De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het complete, echte verhaal over Corona

zondag 12 april 2020 15:14
Spread the love

Het is te hopen dat deze vraag bij u ook in het hoofd ronddoolt, want elke dag zijn er weer nieuwe dingen te horen over het Coronavirus en soms moet men toch denken: “Wanneer komt nu het definitieve, het echte en het complete verhaal over de uitbraak van dit virus?” Natuurlijk mag er niet gedacht worden aan die vreemde zaken, als dat het een bewuste aanval is geweest met het Coronavirus of iemand heeft het bewust laten ontsnappen uit het laboratorium. Nee … dit soort zaken denken we niet … toch? 

 

Op het internet gaan wel weer de verhalen rond over dit soort rare zaken, zelfs kwam vandaag een bericht binnen van een professor van Harvard die voor veel geld een laboratorium voor virussen op mocht gaan zetten in China. Je zou gek zijn, als je het niet zou doen; tenslotte worden aanstormende talenten op voetbalgebied voor nog grotere bedragen verkocht aan de zogenaamde (voetbal)vijand. 

 

Zuid Korea nieuwe uitbraak … ?
De New York Post van 10 april kwam met een alarmerend bericht “Meer herstelde Coronavirus patiënten in Zuid Korea testen opnieuw positief”. Volgens het artikel zou het aantal patiënten dat voor een tweede keer positief getest werd voor het Coronavirus, nadat ze hersteld waren, gestegen zijn van 51 eerder deze week naar 91.
Jeong Eun-Kyeong, hoofd Korea Centers for Disease Control and Prevention, heeft gemeld dat men er van uitgaat van reactivatie van het virus en niet dat de patiënten opnieuw geïnfecteerd waren. Hoogleraar Infectieziekten aan het Korea Universiteit Guro Hospital heeft daarbij gemeld, dat de 91 zaken pas het begin zijn en dat het aantal alleen maar zal toenemen. Ook hier wordt uitgegaan van een ‘terugval’ en op dit moment nog niet van een tweede infectie. Daarnaast wordt er ook gesproken over vals positieve resultaten als mogelijke oorzaak van dit fenomeen of restanten van het virus die nog in de lichamen van de patiënten zouden kunnen zitten. 

 

Lees ook: FDA approval – altijd toestemming nodig       

 

China krijgt weer meer positieve patiënten
Het volgende probleem is dat er in China plotseling weer meer nieuwe patiënten geteld werden t.o.v. eerdere dagen, toen men kon vertellen dat er minder of geen nieuwe zieke mensen werden genoteerd, zodat de lockdown wat soepeler werd.
Paaszaterdag werden in China weer nieuwe besmettingen vastgesteld, net nadat de reisbeperkingen waren opgeheven.
De dag daarvoor had de Nationale Gezondheid Commissie gemeld dat er weer 46 nieuwe Coronagevallen waren gemeld en bevestigd; onmiddellijk werd er bij gezegd dat er van de 46 zeker 42 afkomstig waren uit het buitenland. 

 

Los van deze gevallen heeft dezelfde Commissie ook gemeld dat er ook weer 34 nieuwe patiënten waren geconstateerd, die geen symptomen of nauwelijks symptomen hadden.  

 

In China is angst onder de autoriteiten ontstaan voor een tweede golf van mensen die vanuit het buitenland komen en van de patiënten die (eerder) geen symptomen hebben (of hebben gehad).  

 

Materialen tekort
Waar ook naar gekeken moet worden, is dat er steeds maar gezegd wordt dat er een tekort is aan beschermingsmaterialen, terwijl aan de andere kant toch overal nog steeds voorraad lijkt te zijn. En dat is vreemd te noemen, zeker als je de materialen hard nodig hebt.
Tevens is het ‘vreemd te noemen’ dat op nationaal gebied plotseling de overheid zich actief gaat bemoeien met de aanschaf van beschermingsmaterialen en zeker ook met de laboratoriumtesten. Opvallend is tevens dat er nauwelijks ergens een richtlijn – aangegeven door de overheid – te vinden is waaraan de beschermingsmiddelen en laboratoriumtesten aan moeten voldoen. 

 

Elk instituut, organisatie, ziekenhuis, verpleeghuis die zich bevinden in het werkgebied van het Coronavirus heeft een richtlijn, waarbij strenge controle- en inkeuring protocollen zijn vastgelegd. Dit heet een kwaliteitssysteem, wat ook gecontroleerd wordt door landelijke organisaties die eventueel instituten kunnen blokkeren wat dan weer gemeld moet worden aan de overheid. Echter de vraag is of dit ook geldt voor de werkzaamheden die de overheid op dit moment  ‘zelf uitvoert. Natuurlijk moet de snelheid in alles blijven, maar waarom moet een laboratorium of een verpleeghuis wel voldoen aan de wettelijk vastgelegde kwaliteitsregels en de overheid dan weer niet. 

