De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het buikgevoel en de ander…
Nationalisme, Bart de wever, N-VA, Daan, Milow, Bart Peeters, Clouseau, Populisme, Vlaamsnationalisme, Haatmail, Kim Gevaert -

Het buikgevoel en de ander…

zaterdag 13 augustus 2011 20:19
Spread the love

Ergens in 2008 waarschuwde historicus Herman Van Goethem voor de bruine wind die hij meende over Vlaams-Brabant te zien waaien (1). Van Goethem viseerde de nogal kortzichtige bepalingen die bepaalde gemeentebesturen er namen om het zogenaamde Vlaamse karakter van de Rand te bewaren. De meest beruchte maatregel was ongetwijfeld het weigeren van anderstalige kinderen op het speelplein van Liedekerke. Genoeg om sommige academici te verontrusten. Dergelijke maatregelen roken nu eenmaal naar het bruine, rauwe, volksnationalisme dat ergens nog altijd een zekere adoratie koestert voor het zwarte verleden van de jaren dertig en veertig.

De voorbije jaren waaide die bruine wind vanuit Vlaams-Brabant uit over de rest van Noord-België. In het noorden van ons land, onder Nederlandstaligen, is het al een tijdje niet meer vanzelfsprekend om nog openlijk een zekere gehechtheid aan ons land ten toon te spreiden. Ja, de meerderheid van de Nederlandstaligen zijn géén N-VA stemmers, zijn géén separatisten en houden van ons land. De fel bediscussieerde splitsing van BHV kan hen vierkant gestolen worden. Toch durven ze dat nog nauwelijks uit te spreken. Wie zich op de straat, in de krant, op het internet of in een gesprek met familie, vrienden of kennissen tegen het separatisme uitspreekt, weet waar het om gaat. De mensen hebben angst. Men houdt zich in om een kritiek te geven op het Vlaamsnationalisme.

Strategie

De reden hiervoor is de ideologische dominantie van het nationalisme en separatisme in de media. In tegenstelling tot Franstalig België, dat ook zijn separatistische en rattachistische middens kent, zijn de nationalisten in het noorden van het land er in geslaagd zich in het centrum van de politiek en media te nestelen. Surfend op de groeiende afkeer van de bevolking van de politiek van de klassieke partijen en terend aan de angsten van diezelfde bevolking, wisten ze zichzelf vanuit de politieke marginaliteit op te werken. Niet door de inhoud van hun programma, maar door de populistische verpakking ervan. Kort samengevat: alles wat fout loopt is de schuld van de ander. Bij het VB waren dat in eerste instantie de allochtonen, bij de N-VA de Franstaligen en Walen.

Het resultaat is bekend. Net zoals de partijen zich nauwelijks nog openlijk voor de eenheid van ons land durven uitspreken, uit schrik om als anti-Vlaams te worden gebrandmerkt, durven hun kiezers zich evenmin nog uit te spreken uit schrik verketterd te worden als een slechte Vlaming. De Vlaamse beweging zit nu eenmaal op vinkenslag.

Want dat is hoe het Vlaamse volksnationalisme werkt. Wie er een andere mening op nahoudt, wordt geridiculiseerd en gestigmatiseerd. Wat dat betreft, verschilt het niet van ieder ander populisme dat teert op het eigen groot gelijk. Wie kritiek heeft op deze populistische boodschap, krijgt het steevast het verwijt in te gaan tegen het gezond verstand, in België; het gezond Vlaams boerenverstand. De logische menselijke reactie hierop is een zedig zwijgen. Dan waait het allemaal wel over, hoopt men.

Tactiek

Wanneer sommigen zich toch openlijk verzetten tegen de verdere afbraak van het land, haalt men vanuit Vlaamsnationale hoek werkelijk alles uit de kast om het verzet te breken. Gerenommeerde academici die waarschuwen voor de gevaren van het separatisme worden geridiculiseerd, hun cijfers betwist, hun reputatie in vraag gesteld (2). Mindere goden die het separatisme aankleven, worden dan weer geroemd als visionaire experts ter zake. De reacties op de webpagina van pakweg De Standaard liegen er niet om (3).

Kunstenaars die pleiten voor verdraagzaamheid en redelijkheid worden gebrandmerkt als profiteurs – halve Walen dus of PS-agenten (4). De recente haatmail aan Bart Peeters, Daan en Milow was wat dat betreft veel betekend. Maar de lijst is veel langer. Eerder kregen de Clouseau, Kim Gevaert en een hele rist andere publieke figuren al de nodige stront over zich heen omdat ze niet correct in de Vlaamsnationalistische pas lopen (5).

De burgers die er een soortgelijke mening op nahouden, worden van hun kant bestempeld als naïevelingen, linksen of godbetert, Belgicisten. Dat laatste is na linkse, Franskiljon of gewoonweg volksverrader het grootste verwijt dat je als Belgischgezinde kan krijgen. Nog voor je verder je mond kan opentrekken, sta je al gebrandmerkt als een naïeve onverlaat die vasthoudt aan het Belgique de papa. Zwijgen wordt zo de boodschap. Niemand wordt graag versleten voor domme kloot.

En als ridiculiseren en stigmatiseren niet helpt, dan schakelt de Vlaamsnationale machine een tandje bij. Dan volgt de oproep om academici die België verdedigen te broodroven. Dan moeten de mensen van de Vlaamse kunstscene hun subsidies maar bij hun Franstalige vriendjes gaan halen (6). Dan moeten ondernemingen die Belgische evenementen steunen, zoals Delhaize en Belgacom in het geval van Belgavox, geboycot moeten worden (7). Dan krijg je haatmail in je inbox, anonieme brieven vol verwensingen of telefoontjes om je de Vlaamsnationale les te lezen (8). Of vliegen er je op straat plots verwijten en dreigementen om de oren, zoals Vuile Fascisten. Dat laatste kregen ondermeer de vreedzame betogers op de Mars voor de Eenheid van België in mei vorig jaar van een zelfverklaard Vlaamsnationalist te horen.

