De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het grootste bankgeheim ter wereld!

maandag 2 september 2013 21:29
Spread the love

Geld als slavernij

Veel van de sociaal economische problemen die we vandaag de dag hebben zijn verbonden met geld. Geld is volgens vele een nieuwe vorm van slavernij en verschild t.o.v. het oude systeem dat het onpersoonlijk is omdat er geen menselijke relatie is tussen meester en slaaf. Door deze anonimiteit heeft het staats-, bedrijfs- en persoonlijke schuld astronomische grootte kunnen aannemen. 

In de wetten van Moses werd het geld lenen tegen rente of met als doel meer geld terug te krijgen verboden (Exodus 22:25). Ook Jezus vocht tegen de geldwisselaars bij tempel in Jeruzalem (Ezekiel 18:12-13). Zo heeft geld door de geschiedenis heen voor vele problemen gezorgd. Menig expert is van mening dat het Romeinse rijk ten val kwam door ineenstorting van het monetaire stelsel waar het aan het eind nog nauwelijks waarde had.

Diverse Amerikaanse presidenten hadden heel goed door wat het gevaar was als banken de mogelijkheid kregen om geld te drukken.

Thomas Jefferson 1809
“Als het Amerikaanse volk ooit de privé banken de creatie of controle over hun geld geven, zal eerst door inflatie, om vervolgens met deflatie alle bezittingen van hun eigendom worden berooft totdat hun kinderen zonder een dak boven hun hoofd wakker worden in een land dat hun vaders is veroverd”

James Madison
“Geschiedenis verteld ons dat de geld wisselaars (bankiers) elke vorm van misbruik, intrige, bedrog, en geweld hebben gebruikt om hun controle over regeringen door het geld te controleren:”

Abraham Lincoln
“De regering dient het geld te creëren, uitgeven en laten circuleren en kredieten dienen de behoefte van de regering en koopkracht van de consument te behouden. Door deze principes toe te passen kan de belastingbetaler immense hoeveelheden rente worden bespaard”

Wat is geld

Waar komt al dit geld vandaan? Hoe kan het dat er zoveel geld is om uitgeleend te worden?
Het antwoord is simpel… het is er niet. Ons geld bestaat voornamelijk uit schuld, je kunt stellen dat GELD=SCHULD. 

Als we geen schulden zouden hebben zou er simpel weg bijna geen geld zijn. Nog de banken nog de regeringen praten over hoe ons bank systeem eigenlijk werkt omdat regeringen van banken lenen en de belangen van banken enorm is om het huidige systeem door te laten gaan ook al leidt dit gegarandeerd tot de volgende crisis leiden. Ze houden het liever geheim. 

Het belang dat wij, het volk leert is echter zo groot dat we dit “geheim” het best als het grootst bewaarde bankgeheim van de wereld kunnen beschrijven omdat juist ons geld system ook wel als Fractioneel Reserve Bankieren (FRB) de oorzaak van de vorige, de huidige en toekomstige crisis is.

Als dit je verward ben je niet alleen. Weinigen van ons begrijpen hoe ons geld systeem echt werkt zelfs als de negatieve gevolgen ons allen raakt.

Veel mensen denken dat al het geld dat we gebruiken wordt gemaakt door overheden. Dat is maar deels waar. De Europese Centrale Bank (ECB) vertelt de overheden van landen die de Euro hebben hoeveel chartaal geld ze mogen drukken. Chartaal geld is het fysieke geld zoals munten en biljetten, en is het wettige betaalmiddel. Dit geld is echter maar 3% van al het geld dat er is. De andere97% is giraal geld. Giraal geld is geld zoals het op je bankrekening staat en wordt gezien en gebruikt als geld, maar dat is het eigenlijk niet.

