De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het Internationaal Gerechtshof is een misdadige koloniale rechtbank

zaterdag 19 oktober 2013 11:19
Spread the love

 

Het Internationaal Gerechtshof staat ten dienste van de meester van slaven om slaven te vervolgen.

Tot nu toe heeft de internationale rechtbank alleen Afrikaanse leiders van gekoloniseerde landen, erfgenamen van slaven vervolgd.

Deze rechtbank staat ten dienste van een werelddictatuur, de 3 machtigste staten met veto recht in de Veiligheidraad van de Verenigde Naties en hun bondgenoten (de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk).

Het vetorecht in de Veiligheidsraad van de VN moet afgeschaft worden. Alle resoluties moeten genomen worden door de Algemene Vergadering van de VN, in absolute democratie, elk land één stem.

De dag dat de volkeren van de wereld zich kunnen bevrijden van deze wrede dictatuur, de dag dat de volkeren van de wereld uiteindelijk leven in een wereld rechtstaat zullen alle procureurs en rechters van de internationale rechtbank moeten verschijnen voor de internationale rechtbank van deze nieuwe wereld rechtstaat. En dit wegens collaboratie aan een wrede werelddictatuur en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid, wegens verzuim om deze misdaden van de wereldoverheersers aan te klagen en te vervolgen.

Uiteindelijk is de internationale rechtbank even misdadig als een koloniale rechtbank ten dienste van meesters van slaven die ongehoorzame of vluchtende slaven veroordeelt en straft.

De westerse wereldoverheersers leven nog steeds in en wrede leugen.

De wereldoverheersers blijven ongestraft

De Verenigde Staten van Amerika en de Navo (Europese landen) zijn sinds het einde van de tweede wereldoorlog de grootste plegers van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid door hun laf en zinloos geweld, terreurbombardementen met massavernietigingswapens tegenover zwakke militaire landen met tientallen miljoenen onschuldige burgers als slachtoffers (Algerije,Vietnam, Laos, Joegoslavië, Somalië, Irak, Afghanistan, Jemen, Libië…). Ze blijven nog steeds ongestraft.

Kolonialisme en slavernij door Europa zijn de grootste misdaad tegen de mensheid van de laatste 400 jaren en ondanks dat oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid niet verjaren blijft het nog steeds ongestraft. (art.136 bis, 136ter en 136 quater van het Strafwetboek)

Koloniaal Europa o.a. Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk,België,Portugal,Spanje,Italië… hebben wrede oorlogsmisdaden gepleegd, zelfs tot tientallen jaren na het einde van de tweede wereldoorlog, tegenover de rechtvaardige een wettige zucht naar vrijheid, onafhankelijkheid, menselijke waardigheid van de onderdrukte gekoloniseerde volkeren. Deze oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid in Algerije, Vietnam, India ,Indonesië, Angola …blijven nog steeds ongestraft.

De Verenigde Staten van Amerika en Frankrijk hebben hun testen met de atoomboom uitgevoerd in het buitenland, in de landen van de onderdrukten. Frankrijk in Zuid Algerije en Polinesië, Amerika ergens bij een eiland in de Stille Oceaan. Ze hebben het milieu vergiftigd en onschuldige mensen ziek gemaakt en gedood en toch blijven ze nog steeds ongestraft.

De Verenigde Staten van Amerika hebben de grootste terroristische daad in de geschiedenis van de mensheid gepleegd, de terreuraanval met atoombommen op Hiroshima en Nagasaki en toch blijven ze nog steeds ongestraft. Ze zijn zelfs daardoor de wrede wereldoverheerser geworden.

We leven in een wrede wereld waar de wet van de sterkste nog van toepassing is en daardoor  hebben de wrede wereldoverheersers altijd goede excuses voor hun wrede misdaden.

De volkeren van de wereld leven onder een wrede werelddictatuur.

FROM WOUNDED KNEE TO SYRIA – Zoltán Grossman (evergreen.edu)

literatuur:

Adam Hochschild “De geest van koning Leopold II en de plundering van Congo”

David Icke “I’am free. The robots guide to freedom”

Carl Boggs”The crimes of empire.Rogue superpower and world domination”

Daniele Ganser ‘Les armées secretes de l’OTAN’

David Model”Lying for Empire.How to commit war crimes with a straight face”

Michael Mandel “How America gets away with MURDER:Illegal wars,collateral damage and crimes against humanity”

Nicolas Davies “Blood on our hands. The American invasion and destruction of Irak.”

Eric Zuesse “Iraq war:The truth”

Coen Vermeeren ‘9/11 complex”

David Ray Griffin “9/11,ten years later”

Elias Davidsson “Amerika verraden:9/11 doel,bedrog,doofpot”

Willem Middelkoop “Patronen van bedrog”

Thierry Meyssan “l’effrayable  imposture”/ “big lie”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!