard, waardoor het voor journalisten en hulpverleners niet mogelijk was om het te betreden.
Enkele dagen voor de inval was het kamp door Palestijnse militanten met mijnen bezaaid. Deze tactiek faalde echter doordat het Israëlische leger vanaf 7 april systematisch Palestijnse huizen middels D-9 bulldozers van Caterpillar met de grond gelijk maakte en zo doorgangen creëerde voor tanks.
Op 9 april werden 13 Israëlische soldaten (onder hen een commandant, Odeb Colomb) gedood in een hinderlaag in het vluchtelingenkamp.
Op 11 april liet het Israëlische leger weten dat volgens haar 100 Palestijnse militanten gedood waren.
Op 12 april verklaarde het Israëlische leger dat het 100 tot 200 personen had gedood in de periode van 8 dagen. Palestijnse bronnen maken gewag van een bloedbad, naar later blijkt schromelijk overdreven.
Tot 15 april werd ambulances verhinderd het kamp binnen te gaan.
Op 18 april noemde de speciale gezant van de VN, Terje Roed-Larsen, de vernielingen in het vluchtelingenkamp “onvoorstelbaar weerzinwekkend”. Een adviseur van Ariel Sharon verklaart dat tot dan toe ongeveer 65 lichamen geruimd zijn.
Op 19 april besloot de Veiligheidsraad van de VN om een onderzoeksmissie te sturen. Nadat de Israëlische regering initieel akkoord ging met deze onderzoeksmissie, weigerde ze tot viermaal toe toegang aan de onderzoeksmissie omdat de leden ervan volgens haar bevooroordeeld waren en wou de Israëlische regering garanties dat geen Israëli’s vervolgd zouden worden. Uiteindelijk werd de onderzoekscommissie op 2 mei ontbonden.
Op 22 april beschuldigde Amnesty International het Israëlische leger van het begaan van ernstige mensenrechtenschendingen en riep het op tot een onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden.
Op 8 mei nam de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aan met het verzoek aan Kofi Annan, secretaris-generaal van de VN, om een rapport op te stellen op basis van de beschikbare gegevens over de gebeurtenissen in Jenin en andere Palestijnse steden. Uiteindelijk stelde de VN een rapport over de gebeurtenissen in Jenin op zonder toegang tot het kamp of de Bezette Gebieden te krijgen.
Toen de organisatie Human Rights Watch uiteindelijk toegang tot het kamp kreeg en de gebeurtenissen onderzocht, kwam ze tot de conclusie dat 52 Palestijnen (waaronder 22 burgers) omkwamen. Ook 23 Israëlische militairen kwamen om het leven. Zonder te focussen op het aantal slachtoffers documenteerde het rapport mensenrechtenschendingen die zich in Jenin voor hadden gedaan. Daaronder onder meer:
• aanvallen en doden van medisch personeel;
• gebruik van burgers als levende schilden;
• geen onderscheid maken tussen militaire doelwitten en huizen van burgers;
• uitgebreid en buitenproportioneel vernielen van burgerlijke infrastructuur.
Palestijnse militanten werd verweten dat ze burgers in gevaar brachten door het plaatsen van explosieven in huizen van burgers.
Uiteindelijk blijkt een gebied van ongeveer 40.000 vierkante meter in het vluchtelingenkamp met de grond gelijk gemaakt te zijn.(1)

*De slachting van het weerloze volk van Gaza.
De talrijke aanvallen met extreem machtsvertoon en ook de aanval met gebruik van witte fosfor op het weerloze volk van Gaza  in december 2008 met 1400 doden als gevolg, de grote meerderheid burgers.
” Het Goldstone-rapport stelt dat de militaire planners een doctrine van disproportioneel geweld hanteerden met het oog op het beschadigen van burgerlijke infrastructuur en daarbij ook de burgerbevolking doelbewust viseerden. Het geeft onder andere kritiek op “de doelbewuste en systematische politiek van de Israëlische troepen om industriële sites en waterinstallaties te raken”.
Volgens verschillende mensenrechtenorganisaties werden ongeveer 1.400 Palestijnen gedood, waarvan minstens de helft burgers. Aan Israëlische zijde sneuvelden 14 mensen, waaronder drie burgers en vier soldaten als gevolg van ‘friendly fire’.”(2)
Wat een zeer grote ongelijkheid van strijdmachten aantoont en dit zeer disproportioneel gebruik van macht zie ik als een oorlogsmisdaad.

