De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het i-woord.

zondag 19 september 2021 11:03
Spread the love

Van de Community-vertaaldesk.
Artikel oorspronkelijk hier verschenen op 24/08/2021:
https://www.theblaze.com/op-ed/horowitz-the-unmistakable-ivermectin-miracle-in-the-indian-state-of-uttar-pradesh

(noot: links en grafieken kan je nakijken in het originele artikel)

 

Uttar Pradesh klinkt misschien obscuur voor de meeste Amerikanen, maar het is de meest bevolkte staat in India. De stedelijke gebieden wedijveren met de dichtstbevolkte steden in de VS. De afgelopen maanden tellen ze er met betrekking tot covid en ondanks een populatie van 240 miljoen mensen, gemiddeld slechts 24 gevallen en 0-2 sterfgevallen per dag. Ondanks zijn omvang – ongeveer 73% van de Amerikaanse bevolking – stond het vorige week op de laatste plaats in het aantal gevallen per hoofd van de bevolking van de 36 staten van India. Wat is er gaande?

 

Het antwoord ligt waarschijnlijk in het 10-letterige “I-woord” dat je niet mag noemen op sociale media: ivermectine. Blijkbaar houdt de wereldwijde medische junta niet van de meer dan 60 onderzoeken die instaan ​​voor de werkzaamheid van ivermectine tegen SARS-CoV-2, vooral niet als het vroeg wordt gebruikt. Maar er is iets beters dan een onderzoek: de pure realiteit van geleefde ervaring.

 

Vorig jaar begon de noordelijke staat Uttar Pradesh ivermectine royaal toe te dienen en moedigde het de mensen aan om het vroeg en zelfs preventief te gebruiken. Zoals Trial Site News eerder dit jaar meldde: “Tegen het einde van 2020 had Uttar Pradesh – dat gratis ivermectine voor thuiszorg distribueerde – in december het op een na laagste sterftecijfer in India met 0,26 per 100.000 inwoners. Alleen de staat Bihar, met 128 miljoen inwoners, was lager, en het beveelde ook ivermectine aan

 

Zoals je kunt zien, is COVID dood in Uttar Pradesh, met uitzondering van een zeer korte piek van zes weken in het vroege voorjaar. Uttar Pradesh zou waarschijnlijk het eerste wereldexperiment zijn geweest van hoe een bepaald gebied eruit zou hebben gezien als ze ivermectine hadden ingenomen vanaf de eerste dag voordat een golf toesloeg. Helaas ontvluchtten honderdduizenden seizoensmigranten Mumbai en andere grote steden toen de Deltagolf toesloeg en vestigden ze zich allemaal in hun dorpen in Uttar Pradesh, waardoor ze dezelfde piek kregen die elke andere staat kreeg omdat die mensen geen ivermectine gebruikten.

 

Zoals de AP medio april meldde, keerden veel van deze seizoenarbeiders die een half jaar in de grote steden werken, tijdens de golf in Uttar Pradesh terug naar hun dorpen. Ze gebruikten waarschijnlijk geen ivermectine.

 

Maar toen de staat het medicijn aan iedereen begon te distribueren, kelderden de gevallen sneller en scherper dan waar ook ter wereld, en de winst hield maanden aan met een recordaantal gevallen. Dr. Surya Kant Tripathi, hoofd van de afdeling Ademhalingsgeneeskunde, King George Medical University, Lucknow, vertelde de Financial Express Online in april dat de staat ivermectine begon te geven aan iedereen die in thuisisolatie zat (in plaats van zoals we hier in de Verenigde Staten doen, hen te vertellen niets te doen totdat ze niet meer kunnen ademen).

 

Ze vermeden ook het gebruik van het verfoeilijke remdesivir. “Alle onderzoeken wijzen uit dat dit medicijn niet effectief is bij de behandeling van COVID-19, maar dat het eerder compliceert en leidt tot sterfte van patiënten”, zei Dr. Tripathi. “In zoveel centra werden remdesivir-onderzoeken stopgezet. Remdesivir kost ook minimaal Rs 5.000 per injectieflacon.”

 

Over het algemeen was het sterftecijfer in Uttar Pradesh ongeveer 95 personen per miljoen mensen, wat ongeveer 1/20ste is van het sterftecijfer van de VS. Belangrijker is dat het, ondanks dat het de grootste staat in India is, een derde van het sterftecijfer van het land als geheel opliep.

