De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het goede dat schoft Vladimir ons toeschuift

zaterdag 26 februari 2022 09:47
Spread the love

Beste lezer,

Het zijn zeer onrust-wekkende tijden. Vanmorgen werd ik wakker in een nachtmerrie. Volgende gedachte, een inzicht, kwam echter na een uurtje ontbijten en wandelen op deze zonnige, koude zaterdag vier dagen na het begin van de vijandelijkheden in me op:

“Valdimir Poetin is een doortrapte, sluwe schurk.
Toch moeten wij zijn gesternte, zijn bakermat tegelijk dankbaar zijn: hij levert ons waar wij al zeker tien tot twintig jaar hongerig behoefte aan hadden: een gemeenschappelijke vijand. En dus Focus van energie en aandacht, en Eensgezindheid.

Eendracht maakt Macht.

In alle mogelijke domeinen was die hopeloos zoek”

Het is erg paradoxaal, natuurlijk, maar niet minder waar.
Door de jaren heb ik er mij in geoefend het positieve te ontdekken aan lastige kwesties.
Op dit moment denk ik, hebben wij allen behoefte aan perspectief en aan hoop.

 

De hoofdredacteur  van De Standaard, Karel Verhoeven, schrijft vandaag een indringend opiniestuk. Dat als titel draagt “Zij staan er alleen voor”. Maar die trieste waarheid over de verdedigers in Kyiv (de Oekraïense spelling van Kiev), zij geldt ook de Russen: zij staan er alleen voor.

Zelfs China, waar de paralympics nog moeten beginnen, uiten intussen hun ongenoegen over het Russische agressieve gedrag op deze grote schaal. Rusland is, was, een bondgenoot van China, als die zich isoleert en dus verzwakt door militaire avonturen, is dat ook nadelig voor China. Rusland is nu de paria van de wereld; dat strijkt in China tegen de haren, Oosterlingen zijn nooit opgezet met gezichtsverlies.

Poetin is een illusionist, een doortrapte oude man die door nostalgie wordt gedreven en geplaagd. Het valt inderdaad te verwachten dat het bruisende, stabiele,vrijere Westen beter gaat doen. Het lot van de Oekraïense mensen is dood-bedroefd. Maar op termijn kunnen wij winnen en sterker worden, en dan hopelijk zelfs dit buurvolk van Rusland versterken en weer vrijer maken.

Vriendelijke laat-wintergroet,

Stef

 

Illusratie

Aan de Russische grens in de heuvels bij Kirkenes, in het Hoge Noorden zag ik onlangs een sneeuwkanon in functie.

Het mag vandaag als metafoor staan voor de koude douche die Poetin-Rusland anderen geeft. Maar een koud stortbad heeft altijd ook een revitaliserende werking.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!