 

Een van deze problemenis de aanschaf door de overheid geweest van mondkapjes; in eerste instantie werden er 1.3 miljoen aangeschaft – terwijl er 4 miljoen per week nodig zijn – waarvan er onmiddellijk na verspreiding 600.000 werden afgekeurd.
Maar nu dat achter de rug is, komt NRC met een volgend artikel over het feit dat de Nederlandse inkoop van mondkapjes veel te traag gaat. Het gaat zelfs zo ver, dat zorginstellingen en fabrikanten klagen over de samenwerking met de overheid, middels het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Er werd gemeld dat de productie van Nederlandse mondkapjes minimaal twee weken vertraging op heeft gelopen doordat de beslissing tot productie van het ministerie maar uitbleef. 

 

Ondertussen kan je in vele lokale kranten lezen dat er een tekort is aan beschermingsmaterialen, terwijl er aan de andere kant genoeg aanwezig is, ook in Nederland. Dagelijks hoor je dit soort geluiden.  

 

Lees ook: Testen, testen, testen 

 

Testen, testen, testen
Eerder is al een opiniestuk besteed aan dit onderwerp: Testen, testen, testen en op 1e Paasdag kwam Buitenhof ook met een item aan dit onderwerp gewijd. Absoluut, mijn schoenen vielen uit, wat een vragen en wat een uitleg. De gast – oud CEO van DSM – werd ondervraagd en er vielen een paar dingen op. In eerste instantie dat de gast een keer of drie gezegd heeft dat hij gevraagd is door het kabinet en dat hij als vrijwilliger aan het werk is. Tja, waarom krijg ik dan de kriebels en gaan mijn nekharen overeind staan bij de derde keer?
Belangrijk waren zijn gedachten over de toekomst en het testen van zorgmedewerkers en later kwam daar dan toch ook mensen in andere cruciale – vitale –  beroepen bij.
Het testen zal in twee delen uiteenvallen, nl het aantonen van het virus – de swab in neus en mond en aantonen middels de PCR-techniek – en het aantonen van antistoffen tegen het virus. M.n. dit laatste wordt belangrijk gezien op het moment dat men de intellectuele lockdown wat minder strak wil gaan invoeren. Maar hier kleven grote problemen aan, enkele werden genoemd, zoals het aantal testen wat zat op een kleine 2000 tests per dag, maar ondertussen al een kleine 4000 tests per dag aankan. Echter de vraag is – zo bleek uit het interview – of de laboratoria een kleine 30.000 testen per dag aankunnen. En hier zitten dus nog meer problemen. Genoemd werden het kleine aantal laboratoria (nu 30 maar moet heel snel naar 45 of liefst nog meer); de hoeveelheid verschillende testen en dus meteen de hoeveelheid verschillende leveranciers (ca 15). Maar wat niet besproken werd, zijn de vragen zoals: worden alle testen geaccepteerd, zo niet wat wordt de standaard; wat is positief en negatief bij de verschillende testen; wordt er getest op een kleurverschil tussen positief en negatief of wordt er bij een positieve reactie (wanneer is iets positief bij de verschillende testen) getitreerd en krijgt iemand een resultaat van zeg 1:16 positief of 1:320 positief, waarbij de laatste meer antistoffen zou hebben en beter beschermd zou kunnen zijn. Tenslotte een vraag die steeds bij mij terugkomt, is of men wel weet wat er allemaal speelt en weet of er diversiteit is binnen deze virusstam, zowel in stammen (antigeen) als eventuele bescherming (antistoffen).  

 

Vragen
Ondertussen is duidelijk geworden dat het containerbegrip ‘groepsimmuniteit’ uit de woordenboeken van het kabinet en haar wetenschappelijke staf cq adviseurs is verdwenen.
Afsluitend, blijven er nog steeds een aantal vragen over:

 

  • hoe kan het zijn dat er te weinig beschermingsmaterialen zijn bij de verschillende verzorgingsinstellingen, terwijl er genoeg wordt aangeboden in Nederland; waarom moest de overheid de lokale en regionale inkopers en inkooporganisaties voorbij gaan
  • Hoe is de uitbraak ontstaan, waar en waardoor
  • Hoe is het mogelijk dat het virus zich mondiaal zo snel heeft kunnen verspreiden
  • Kan het RIVM meer duidelijkheid geven over de verschillende stammen, dragers en de hoogte (waarden) van immuniteit (mate van bescherming)
  • Worden andere testen en leveranciers van beschermingsmaterialen ook toegestaan in Nederland
  • Is er meer duidelijkheid over het vaccin, wanneer het komt, een vaccin tegen het hele virus of tegen een instabiele spike op het oppervlak of tegen het viraal RNA, wordt het net als bij griep dat er elk jaar weer een een injectie nodig is

 

 © KhamakarPress / 12.04.2020

Coronavirus test

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!