De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het Groot Armoededebat op vrijdag 3 februari om 20h in Kessel-Lo

Het Groot Armoededebat op vrijdag 3 februari om 20h in Kessel-Lo

maandag 16 januari 2023 22:21
Spread the love

HET GROOT ARMOEDEBAT OP VRIJDAG 3 FEBRUARI 20H
MET ALS POLITICI: LEUVENS SCHEPEN BIEKE VERLINDEN (VOORUIT), RAADSLID FONS LAEREMANS (CD&V), KATIA WARNY (N-VA) EN QUINTEN WALRAVENS (PVDA)
EN DE EXPERTEN KOEN HERMANS (KU Leuven), KARIN VERELST (VUB) en LIEVE VERLINDE (buurtwerk ’t Lampeke en Collectief tegen Armoede)
IN HET GROOT ONGELIJK, DIESTSESTEENWEG 97, KESSEL-L0

Wat vertellen de cijfers over armoede in de stad Leuven?
1)20,5 procent van de inwoners had in 2019 een inkomen beneden de kritische grens (belastbaar inkomen lager dan 10.000 euro).
2)De kansarmoede-index van Kind en Gezin – aandeel kinderen geboren in een kansarm gezin ten opzicht van het totaal aantal geborenen – bedroeg in 2021 14,3 procent.
3)12,67 op 1000 inwoners ontving dat jaar een leefloon
4)3 procent op het totaal aantal kredietnemers kampte met achterstallig krediet.
5)3,6 op 1.000 inwoners vertoefde in een collectieve schuldenregeling
6)5,7 procent van de 65-plussers deed omwille van zorgnood beroep op een zorgbudget.
7)7,4 op 1000 afnemers van elektriciteit bezat een budgetmeter
8)In 2022 stonden 8,1 procent van de particuliere huishoudens in Leuven op een wachtlijst voor een sociale woning
9)Uit de stadsmonitor 2020 bleek 7 procent van de inwoners moeilijk rond te komen. 8 procent kampte met betalingsmoeilijkheden.
10)Uit een studie die Leuven begin 2020 uitvoerde bleek dat er op dat ogenblik 466 dak- en thuislozen vertoefden op het grondgebied
11)10,8 procent van de kinderen leeft in een gezin met een zeer lage werkintensiteit.

Het armoededebat zal geopend worden door Bieke Verlinden, als schepen bevoegd voor zorg en welzijn, met een oplijsting van wat Leuven allemaal doet om mensen in armoede te ondersteunen. En dat is heel wat: naast het leefloon biedt het OCMW hulp bij schulden, financiële hulp voor de noodzakelijke uitgaven om een menswaardig bestaan te leiden, verwarmingstoelage, voorschot op de uitkering… Om de woonkosten te verlichten wordt in een aantal gevallen een bijkomende huurpremie, installatiepremie, huurwaarborg… uitgekeerd. Voor daklozen werd een beleid met liefst 90 acties uitgewerkt (winteropvang, ‘housing first’, noodwoningen, voorkomen van uithuiszetting…).

Grote vraag tijdens dit debat is: wat kan Leuven beter doen op vlak van armoedebeleid en waar schiet het lokale beleid eventueel tekort? Wat zouden de andere beleidsniveaus in dit land beter kunnen doen?

Als U geïnteresseerd bent om dit debat bij te wonen dient U zich vooraf te registreren via luc.vanheerentals@telenet.be; U ontvangt nadien een uitgebreid verslag van het debat. Laat weten als U de verslagen van de vorige debatten in Het Groot Ongelijk (over klimaat, mobiliteit, wonen en migratie) wil ontvangen.

DE INKOM IS GRATIS. NA AFLOOP WORDT WEL EEN VRIJWILLIGE BIJDRAGE GEVRAAGD OM DE KOSTEN TE DEKKEN.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!