Het Belgische boefjesleger

Het Belgische boefjesleger

donderdag 20 januari 2011 11:45

SP.a-kamerlid David Geerts heeft een wetsvoorstel klaar om ‘probleemjongeren’ naar het leger te sturen. Zogenaamd onder de noemer van heropvoeding met de nadruk op discipline en structuur.

Is het omdat de regering niet gevormd raakt dat politici niet langer dan 5 minuten hoeven na te denken over hun wetsvoorstellen? ACV en neutrale legervakbond ACMP-CGMP schoten het voorstel meteen af en terecht. Natuurlijk, de reden om schieten is wat verschillend. Waar de legervakbond ‘neen’ zegt omdat het een trap tegen de reputatieschenen van ons leger is, gaat het mij vooral om die denkwijze waarmee men omgaat met ‘probleemjongeren’.

Probleemouders

“Ik hoor altijd maar die moeder schreeuwen.” Iets wat meer dan één keer gezegd wordt in Supernanny. Ik ga natuurlijk mijn theorietje niet baseren op een VTM-programma al toont het wel iets aan. Een vriendin vroeg me in hoeverre ik akkoord was met een stelling die ze van een leerkracht hoorde:

“Probleemjongeren bestaan niet, probleemouders wel.”

Zoals ik ook tegen haar zei, stiekem ben ik akkoord, maar er moet genuanceerd worden. Probleemjongeren bestaan wel al zijn ze het resultaat van die probleemouders. Het zit niet zo heel goed met de opvoeding van sommige ouders.

Tot op heden hebben we altijd gereageerd met ‘die jongeren hebben geen discipline, geen orde’ dus opsluiten en sanctioneren. Het recividisme dat daaraan gekoppeld gaat, bespaar ik u.

Uit meer solidaire kringen is er dan vooral druk om die jongeren vooral opnieuw op te voeden, in de mate van het mogelijke natuurlijk. Ik betwijfel niet dat ook het SP.a-kamerlid vanuit dat idee is begonnen en ik betwijfel al evenmin de goede bedoelingen. Het is alleen spijtig dat hij niet wat langer nagedacht heeft over dat voorstel en zich daardoor begeeft in het vaarwater van rechtse ideologiën zoals ook LDD die eerder toonde.

Boefjesleger

Het eerste probleem dat we met zo’n voorstel tegenkomen is het feit dat ‘probleemjongeren’ dat zijn omdat ze een slechte opvoeding, een slecht jeugdleven gehad hebben. Een mens wordt niet geboren met een slechte aard. “Kinderen des duivels” zijn concepten uit een donkere periode in onze geschiedenis.

Die slechte opvoeding vervangen met de drilldiscipline van het leger is alleen maar een poging tot het beperken van de probleemjongeren. Daarbij kan er psychologisch een probleem zo diep zitten dat zo’n jongere opleiden in gevechtstechnieken misschien niet zo’n snugger idee is.

Ik ben zelf iemand die volledig achter de ‘heropvoeding’ staat. Het heraanbrengen van juiste en eerlijke waarden is het enige dat we kunnen doen om te zorgen dat die problemen zich niet evolueren tot “volgroeide criminaliteit”.

Too late, too late

Het tweede probleem dat we tegenkomen is bij de ouders. We kunnen met gemak vaststellen dat voorkomen beter dan genezen is en we dus ook de aandacht aan de ouders moeten geven. Probleemouders heropvoeden is natuurlijk niet de bedoeling. Vooral omdat we ons daarmee begeven op het terrein van religie, politiek, ideologie, … Zeer persoonlijke keuzes die vaak bij de opvoeding meegaan maar tot zekere frustraties kan leiden.

Zo kan ik me inbeelden dat een homoseksueel geaarde jongere makkelijk een probleemjongere wordt onder het toezicht van Katholieke ouders. Ik denk ook aan de verschillende extreme politieke strekkingen waarin kinderen vastgezet worden op bepaalde denkwijzen.

Het is onhaalbaar om die ouders nog op de vingers te tikken omdat ze enerzijds hun kinderen al verkeerd aan het opvoeden zijn en ten tweede omdat ze zelf vastzitten in dat patroon.

Indoctrinatie

Dus richt ik mijn kanon weer even op een ander doelwit. De maatschappij. Zolang wij toelaten dat er educatieve systemen zijn die in een bepaalde religieuze en/of politieke mantel mag werken, blijven we die vastgeroeste ideeën herhalen. Zo herinner ik me bijvoorbeeld een artikel over Joodse scholen die aan supercensuur deden of de vele religieuze koepels in deze wereld die de evolutietheorie verstoten. 

Het is een zware term en misschien overdrijf ik ermee maar het aanbrengen van een religieus of politiek geïnspireerde opvoeding is indoctrinatie. Kinderen moeten blootgesteld worden aan keuze, aan vrijheid zodat het kind zich ook kan vormen tot een persoon die op een eigen, vrije maar eerlijke manier bijbrengt aan deze maatschappij.

De huisvrouw

Een extra aanpassing die deze maatschappij wel eens mag aanbrengen, werd me ingefluisterd door diezelfde dame die mijn mening omtrent de eerder genoemde stelling vroeg. De erkenning van de huisvrouw/huisman.

De maatschappij is het slachtoffer van een wereld die opgevreten wordt door kapitalisme. Dit vereist van teveel gezinnen dat beide ouders aan het werk gaan met gevolg dat er niemand thuis is om het wel en wee van de kinderen ook op nauwe voet te volgen. Ook al zijn ze op school. Spijbelaars, hangjongeren enzoverder zijn termen die ik u zeker niet moet uitleggen. Laat de werkloosheidsuitkering uitgebreid worden zodat ook, mits controle en begeleiding, de thuisblijvende ouder nog kan bestaan zonder daarbij het hele gezin in de armoede te storten.

Waar dat geld en die mensen vandaan halen, is een ander verhaal, eentje over bedrijven met minimumbelastingen en mijn zoveelste betoog over kapitalisme.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!