Revolutionair

Het doel van zoveel verbale agressie is telkens weer hetzelfde. Uitdagen, kleineren en, hopelijk, angst inboezemen. Wie de gedachten van de nationalisten niet deelt moet zijn bek houden. Zwijgen en slikken. Of zoals Reynebeau het kernachtig samenvatte Bart heeft altijd gelijk (9). Het spreekt voor zich dat dit vloekt met de democratie.

In Vlaamsnationale middens heeft men blijkbaar echt wel angst van een federale kieskring en een betere verstandhouding onder de Belgen. Hoe diep is men niet gevallen wanneer men zich tegen dergelijke nobele doelstellingen verzet? Kan men zich er nog op beroepen dat men politiek bedrijft ten bate van het algemeen belang wanneer men zo aan politiek doet?

De boodschap van verdraagzaamheid, samenwerking en respect voor elkaar is blijkbaar te revolutionair voor deze tijden en deze mensen. Dialoog, wederzijds respect, de wil om samen te leven op vreedzame wijze, solidariteit, zijn waarden die schijnbaar steeds meer als gevaarlijk beschouwd worden. Wie op basis hiervan een beter België nastreeft, is een verrader. Wie pleit voor solidariteit en rechtvaardigheid een vuile communist, een parasiet, … enz.

Moeten men zich dat allemaal zomaar laten welgevallen?

Vergeet het. Hoe meer men pogingen onderneemt de Belgen te intimideren of te ridiculiseren, hoe meer het nationalisme en separatisme zichzelf in diskrediet brengt. Het wordt pijnlijk duidelijk dat deze ideologie geen werkbare oplossingen kan aanbieden. Dat de nationalisten daar zelf niet wakker van liggen, is intussen ook wel bekend. De makke reacties vanwege het officiële Vlaamsnationalisme zijn wat dat betreft veel betekend. Op de scheldproza van N-VA-er Vic Van Aelst klonk het  dat Van Aelst weinig meer vertolkte dan het buikgevoel van veel Vlamingen (10). En in antwoord op de recentste haatmail aan Bart Peeters, klonk het bij de woordvoerder van de N-VA: Natuurlijk is het jammer dat de zeden verruwen, zeker op het anonieme internet. Maar mag ik er toch op wijzen dat die artiesten ook een verantwoordelijkheid hebben. Zij hebben recht op een mening en natuurlijk mogen zij die mening ook verwoorden. Maar zij doen dat ook niet altijd even genuanceerd. (11) Of zoals eerder gezegd, bij de N-VA en het Vlaamsnationalisme is het altijd de fout van… de ander. Waarvan akte… 

Referenties:

(1): De Standaard: 22 maart 2010: Imago of reputatie: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=RI2NQHBP
(2): Knack: 15 mei 2011: Paul De Grauwe: “Staatshervorming is een mineur probleem”: http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/belgie/paul-de-grauwe-staatshervorming-is-mineur-probleem/article-1195012387098.htm , Het Laatste Nieuws: 15 mei 2011: “Geen staatshervorming nodig om echte problemen aan te pakken”: http://www.hln.be/hln/nl/1274/De-formatie/article/detail/1264523/2011/05/15/Geen-staatshervorming-nodig-om-echte-problemen-aan-te-pakken.dhtml#reageerTag  (een blik op de reacties zegt genoeg).
(3): De Standaard: 27 oktober 2010: “Wie wil BHV wel splitsen”:  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=C731AKP4 (reacties)
(4): De Morgen: 12 augustus 2011: “Artiesten met kritiek op De Wever krijgen bergen haatmail”: http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1303863/2011/08/12/Al-wie-tegen-Bart-De-Wever-is-moet-gewoon-zijn-bek-houden.dhtml
(5): De Standaard: 08 november 2009 : Vlaamsnationalisten verstoren Clouseau-concert
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=GSA2HM8G6, De Standaard ; 28 september 2007 : Vlaamse radicalen bestormen website van Kim Gevaert
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF28092007_010,
(6): De Morgen: 12 augustus 2011: “Artiesten met kritiek op De Wever krijgen bergen haatmail”: http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1303863/2011/08/12/Al-wie-tegen-Bart-De-Wever-is-moet-gewoon-zijn-bek-houden.dhtml
(7): Weblog Johan Sanctorum : Vive le roi en drink Coca Cola: http://visionairbelgie.wordpress.com/2009/04/30/belgavox/
(8): De Morgen: 12 augustus 2011: “Artiesten met kritiek op De Wever krijgen bergen haatmail”: http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1303863/2011/08/12/Al-wie-tegen-Bart-De-Wever-is-moet-gewoon-zijn-bek-houden.dhtml
(9): De Standaard: 18 januari 2011: “Bart heeft altijd gelijk”: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=77354V0M
(10): Nieuwsblad: 30 mei 2011: “Van Aelst verwoordt buikgevoel vele Vlamingen”: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20110530_140
Nieuwsblad: 31 mei 2011: “Bart De Wever steunt uitspraken Van Aelst”: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20110531_077
(11): De Standaard: 12 augustus 2011: “N-VA: “Niet verantwoordelijk voor haatmails”:
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110812_065

take down
the paywall
steun ons nu!