De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Jonathan Holslags “Van muur tot muur” krijgt al meteen tweede druk. Interviews volgen elkaar op.

zondag 12 september 2021 19:22
Spread the love

Het nieuwe werk van Jonathan Holslag (40) ontvangt veel aandacht. Zo ook een boeiend interview in Het Belang van Limburg. (Humo heeft eveneens een eerste reactie gebracht, en noemt het boek “laagdrempelig en veellagig”.) Ik lees rijk denkmateriaal en dito analyse van verleden, heden, identiteit, waarden, gemaakte fouten,  en te verwachten toekomst. “World Politics since 1989” is dus eindelijk in onze moedertaal verschenen met als titel “Van muur tot muur”. Zelden heb ik krantenpagina’s gelezen waar de observator van de tijd, de historicus, de moralist, de politicus, de econoom én de (militaire) strateeg zoveel aan kunnen hebben. Ik las het boek zelf nog niet, maar ben zoals tienduizenden anderen een trouw lezer van de stukjes van Holslag, die geregeld in Knack en op zijn Facebook profiel verschijnen. Ook na de lectuur van het vorige werk over de wereldgeschiedenis, “Vrede en oorlog” kennen wij de professor niet alleen als scherpzinnig schrijver die kan putten uit een ongewoon brede parate feitenkennis. Holslag toont ook telkens weer de capaciteit een persoonlijke synthese en heldere conclusies te brouwen uit zijn materiaal. Bovendien, en dat brengt een eminente status mee onder academici en geleerden, toont hij zoveel betrokkenheid bij ons lot, en kan hij putten uit zoveel intellectuele en morele dapperheid, dat hij ook telkens overgaat tot het geven van adviezen om het beter te doen wat policies en gedrag betreft. Bovendien geschiedt dit alles in een zeer toegankelijke taal en via fora bedoeld en toegankelijk voor een breed publiek. Dit is een figuur die volop veel verantwoordelijkheid neemt.

Een aantal analyses en vermaningen die ik als senior opiniemaker ( met eerste opiniestuk in De Standaard in 1989 over het belang van “een werkelijkheidsadequaat wereldbeeld” en een duiding over 9/11 in deze krant op 19 september 2001) zelf geregeld mag maken, zien zich in het verhaal dat Holslag biedt, bevestigd. Zoals het onvruchtbare van ten allen prijze het conflict te willen vermijden, zowel in de behandeling van onze jongeren als in de houding naar vreemde mogendheden. Zoals het belang van het versterken van de vitaliteit, de mentale en fysieke veerkracht en zelfs de strijdlust van individu en bevolking; het oprichten van een Europees leger en het cultiveren van moed en trots in diverse vormen. Dat gelijk lopen in de visie en adviezen vleit me, maar ik geef meteen graag toe dat deze hier als puzzelstukjes in een steekhoudend geheel op hun plaats vallen op een manier en een niveau dat ik zelf zelden heb betracht en allicht even zelden heb bereikt.

De eruditie en denkkracht van betrokkene is al langer ruim bekend. Ik verwacht dat heel wat figuren die een afwachtende houding aannamen, zoals in bepaalde krantenredacties en inheemse toppolitici, met deze nieuwe analyse overstag zullen gaan voor zoveel doortimmerde visie en waarachtige wijsheid. Zowel de planners, de economen, de politici, de opvoeders en schooldirecties als de consumenten en huisvaders en -moeders krijgen bruikbaar advies in de interviews die de laatste dagen plaatsvinden. De geboden boodschap aan de westerse wereld is des te meer betekenisvol omdat ze van een figuur komt die velen al eerder is opgevallen door zijn integriteit.

Persoonlijk zou ik, als amateurzoöloog, beheerder van natuurwaarden, amateur ecofilosoof, natuurmysticus, historicus en deelnemer aan tig klimaatbetogingen, de collectieve en individuele opgave van de groene Transitie iets meer gewicht geven in mijn “Boodschap aan de wereld”. Ik hoop dat deze thematiek meer aanwezig is in het boek dan in dit interview.

Als attributen bij de reproductie heb ik een diertje in Delfts blauw toegevoegd en een appel uit eigen tuin. Wie Jonathan Holslag leest, zal de symboliek snel duidelijk zijn.

 

Op 13 september gaf de auteur een half uur lang interview via Kanaal Z dat nog even beschikbaar blijft.

 

www.jonathanholslag.be

 

Jonathan Holslag in Het Belang op elf sept 21 over Wereldpolitiek sinds 1989

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!