De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het failliet van de politiek als beroep

Het failliet van de politiek als beroep

vrijdag 17 februari 2017 23:31
Spread the love

Moet de politiek bedreven worden door beroepsmensen? Wanneer alle macht uitgaat van de natie schort er iets aan de samenstelling van het politiek personeel met alle uitwassen vandien.

Het is triest te moeten vaststellen dat de politieke klasse er alles aan doet om constructies op te zetten die aan alle democratische politieke controle ontsnappen. Aan de oprichting van intercommunales is op zich niks verkeerds. Gemeenten moeten de mogelijkheid hebben om voor bepaalde activiteiten samen te werken  maar die samenwerkingsverbanden moeten kunnen gecontroleerd worden door de betrokken gemeenteraden en hier nijpt het schoentje. Het gebrek aan transparantie heeft tot de huidige commotie geleid. Wanneer ik zie dat in sommige intercommunales ook private spelers aan bod komen is het hek helemaal van de dam. Winstbejag gaat immers niet samen met het algemeen belang.

Politici beschouwen hun activiteit als verkozenen des volks als een beroepsmatige bezigheid en dat is een verkeerde attitude, hieruit vloeit de drang naar meer professionele inkomsten . We moeten komen tot een systeem dat de verkozenen geen beroepskrachten zijn maar vrijwilligers die op zaterdagmorgen in het parlement samenkomen. Op die manier zou onze nationale vergadering kunnen samengesteld zijn uit een doornede van de bevolking , overwegend arbeiders met hier een daar een vrij beroep. Een groot aantal ouderen zouden hun intrede doen want ze maken een belangrijk deel van de bevolking uit. Zijn deze mensen onbekwaam? Ik denk het niet , ze kunnen zich laten bijstaan door professionelen. Bij sociale verkiezingen zijn de verkozenen geen specialisten in arbeidsrecht , ze worden bijgestaan door secretarissen die specialist zijn, de verkozenen laten zich leiden door hetgeen op de werkvloer leeft, waarom kan dat niet op het brede maatschappelijke vlak van de politiek?

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!