De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het falende systeem
Politiek, justitie, vrijheid, individu, libertijn, burgersamenleving -

Het falende systeem

zaterdag 21 juli 2012 05:21
Spread the love

                                                  graftombe.jpg

De politiek zoals we die vandaag kennen is de dood van het individu in het beleven van zijn vrije meningsuiting, creativiteit, bewegingsvrijheid, ondernemingschap enz. kortom, in zijn denken en handelen moet hij steeds meer vechten tegen een stormvloed aan wetten en regels, genomen door tal van verschillende regeringsniveaus.

Deze verschillende regeringsniveaus hun wetten en regels zijn in veel gevallen niet complementair. Zodoende loopt individu telkens weer tegen een muur van onbezonnen en meestal onnozele wetten! Toch blijven de politici onbekommert de ene wet na de andere over ons uitstorten.

Zover is de burger gekomen, als hij raad vraagt aan een advocaat, de kans groot is dat deze hem/haar die raad niet kan geven, omdat hij zich nog enkel kan toeleggen op een deel van de wetgeving.

De overheden verwachten nochthans van iedere Belg om de wet te kennen.  Als zelfs advocaten er niet meer in slagen de stormvloed van wetten en regels te volgen, en zich enkel nog kunnen toeleggen op een deel van de stormvloed van wetten, hoe kan je dan verwachten van de “doorsnee” bevolking, dat zij deze stormvloed aan wetten nog kan volgen,laat staan zich aan de wet te houden?

De toetsing voorafgaande op de invoering van de nieuwe wetten zijn zo goed als nihil, en alsof dit nog niet erg genoeg is blijken de parlementsleden niet te beschikken over een empathisch vermogen. De gevolgen voor het individu die in aanraking komt met deze onbezonnen wetten zijn catostrofaal voor zijn vrijheid, creativiteit en zelfredzaamheid. De partijparlementsleden denken enkel aan wetten maken aan de lopende band, en zelfingenomen zoals ze zijn, vinden ze het “de kroon op hun werk” als één van deze wetten hun naam draagt.

Enkel kwantiteit is van belang, de kwaliteit en gevolgen wordt graag vergeten! Als we deze wetten en regels van naderbij bekijken, komen we tot de vaststelling dat zerammelen langs alle kanten, met haken en ogen aan elkaar zitten en bijgevolg weinig of niet deugdelijk zijn en bol staan van en met hiaten, absurditeiten, achterpoortjes, aanslagen op de vrijheid en het monddoodmaken van het individu, oneerlijkheden, belangenvermeningen, schendingen op het privé leven, verkrachtingen van het gelijkheidsbeginsel: iedere Belg is gelijk voor de wet… en vooral veel bissen en paragrafen bevatten. 

Een geloofwaardige democratie kannooit verkregen worden met een  maximum aan wetten en regels! In tegendeel, een democratie met veel wetten en regels eet zich zelf op, en zal verworden tot een totalitaire staat!Dit kannibalisme van de democratie is nu al volop aan de gang met alle gevolgen van dien…Een regime waar geen plaats meer is voor het individu.

SePaPKe ILF.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!