De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het belang van een debat over migratie

Het belang van een debat over migratie

donderdag 2 juni 2022 18:53
Spread the love

HET BELANG VAN EEN DEBAT OVER MIGRATIE

Hier een tekst over het belang vandaag de dag van het debat over migratie dat Het Groot Ongelijk morgenavond/vrijdag 3 juni vanaf 20h organiseert. In het panel zetelen: Lalynn Wadera (Leuvens schepen van diversiteit, Vooruit), Zeger Debyser (N-VA-fractieleider gemeenteraad), Sylvia Kapinga (CD&V) (voorzitster CD&V Heverlee) en Farman Sabir (PVDA). We gaan discussiëren over drie thema’s: ‘Hoe in Leuven integratie bevorderen van migranten’ (met inleiding door Alison Ahern van Leuvense studentenmoskee Imsal en filmpje over De Nomade, het onthaaltehuis voor anderstalige nieuwkomers in Kessel-Lo), ‘Kan en moet Leuven meer doen om asielzoekers op te vangen?’ (met inleiding door Bob Pleysier, ex-directeur Fedasil) en ‘Hoe reageren op het racisme in de samenleving?’ (met inleiding door Andrea Bardyn, Buren zonder Grenzen). Het debat gaat door in Het Groot Ongelijk, Diestsesteenweg 97, Kessel-Lo (Leuven).

België wordt hoe langer hoe meer een divers land. Uit een recente studie aan de Odisee-hogeschool blijkt dat vandaag de dag in ons land van slechts 65,5 procent der gezinnen de beide ouders van Belgische herkomst zijn. In 2000 was dat nog bijna circa 80 procent. Uitgedrukt in aantallen telde ons land op 1/1/2020 1,4 miljoen niet-Belgen op een totaal van 11,4 miljoen inwoners. Nog eens 2,25 miljoen hadden een buitenlandse achtergrond. Een deel van deze migranten kreeg politiek asiel omwille van vervolging in eigen land. Nog een groot ander deel werd naar ons land als arbeidskracht gehaald om de economie te ondersteunen. In zijn boek ‘Nieuw België’ vertelt Tom Naegels hoe Italianen, Polen, Turken, Marokkanen en Duitsers ons land welvaart bezorgd hebben door het na de oorlog te helpen op te bouwen. Ook vandaag vormen werknemers met een andere herkomst voor een significant deel van de tewerkstelling in bepaalde sectoren. Uit cijfers die De Standaard vandaag bekendmaakt blijkt dat bijvoorbeeld in de bouw in 2020 alleen al de gedetacheerde werknemers 24 procent uitmaken van het arbeidsvolume. Hoe het samenleven tussen al die culturen faciliteren?

We kunnen er immers niet naast kijken dat een deel van de bevolking moeite heeft met de aanwezigheid van dit toenemend aantal mensen van vreemde herkomst. Het Vlaams Belang, dat zich het migratiethema heeft toegeëigend en er haar electoraal succes grotendeels op baseert, haalt volgens de peiling van het Laatste Nieuws en VTM in maart 2022 22,2 procent van de stemmen en volgens De Stemming van De Standaard in mei 22,9 procent. 11 procent van degenen die participeerden aan De Stemming vind migratie het grootste probleem in ons land. Uit deze bevraging bleek voorts nog dat de gemiddelde Belg weliswaar streng wil selecteren wie er binnenkomt, maar eens migranten hier zijn rechtvaardig moeten behandeld worden. Ze moeten wel zo snel mogelijk onze cultuur en gewoonten overnemen. Voor de meerderheid van de Vlamingen zal echter zelfs de taal leren, onze wetten respecteren onvoldoende zijn voor migranten om als een Vlaming te worden bestempeld. UNIA ontving in 2020 3.864 meldingen over racisme, een stijging met 50 procent in vergelijking met het jaar voordien

De discussie over migratie is in de praktijk bijzonder moeilijk omdat de verwijten over en weer snel de bovenhand halen. Georganiseerde discussies zijn er onder meer om die reden nauwelijks. Ik ben er echter van overtuigd dat enkel het echte debat tussen voor- en tegenstanders met goede argumenten een oplossing kan bieden. Voorwaarde voor een debat is dat er in zekere mate begrip is voor bezorgdheden, maar tegelijk valse beweringen worden ontkracht. Socioloog Jan Hertogen bijvoorbeeld toonde zopas aan dat in tegenstelling tot wat een partij als het Vlaams Belang vaak beweert de criminaliteit bij stijgende migratieachtergrond net daalt in plaats van stijgt. Het aandeel inwoners met een herkomst van niet-Belg bedraagt in Leuven 34,5 procent. Uit de jongste stadsmonitor blijkt dat in 2020 weliswaar dat 72 procent vindt personen met een andere herkomst een verrijking, maar ook Leuven blijft echter niet gespaard van racisme. Uit een onderzoek in 2021 bleek dat een man met een Marokkaanse naam 35 procent minder kans heeft om uitgenodigd te worden voor een plaatsbezoek aan een in Leuven te huur staande woning dan iemand met een Belgische naam. In 2021 stelde de PZ Leuven 14 pv’s wegens racisme, in 2020 17 en in 2019 14.
LUC VANHEERENTALS
Ps. Welkom morgen in het debat. Voor reservatie: luc.vanheerentals@telenet.be

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!