De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het inefficiente belang

Het inefficiente belang

donderdag 20 mei 2010 23:37
Spread the love

Over het partijprogramma van het Vlaams belang valt niet zoveel te zeggen buiten dat de nagel waarop men nu al jaren lang slaat volledig in het blok zit. Toffe zinspeling, al zeg ik het zelf. Maar er valt wel veel te zeggen over de partij zelf en dan vooral haar verkozen politiekers. De mensen die wij dus betalen om ons te vertegenwoordigen. En vermits het steeds de Vlaamse nagel is waarop zij slagen zou de werklust het hoogst moeten liggen in het Vlaams parlement. Maar is dat ook zo?

Agnes Bruyninckx :

Meest bekend van het 150 ton wegende rotte pita vlees dat ze toch verkocht via haar firma. Deed het minst van allemaal en werd hiervoor beloond met een tweede plaats voor de verkiezingen op 13 juni aanstaande. Maar ja wie wil zich dan ook moe maken voor een politiek salaris van 100.000 euro op jaarbasis?

Frank Creyelman :

Stelde welgeteld vijf vragen waarvan één over de gevolgen van de herintroductie van verdwenen diersoorten in Nederland en Wallonië. Hij blijft natuurlijk vooral bekend omdat hij ooit met de dotaties voor zijn fractie in de gemeenteraad een privé-salon kocht.

Leo Pieters :

Wie? Juist, vier vragen en enorm begaan met het schoolbeleid getuige zijn vraag over het uitdelen van fruit in scholen en het verspreiden van de folder ‘GSM gevaar’ in lagere scholen.

Christian Verougstraete :

Werd tijdens de vorige legislatuur al eens aan de oren getrokken dat hij meer moest doen. Met twee actuele vragen en acht vragen om uitleg is de score ook deze keer heel magertjes. Toch bedankte het VB hem met een derde plaats in West-Vlaanderen.

Herman De Reuse :

Deed ooit de uitspraak dat ‘arme mensen zelf schuldig zijn aan hun armoede’. Straffe uitspraak voor iemand die ocharme twee actuele vragen heeft gesteld en één om uitleg.

Erick Tack :

Nul actuele vragen. verdiende eveneens 100.000 politieke euros en dat bovenop hetgene hij verdiende in zijn artsenpraktijk.

Werner Marginet :

Stelde maar liefst 7 actuele vragen en 38 keer vroeg hij om uitleg. Niet slecht voor een jaarwedde van 100.000 euro. Serieuze score in vergelijking met de voorgaande kandidaten al is het nog steeds 2.222 euro per vraag natuurlijk.

Hilde De Lobel :

Twee actuele vragen en 13 voor wat meer uitleg waarvan er één, over de toekenning van een extra maandtoelage voor topambtenaren van de Vlaamse overheid, direct tussenuit springt. Komt net 500 euro te kort om ook aan de magische kaap van 100.000 te geraken. Zou het daar om te doen zijn geweest?

Felix Strackx :

Heeft zijn achternaam niet gestolen. Doet zo goed als niets en trekt de lijn van de vorige legislatuur consequent door. Logische verkiesbare derde plaats als gevolg. Logische?

Pieter Huybrechts :

Brengt ook al weinig bij aan de werking in het Vlaams parlement. Vertoeft liever op zijn facebook met zijn vriendjes van Blood&Honour. VB rascistisch? Maar nee gij!

Roland Van Goethem :

Liet één keer van zich horen toen hij het woord antisemieten in de mond nam toen hij vernam dat links een standpunt had tegen wapenleveringen aan Israel. Benieuwd wat hij gaat roepen als er wapens worden geleverd aan de andere kant van de muur.

Erik Arckens :

Deed ook zo weinig mogelijk buiten zich dan inzetten voor de afschaffing van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg wegens te elitair. Verdient meneer te weinig om binnen te mogen misschien? Stapte het vorig jaar nog af bij het VB. De partij reageerde door te zeggen dat ze het begreep omdat Erik Arckens al wat langer ziek was. De genezing leverde hem alvast geen windeieren vermits hij nu eerste opvolger is.

Johan Deckmyn :

Zzzzzzzzzzzz, zo kan je hem best onthouden. Was voorstander van het inzetten van mosquito’s die dus het afgrijselijke geluidje produceren. Dacht hierin de oplossing te hebben gevonden om jongeren van straat te houden. Presteerde beter dan de vorige hierboven maar nog steeds ondermaats.

De eerste vrouwen die iets hebben gepresteerd zijn Greet Van Linter, An Michiels en Marleen Van Den Eynde. Karim Van Overmeire, Stefan Sintobin en Frans Wijmeersch mogen dan weer stellen dat zij de eerste mannen in rij zijn die zich wat hebben bezig gehouden in het Vlaamse parlement. Let wel al deze dames en heren scoren in de verschillende parlementsrapporten nog steeds lager dan vijf op tien. Anders gezegd nog steeds gebuisd!

Slechts vier van negenentwintig Vlaamse VB parlementsleden kregen een score hoger dan vijf op tien. Anders gezegd was slechts één op de zeven VB’ers u geld min of meer waard. In de wetenschap dat enkel Jan Penris met een zeven op tien wat kon overtuigen mogen we ons toch vragen stellen bij de inefficiëntie van de partij op het politieke toneel. U weet wel, inefficiëntie dat is ook één van die nagels waar VB op hamert.

Samen kosten ze ons wel, aan loon alléén al, bijna 2,9 miljoen euro per jaar! Eigenlijk betalen wij aan het VB dus 2,9 miljoen euro voor vier mensen die nog iets of wat werken. Is dat de Vlaamse politiek die ons zogezegd vooruit moet helpen? Politieke inefficiëntie is een nagel waar het VB ook al jaren op hamert, enkel niet in eigen huis. Wie wil daar nu nog centen aan geven vraag ik me dan af. U toch niet?

take down
the paywall
steun ons nu!