De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

www.casino-on-web.be

Het gaat over de correcte inning van belastingen, hebt u daar problemen mee?

vrijdag 3 juli 2015 11:04
Spread the love

Het innen
van belasting

“Het gaat over de correcte
inning van belastingen, hebt u daar problemen mee?”

Dat zei Patrick Dewael (Open-vld) gisteren in de
kamer als repliek op de scherpe kritiek van mevrouw Temmerman (SP.a) inzake het
Griekenland beleid.

Patrick Dewael wil immers dat de
hervormingsplannen van de trojka worden doorgezet en het correct innen van
belastingen is daar één van zegt hij. En of mevr. Temmerman (SP.a) daar
misschien een probleem mee heeft?

Dat dacht ik niet, ook de Grieken niet denk ik
en ook Tzipras niet meen ik te weten. Ik denk eerlijkheidshalve dat het de coalitie
van Patrick Dewael zelf is die daar een probleem mee heeft.

Ik denk eerlijkheidshalve dat
het de coalitie van Patrick Dewael zelf is die daar een probleem mee heeft.

En ook onze minister Van Overtveldt liet zich
niet onbetuigd in de discussie.

“Dan zwijg
ik nog over de zo broodnodige hervorming van het systeem van belastinginning.
Aan die zaken is weinig tot niets gebeurd. Het programma afschieten, is dus schieten
op een geest, want dat programma is hooguit zeer gedeeltelijk uitgevoerd”,
zo betoogde
hij in de kamer.

Johan Van Overtveldt gaat er dus vanuit dat
Griekenland in 4 maanden tijd een volledige belastinghervorming op poten zet
terwijl hijzelf in één jaar tijd nog niet in staat is om het belastingpakket tax-on-web
correcte berekeningen te laten uitvoeren. Ik vraag me dus sterk af of Patrick
Dewael daar geen probleem mee heeft?

Johan van
Overtveldt kan in één jaar tijd geen duizendste van wat hij van Griekenland
verwacht in 4 maanden. Heeft u daar geen probleem mee Mr. Dewael?

Ik verwijs hier naar de fouten in tax-on-web
die de burger met een enige en eigen woning én een hypotheek van voor 2005
honderden euro’s kan kosten. Zie linken onderaan.

Merkwaardig is dat ik hierover ook de media heb
aangesproken maar dat onze eigen ‘openbare’ omroep, temeer omdat het toch een
grote groep van de bevolking treft, het niet nodig vond hierover te berichten.
Blijkbaar was men te druk bezig om in collectief Griekenland te bachen via het
Belga kanaal, uw enig en echte kanaal voor collectieve & objectieve onzin.
Noch de zevende dag, noch terzake, noch de VRT nieuwsdienst gaven enige blijk
van burgerzin om eventuele slachtoffers in te lichten. Het was VTM, uw weet
wel, van tien om te zien, die de fakkel van openbare omroep blijkbaar heeft
overgenomen.

Maar Carl Devos zei het gisteren al. Het gaat
hier in de feiten over Griekenland maar in gedachte is het stevige kritiek van
de opositie aan het adres van de huidige regeringscoalitie.

Daarom ook ga ik nog even door met de nabeschouwingen van het hoogstaand
vertier op deze plenumvergadering in de kamer.

Aan het woord is alsnog
Patrick Dewael,

Men praat
hier over solidariteit. Welnu, ik ben solidair met de Grieken, maar ik ben ook
solidair met de Spanjaarden, de Ieren en de Portugezen.

Dat zijn
allemaal landen, mevrouw Temmerman, die zich wel aan hun woord hebben gehouden
en wel die hervormingen hebben doorgevoerd. Waar hebt u eigenlijk een probleem
mee?”

Waar ik een probleem mee heb Mr. Dewael is dat u
gelijk hebt maar dat u zich misschien ietwat verkeerd uitdrukt. U bent
uiteraard solidair met de hervormingen en de doorgevoerde besparingen in
Spanje, Portugal en Ierland net zoals onze minister van Financiën Johan Van
Overtveldt waarschijnlijk solidair was met de hervormingen in Chili 73 na het
gewelddadig omverwerpen van de regering van Allende.  Hervormingen doorgevoerd onder toeziend oog
van zijn vriend Milton Friedman en de Chicago boys. Dit alles financieel en
militair ondersteund door onze verenigde vrienden van Amerika.

