De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het Colombiaanse gezondheidssysteem: hoezo een voorbeeld?
Colombia, Gezondsheidssysteem -

Het Colombiaanse gezondheidssysteem: hoezo een voorbeeld?

vrijdag 28 mei 2010 12:01
Spread the love

Volgens een publicatie van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) kan het Colombiaanse gezondheidssysteem een model zijn voor vele landen. Het klopt inderdaad dat het aantal mensen die gedekt zijn door een ziekteverzekering toenam. Dit geeft echter geen reëel beeld van de toegang tot gezondheidsdiensten of van de kwaliteit en de resultaten van de zorgverstrekking.

Talrijke nationale en internationale organisaties hebben gewezen op de zwaktes van het Colombiaanse gezondheidssysteem en de verschillende problemen die het recht op gezondheid voor allen onmogelijk maken. Ze verwerpen de beperkingen die tijdens de eerste golf van liberalisering, begin de jaren ’90, werden ingevoerd door de ‘Ley 100’, een wet die volgens hen enkel de economische belangen van de verzekeringsmaatschappijen dient. Alleen burgers die de zorgen kunnen betalen, halen voordeel uit deze wet. De rest van de bevolking die niet genoeg kan bijdragen, wordt uitgesloten van het systeem.

Als gevolg van een tweede hervormingsgolf heeft de Colombiaanse regering onlangs een reeks van decreten uitgevaardigd die de mogelijkheden van het Verplicht Gezondheidsplan (POS) beperken. Het aanbod van basisgezondheidszorg werd afgeslankt, waardoor Columbianen meer moeten uitgeven om van alle basiszorgen te kunnen genieten. Wie een gezondheidsverzekering heeft in Colombia, heeft dus geen toegang heeft tot alle zorgen!

Ontevredenheid

Al die maatregelen hebben tot grote ontevredenheid geleid bij de Colombiaanse burgerbevolking die dit systeem verwerpt en voorstander is van de oprichting van een nieuw publiek, rechtvaardig en universeel gezondheidssysteem, waarbij de individuele en collectieve gezondheid centraal staat en niet het winstaspect. Een rechtvaardig gezondheidssysteem moet ook garant staan voor waardige arbeidsvoorwaarden voor alle gezondheidswerkers.

Op 26 en 27 maart 2010 organiseerde de Nationale Faculteit van Volksgezondheid ‘Ronda de Medelin’, een workshop waar talrijke actoren uit de academische sector aan deelnamen. MSP-Colombia, de nationale antenne van onze Latijns-Amerikaanse partner, volgt de zaak op de voet en is actief betrokken bij deze discussies.

Een alternatief gezondheidssysteem

Het voorstel dat werd aangenomen pleit voor de oprichting van een meer democratisch en participatief gezondheidssysteem dat gebaseerd is op rechtvaardige waarden die voor iedereen aanvaardbaar zijn. Dat systeem moet voldoen aan de principes van toegankelijkheid en niet-discriminatie en het recht op gezondheidszorg garanderen voor alle Colombianen, ook de etnische minderheden. Het voorstel pleit voor een actievere deelname van de burgers via comités van gebruikers en gezondheidswerkers, zowel op lokaal als nationaal niveau. Dat zou een beter beheer van het gezondheidsbeleid mogelijk maken en de echte noden in gezondheidszorg vertolken. De financiering zou moeten berusten op subsidies van de openbare en privésector, op een transparante manier zonder inbreng en controle van de grote verzekeringsmaatschappijen.

De politieke inzet in Colombia is enorm. Het debat wordt gevoerd met artsen, professoren, leden van de politieke oppositie en bepaalde voorstanders van de nationale regering die de noodzaak inzien van een ander gezondheidssysteem dat garant staat voor het recht op gezondheid voor iedereen. Het punt staat nu dus op de wetgevende en sociale agenda van de volgende maanden, maar het debat geeft ook een tendens weer op internationaal niveau. Het neoliberale systeem van de IBD, de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds staan immers lijnrecht tegenover het sociale systeem in landen zoals Cuba of Venezuela dat een universele dekking van gezondheidszorg garandeert.

Wordt vervolgd….

Lees ook de blog van Wim die tijdens de International People’s Health University een ontmoeting had met Mauricio Torres, die in Colombia de People’s Health Movement (Movimiento para la Salud de los Pueblos) uitbouwt.

Referentie

From few to many. Ten Years of Health Insurance Expansion in Colombia (IBD): http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35026183

Intal / Nadia_Aït_Brahim Vertaald door:  Hubert Hedebouw

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!