Al dat girale geld ontstaat door leningen die banken verstrekken, meestal hypotheken. Wanneer een bank een lening verstrekt komt het geld dat ze uitlenen niet uit het geld dat ze eventueel in de kluis hebben opgeslagen. Het geld om uit te lenen wordt gecreëerd door een boekhoudkundige functie. Het wordt in de computer ‘gewoon bijgeschreven’, en komt dus uit het niets. Dit kan omdat ‘ons geld’ niet echt geld is, maar krediet (of schuld) bij of aan de bank; een belofte om te betalen. Een krediet bij de bank waarmee we toevallig ook elkaar betalen. Als je giraal geld op je rekening hebt staan is dat een ‘claim’ op een hoeveelheid chartaal, of ‘echt’ geld.

Banken lenen veel meer uit dan ze hebben

Het gevolg is dat als een bank 100€ aan chartaal geld bezit, zij 100x dit bedrag mag ‘uitlenen’ door voor 10.000€ aan krediet of schuld mag uitschrijven. Van het uitgeleende ‘geld’ ter waarde van 10.000€ moet de bank dus een fractionele reserve aanhouden van 1%, en 1% van 10.000 is 100.

Dit concept is in strijd met hoe het vaak in de economieboeken staat. Studenten leren dat wanneer een bank 100€ aan chartaal heeft en er een reserve ratio van 10% gehanteerd wordt, de bank van dat chartale geld 90€ mag uitlenen. Deze uitgeleende 90€ zou dan ergens weer op een bankrekening terecht komen (een deposito) van iemand anders. Dit verhoogt de fractionele reserves van die bank, en die bank moet vervolgens 10% van dat geld behouden en mag de andere 90% uitlenen: 81€. Enzovoorts. Met dit tweede concept kan je uitrekenen hoeveel geld er uiteindelijk gecreëerd kan worden met een bepaalde hoeveelheid chartaal geld, en dit staat bekend als de Money Multiplier (MM). In dit tweede concept kan de centrale bank (de ECB) door middel van de fractionele reserve ratio controle uitoefenen op de hoeveelheid geld in de eurozone, omdat je met de money multiplier kan uitrekenen hoeveel krediet er gecreëerd wordt met een gegeven hoeveelheid chartaal geld.

In de praktijk werkt het echter anders en doet de fractionele reserve ratio er niet zo heel veel toe. Banken maken winst door rente te rekenen over het uitgeleende geld, en hebben dus het motief zoveel mogelijk geld uit te lenen. Wanneer een bank een groot bedrag uitleent (een hypotheek bijvoorbeeld) en daarmee niet meer voldoet aan de reserve ratio of de kapitaaleis, dan lenen ze tegen een gunstige rente genoeg chartaal geld van de centrale bank om weer aan de reserve ratio te voldoen. Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en Zweden hanteren geen reserve ratio.

Het gevolg hiervan is dat er (zolang er leningen verstrekt blijven worden) steeds meer geld in omloop komt. Omdat er niet even snel een groei van productie (echte waarde) is resulteert dit in inflatie: je geld wordt minder waard en de prijzen van allerlei goederen worden verhoogd om dit te compenseren. Het is ons aangeleerd inflatie normaal te vinden in een economie, maar zo zou het niet hoeven zijn. Als er een stabiele geldhoeveelheid zou zijn is er een inflatie van 0% mogelijk.

Regeringen lenen bij banken tegen rente

Als u het systeem langzaam maar zeker begint te begrijpen zult u zich meer verbazen dat onze regeringen geld tegen rente bij de banken lenen dat uiteindelijk… ja u voelt hem al aankomen …. door ons het volk moet worden terugbetaald.

Dus als de regering meent geld nodig te hebben voor economische stimulering, grote projecten enzovoort lenen ze dit geld door bonds uit te geven met een gegarandeerde rente vergoeding. De banken kopen deze bonds op typen wat getallen in de computer in en lenen het geld aan de regering.

De grote vraag is waarom en nog eens waarom zouden we de banken het recht geven om geld uit het niets te creëren en ons voor de rente op te laten draaien als we dit ook in eigen hand zouden kunnen hebben.

