De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het bijbelse recept voor genocide: spaar ze niet, maar dood alles en iedereen!

Het bijbelse recept voor genocide: spaar ze niet, maar dood alles en iedereen!

dinsdag 24 oktober 2023 06:26
Spread the love

“Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik ben niet vergeten wat Amalek Israël heeft aangedaan: het heeft Israël de weg versperd bij zijn uittocht uit Egypte. Trek daarom op tegen de Amalekieten en versla ze. Wijd al hun bezittingen onvoorwaardelijk aan de HEER. Spaar ze niet, maar dood alles en iedereen: mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen en schapen, kamelen en ezels.(…)” Deze passage uit de joodse Thora en het christelijke Oude Testament (Samuel 1:15) met haar religieuze legitimatie van genocide is nog steeds actueel, en vandaag zelfs bijzonder relevant.

 

Deze (en aanverwante) passages behoren niet alleen tot de joodse traditie, maar inspireren ook de christelijke zionisten. Invloedrijke organisaties uit die hoek baseren hun steun aan het bezettings- en uitroeiingsbeleid van Israël tegenover de Palestijnen op dit bijbelse denken. Een boeiend artikel in Truthout van 22 oktober, van de hand van Aidan Orly, die zich in deze problematiek specialiseert, vestigt de aandacht op dit aspect van de Israëlische oorlog tegen de Palestijnen.

 

Die christelijke zionisten zijn niet zomaar wat onbenullige kliekjes met rare denkbeelden. Het ICEJ – International Christian Embassy Jerusalem – heeft naar eigen zeggen vestigingen in 95 landen en aanhangers in 170. Deze organisatie rept niet over de oorzaken van het Palestijnse verzet en zijn geweld, maar herleidt dat tot anti-Joodse bloeddorstigheid. Ze roept wereldwijd op tot solidariteit met Israël, en tot manifestaties daarvoor. In de VS heeft de grootste lobbygroep van deze strekking, Christians United for Israel, al een miljoen dollar steun aan Israël overgemaakt.

 

Aidan Orly merkt op dat niet alle christelijk-zionistische organisaties de genocide op de Palestijnen aanmoedigen. Er zijn er ook die zich toeleggen op steun aan de slachtoffers van Hamas en hun familie, en sommige roepen zelfs op om te bidden voor onschuldige Palestijnen in Gaza. Maar de koppeling die binnen het christelijke zionisme gemaakt wordt tussen Hamas/Palestijnen en de Amalekieten uit de bijbel is zeker geen hulp voor die “onschuldige Palestijnen” en een aanmoediging voor joden om via het leger de strijd aan te gaan tegen de hedendaagse “Amalekieten”.

 

Christian Right Cites Violent Biblical Amalek Trope to Justify Israel’s Tactics | Truthout

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!