*Concentratiekampen: het Palestijnse volk leeft in onmenselijke omstandigheden tussen betonnen muren en prikkeldraden, onder toezicht en bedreiging van een machtig wreedaardig leger die doen herinneren aan de concentratiekampen van de Duitsers tijdens de tweede wereldoorlog.

Het aanklagen van de winnaars van een oorlog en niet alleen de verliezers zou pas een keerpunt in het internationaal strafrecht zijn.
Tot nu toe is het ICC een rechtbank ten dienste van de VSA en Europa om de rest van de wereld te berechten.
De Veiligheidsraad van de VN met 5 landen met vetorecht is een dictatuur en niet representatief voor de wil van de meerheid van de landen en dus zou de Veiligheidsraad  totaal onbevoegd moeten zijn om het ICC te mandateren om een staatshoofd van een gekoloniseerd land te vervolgen.
Hier vraag ik de onmiddellijke afschaffing van het vetorecht in de VN en dat er een einde komt aan de dictatoriale structuur van de Veiligheidsrad van de VN en dat de belangrijke beslissingen over de wereldzaken worden genomen door de Algemene Vergadering van de  VN in absolute democratie, namelijk dat elk land één stem krijgt.
Zolang het ICC ten dienste staat van de VSA en Koloniaal Europa is het een rechtbank ten dienste van overheersers.

(1) wikipedia
(2) De aanval op het Goldstone-rapport door…Goldstone
Ludo De Brabander 15 april 2011 ,dewereldmorgen

Actualisering maart 2022:

Het Internationaal hof van Justitie in Den Haag staat ten dienst van de machtige Europese Kolonialisten en Europese veroveraars in Noord-Amerika om de zwakke gekoloniseerden te vervolgen.

Het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag staat ten dienst van de meesters van slaven om de zwakke slaven te vervolgen….

Het internationale rechtbank van Den Haag is partijdig en staat ten dienste van de wrede planetaire dictatuur van het ware superieure volk (het Europese volk en veroveraars in andere continenten, V.S) om het echte inferieure volk, meestal mensen uit andere werelddelen met een andere huidskleur, te vervolgen en te berechten.                                                                                                ICC is in feite een privé rechtbank ten dienste van Kolonialistische en imperialistische misdadige belangen van de ware superieure volk.(die nog steeds minstens 35 Anschluss hebben). De volkeren van andere continenten leven sinds lang onder een wrede dictatuur met de medeplichtigheid van ICC.                                                                Het internationale tribunaal in Den Haag bevindt zich in een land met een genocidaal verleden dat zelfs na de bevrijding van de wrede kolonialisten aan het einde van de WOII nog een wrede agressieoorlog tegen de vrijheid en bevrijding van Indonesië gevoerd hebben, die haar vrijheid en onafhankelijkheid had verworven na het vertrek van de Japanners!                                   Hetzelfde met Vietnam,Laos,Cambodja, Algerije,Tunesie,Madagascar,Cameroun…

V.S. hebben ernstige oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid gepleegd. Nog steeds niet vervolgd! Frankrijk heeft ook oorlogsmisdaden in Nieuw Caledonia gepleegd en nog steeds niet vervolgd. De Verenigde Naties bevinden zich in de V.S ,het land van de wrede imperialist die duizenden agressieoorlogen en genociden gepleegde heeft. Sinds het einde van WOII hebben ze ongeveer 200 illegale agressieoorlogen gevoerd! Nog steeds niet vervolgd. De agressiesoorlog tegen Libië, Tripoli en staatsgreep was een illegale aanvalsoorlog omdat de aanvallers V.S/NAVO misbruik gemaakt hebben van een beperkte resolutie van V.N. (no-fly zone Benghazi).

De aanvalsoorlog tegen Irak sinds 2003 is een illegale agressie oorlog omdat er geen VN-resolutie bestaat. Ook gebaseerd op valse beschuldigingen en leugens.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!