Banken creëren bubbels

Een ander probleem is dat de meeste banken slechts een heel klein deel in de werkelijke economie investeren. De meeste ondernemers onder ons zullen dit kunnen beamen als wanneer ze een bedrijf willen opstarten het bijna onmogelijk is om geld te lenen. Alleen als het bedrijf zich bewezen heeft en voor enkele jaren goede winsten maakt kunnen ze bij de bank terecht. 

Nee de banken investeren liever in risicovolle financiële producten, huizen en regering bonds.

Rente wordt niet gecreëerd

Als je een lening bij de bank neemt wordt zoals gezegd het geld daarvoor uit het niets gecreëerd, want het is eigenlijk bankkrediet en hoeft alleen maar worden ingetypt in de computer. De totale geldhoeveelheid die in de economie in omloop is neemt toe met het bedrag dat je bij de bank leent. Je moet wel rente betalen over je lening. De hoeveelheid geld om de rente van te betalen wordt echter niet gecreëerd. De rente moet betaald worden van het geld dat is ontstaan uit leningen van anderen.

Wanneer je een lening aflost zal het geld van de hoofdsom (het geleende geld zonder de rente) niet meer bestaan in de economie. Het was namelijk krediet, en wanneer het is terugbetaald zal het niet meer bestaan. De rente die jij betaalt aan de bank zal wel blijven bestaan; die zal weer uitgewist worden wanneer die door de bank is uitgegeven (aan werknemers bijvoorbeeld) en weer verdiend wordt door iemand anders die een lening heeft, en met o.a. dat geld zijn lening aflost.

Dit is nog de meest ideale situatie. Het principe is hier dat de rente die is betaald aan een bank verdiend moet kunnen worden door de andere mensen met leningen in de maatschappij. Dit wordt vermoeilijkt als de bank de ‘verdiende’ rentes niet uitgeeft, of slechts uitgeeft in sectoren waar het geld zal blijven hangen, zoals de financiële sector. In effect concurreren wij in de maatschappij met elkaar om het geld te verdienen uit de leningen van anderen om de rentes van onze eigen leningen te betalen.

De geldhoeveelheid in de economie moet stijgen

We hebben gezien hoe leningen worden afbetaald door andere leningen. Om dit systeem zo te laten blijven werken zullen er dus altijd meer, en voor steeds grotere bedragen, leningen afgesloten moeten worden om collectief de oude te betalen. Dit houdt tevens in dat de hoeveelheid geld (krediet) dus altijd zal moeten groeien, en dat er altijd inflatie zal plaatsvinden.

Het gevaar bestaat dat leningen sneller or meer worden afgelost dan dat er nieuwe leningen worden uitgeschreven. Dit resulteert in een vermindering van de hoeveelheid geld en kan het domino-effect naar de andere kant laten omslaan. In plaats van dat er exponentieel meer geld bijkomt, zal er exponentieel meer geld verdwijnen doordat er steeds minder geld beschikbaar is om de resterende openstaande leningen mee af te betalen. Mensen zullen zien dat er omdat er minder geld beschikbaar is om te verdienen mensen ontslagen worden en dat het moeilijker is om aan geld te komen. We zullen voorzichtiger worden met uitgeven (in de media wordt dit verschijnsel het ‘vertrouwen in de economie verliezen’ genoemd) waardoor andere mensen en bedrijven minder zullen verdienen en ook weer mensen zullen moeten ontslaan. Dit wordt ook wel een ‘credit crunch’ genoemd, maar is beter bekend als ‘recessie’ of ‘kredietcrisis’.

De Oplossing

De oplossing is simpel maar zeer urgent. We zullen ons geld systeem moeten veranderen en het geld creatie systeem in eigen handen nemen en banken het recht ontnemen om geld te creëren. Geld dat nodig is voor het land zonder schulden te creëren.

Must see documentaire

Bronnen

Positive Money: http://www.positivemoney.org/

The Money Changers: http://www.reformation.org/moneychangers.html

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!