Deze regeringen hebben zich inderdaad aan ‘hun’
woord gehouden. U moet maar eens afreizen naar pakweg Spanje of Portugal en ook
eens ‘het woord van de bevolking
vragen, de arme bevolking uiteraard, niet dat van uw vrienden. Gewoon doen
Petrick, het is nu toch vakantie.

Is dit nog de Unie waar we
voor gekozen hebben?

“Het
referendum van volgende zondag gaat voor mij niet over een aantal hervormingen
op 2 A4-tjes, maar over de vraag of de Grieken lid willen blijven van een monetaire,
politieke en economische unie.” zei hij tot slot.

Uit uw woorden klinkt niets dan waarheid Mr. Dewael.
De sociaal-democratische unie komt immers niet aan bod bij u. En Mevr. Almachi
verwoorde in deze de mening van vele Grieken, van haarzelf en ook van mij: Is
dit nog de Unie waar we voor gekozen hebben?

Vervolgens hadden we Roel
Deseyn (Chirstelijke D&V)

Mijn grootmoeder noemde het de ‘antrakt’. Dat
was het moment waarop de dame met het mandje rondging in de bioscoop om snacks
en drankjes te verkopen. Roel Deseyn vulde de antrakt deze keer schitterend in
met een nummertje “snacks van eigen bodem
omdat ik anders niets te vertellen heb maar toch in beeld wil komen
”.

“Ik wil de heer
Van der Maelen vooral proficiat wensen met zijn lidmaatschap van PvdA/PTB-GO!.
Nu kan hij ook naar hartelust voort denken in slogans om niet 
te moeten nadenken over echte oplossingen.”

Hierop volgend trakteert hij ons op de volgende
slogan:

“Ik vraag
mij trouwens af wat er met de Socialistische Internationale is gebeurd, als voorzitter
 Crombez  kan zeggen  dat die Dijsselbloem een amateur is?”

Ik ruik de hartenlust van Dhr. Deseyn al van ver
en vraag mij af of hij hier lang heeft moeten over nadenken omdat hij niet echt
een oplossing heeft?”

Tot slot mogen we nog even meegenieten van de
waarachtige toespraak van Peter Dedecker (N-VA):

Peter Dedecker
en het rode gevaar!

“Soedan, Somalië
en Zimbabwe, dat is het gezelschap van wanbetalers waarin Griekenland zich
sinds maandag bevindt als eerste Westers land. Dat is een ware schande, niet
alleen voor het communistisch regime van Syriza, maar ook voor de voorgangers,
ook voor het Pasok-regime: dat is hun verantwoordelijkheid

De mensen
die nu langer moeten gaan werken en meer belastingen moeten betalen, zou ik
niet in de ogen willen kijken om te vragen om de schulden 
van de
Grieken af te lossen en de hervormingen in Griekenland uit te stellen of af te
stellen, dus om aan Griekenland geen echte hervormingen te vragen.”

Voor u dezelfde tip Mr. Dedecker. Ook voor u is
het vakantie. Breng eens een bezoekje aan Griekenland en probeer eens in de
ogen te kijken van deze die honger hebben. Mannen, vrouwen, kinderen, bejaarden
die aan deze neoliberale onzin geen enkele schuld hebben. Ik grijp terug naar
de film Daens om aan deze mensen te zeggen “jullie moeten niets geven, want
jullie hebben niets”.

Zet misschien een zonnebril op Mr. Dedecker. Dat
kan helpen tegen de schaamte.

https://www.dewereldmorgen.be/blog/dirkbuys/2015/06/16/implementatie-optimalisatie-in-tax-on-web-te-complex-voor-regering-michel-i 

http://community.dewereldmorgen.be/blog/dirkbuys/2015/06/26/klein-foutje-grote-gevolgen 

http://nieuws.vtm.be/binnenland/147418-fout-tax-web-kost-gezin-pak-geld

http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip060.pdf

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!