 

Bekijk deze vergelijking tussen de doodscurve in Uttar Pradesh en de curve in India in het algemeen:

U zult zien dat Uttar Pradesh een scherpe daling van het aantal doden heeft meegemaakt, sneller dan India in totaal. Bovendien, terwijl de gevallen en sterfgevallen in de afgelopen maanden over het algemeen vrij laag waren in India omdat de meeste mensen het virus al hebben gehad, is de pandemie volledig dood in Uttar Pradesh.

 

Om deze vergelijking in een ander perspectief te plaatsen, duurde het van 9 mei tot 23 juni (45 dagen) voordat het aantal gevallen met 86% daalde ten opzichte van het zevendaagse piekgemiddelde voor India in het algemeen. Uttar Pradesh piekte niet alleen eerder (27 april), het duurde slechts 30 dagen voordat het een daling van 86% bereikte. In het vergelijkingsvenster van 45 dagen waren de gevallen in Uttar Pradesh al met 98% gedaald. Vandaag staat het op 99,93% van de piek!

 

Laten we dit nu eens vergelijken met de staat Kerala, die ivermectine en andere bewezen therapieën uit zijn behandelingsprotocol heeft verwijderd en all-in is gegaan op het ineffectieve remdesivir. Niet alleen zijn de gevallen niet afgenomen, ze zijn ook achteruit gegaan.

 

Vergeet niet dat Kerala, met 34 miljoen inwoners, slechts een fractie is van de grootte van Uttar Pradesh.

Bovendien is slechts 4,5% van de mensen in Uttar Pradesh volledig gevaccineerd, vergeleken met 20% in Kerala. In deze kleine staat heeft al 70% van de mensen van 45 jaar en ouder en bijna 56% van de bevolking minstens één injectie gehad.

 

Sommigen zouden kunnen suggereren dat Kerala, dat een zuidelijke staat is, geen goede vergelijking is met de noordelijke staat Uttar Pradesh, omdat het waarschijnlijk een ander epidemiologisch schema heeft. Hoewel Uttar Pradesh de eerste staat was die ivermectine gebruikte, hebben anderen dit voorbeeld gevolgd. Goa, een zuidelijke staat, begon op 11 mei met het aanbieden van ivermectine aan alle volwassenen en ervoer een opmerkelijke en duurzame achteruitgang.

 

Delhi, Karnataka en Uttarakhand gebruikten ivermectine ook op grote schaal en hebben het virus in feite uitgeroeid.

 

Dus als we mogen geloven dat een regering mensen kan dwingen medicijnen in hun lichaam te injecteren om het virus te stoppen, zouden regeringen overal de wetenschap met een factor 100 volgen als ze ivermectine zouden verplichten in plaats van de vaccins.

 

Iedereen is het er nu over eens dat de vaccins de overdracht niet stoppen. De enige vraag is hoe lang de werkzaamheid tegen ernstige ziekten aanhoudt, voor wie, en of het in grote lijnen leidt tot antilichaamafhankelijke ziekteversterking.

 

We hebben al tientallen onderzoeken die de werkzaamheid van ivermectine bevestigen. Hoewel de gevestigde orde graag klaagt over de steekproefomvang van elk afzonderlijk, tonen de praktijkvoorbeelden anders. Het verhaal van Uttar Pradesh en de andere Indiase staten die ivermectine gebruikten, zijn daarvan een bewijs.

 

Ivermectine werd beschouwd als een “wondermiddel” dat verantwoordelijk was voor het vrijwel uitroeien van rivierblindheid in Afrika. Gezien de robuuste antivirale en ontstekingsremmende werkingsmechanismen, is Uttar Pradesh een levend bewijs dat het ook had kunnen worden gebruikt om COVID wereldwijd van de kaart te vegen. Helaas zou de westerse wereld ons liever failliet laten gaan en meer doden veroorzaken voor politiek gedreven oplossingen die niet werken, dan de controle terug te geven aan de mensen die ze hebben gevestigd. Misschien is er veel dat we kunnen leren van de derde wereld, want we zien nu de groei van een “vierde wereld”-mentaliteit die veel destructiever is dan de derde wereld.

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!