De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het einde van de eurozone: 4 scenario’s
Financiële crisis, Eurozone -

Het einde van de eurozone: 4 scenario’s

woensdag 1 december 2010 11:37
Spread the love

 

‘Hoe lang nog kunnen de landen van de eurozone de aanvallen van de financiële markten blijven weerstaan?’, vragen Peter Boone en Simon Johnson zich af op hun blog Baseline Scenario.  Uiteindelijk komt er ten laatste rond 2013 een eurozone met een grotere gedeelde fiscale autoriteit, een grensoverschrijdende resolutie voor banken in moeilijkheden en een grotere economische integratie. Maar uit hoeveel landen zal de eurozone dan nog bestaan? Het duo somt daarbij 4 mogelijke scenario’s op:

1. De redding van Griekenland en Ierland blijkt succesvol. De paniek op de markten wordt bedwongen en de investeerders denken dat de economische groei in beide landen de schulden uiteindelijk zal wegwassen. Iedereen blijft lid van de eurozone en Duitsland betaalt voor iedereen omdat het land bang is voor de gevolgen wanneer dat niet gebeurt. De Europese Centrale Bank koopt massaal veel staatsschuldpapier op.

2. Het tweede scenario wordt door het duo de Maginot Line Illusion genoemd. Alles lijkt goed te werken tot het bommetje ploft. Reddingspakketten voor Spanje en Portugal lijken de situatie te stabiliseren, maar de mogelijke gevolgen voor de zwakkere landen van de eurozone (Italië, Frankrijk en België) worden onderschat. In dit scenario stapt Griekenland uit de euro om zijn schulden te herschikken. De Duitsers zeggen: ‘Griekenland had nooit toegelaten moeten worden. Dat was de eerste en enige fout’. Ierland blijft in de eurozone, maar krijgt te kampen met een massale emigratiegolf. Duitsland en zelfs landen buiten de eurozone staan grote leningen toe, afhankelijk van hoe angstig de wereld de Europese situatie inschat.

3. Het derde scenario haalt het duo bij Willem Buiter, hoogleraar aan de London School of Economics. Volgens Buiter gaan de komende vijf jaar drie of meer landen van de eurozone failliet.

4. Het vierde scenario komt uit de Lex Column van de Financial Times. De eurozone wordt opgesplitst in een ‘relatief voorzichtige’ en ‘een relatief onvoorzichtige’ zone, in termen van fiscale politiek dan wel. De ‘solvabele eurozone wordt een soort Neue Deutsche Mark, met Duitsland, Oostenrijk, Finland en een aantal kleinere landen. Italië valt er -ondanks een sterke economische regio in het noorden van het land- naast omdat één land met twee munteenheden van het goede te veel is (idem voor Catalonië). In dit scenario rest enkel de vraag wat Frankrijk doet?  De eurozone verlaten en de Duits-Franse alliantie die de grondslag voor de Europese integratie vormt opblazen? 

Hoewel dit scenario dramatisch oogt, hoeft het dat niet te zijn, concluderen Boone en Johnson. De zwakkere landen zullen een generatie lang de gevolgen ervan ondervinden, maar Europese integratie gaat over meer dan het delen van een munteenheid.

De sterke eurozone floreert, de zwakkere geniet van de positieve effecten van een muntdevaluatie. Tenminste die landen die niet al te veel schulden hebben.

EuroIntelligence mikt op scenario drie of vier …

Bron : Express.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!