De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het antisemitisme van Annabel Nanninga/”Voorvechtster van Joodse rechten” ontmaskerd

Het antisemitisme van Annabel Nanninga/”Voorvechtster van Joodse rechten” ontmaskerd

vrijdag 9 maart 2018 00:26
Spread the love

HET ANTISEMITISME VAN ANNABEL NANNINGA/’VOORVECHTSTERVAN JOODSE RECHTEN” ONTMASKERD

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/het-antisemitisme-van-annabel-nanninga-voorvechtster-van-joodse-rechten-ontmaskerd/

Annabel Nanninga, nummer 1 op de Lijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen van de racistische partij, Forum voor Democratie [1], bekendvanwege haar ”Ebola” oplossing voor vluchtelingen uit Afrika [2], haarafkeer van ”gemengde relaties [3] en haar Islamofobe rant nade aanslag op Charlie Hebdo [4], heeft zich opgeworpen alskampioene van de rechten van Joden in Nederland. [5]
MaarNIETS IS MINDER WAAR!
Als er ooit groffe anti-semitische opmerkingen gemaakt zijn, dan weldoor La Nanninga!

DOOR MIJ GEREGISTREERDE ANTI-SEMITISCHE UITSPRAKENVAN ANNABEL NANNINGA
Er kunnen er meer zijn:Maar hier, in willekeirige volgorde, enkele antisemitischeopmerkingen van Annabel Nanninga:
ANTISEMITISCHE OPMERKING ANNABEL NANNINGA NUMMER 1

”GAS GEVEN ALS JE EEN JOOD ZIET,OLD HABITS DIE HARD”#DEMANJUK” [6][Demanjuk, oorlogsmisdadiger] [7]

ANTISEMITISCHE  OPMERKING ANNABEL NANNINGA NUMMER 2
Deze over Dodenherdenking [4 mei], die ookeen antisemitische lading heeft

”WAT ZIJN JULLIE STIL. IS ER IEMAND DOOD OF ZO?” [8]

ANTISEMITISCHE OPMERKING ANNABEL NANNINGA NUMMER 3

”MEIN KAMPF ”JE LEEST ZES BLADZIJDEN EN HEBTMETEEN ZIN OM JODEN TE VERGASSEN” MWAAHAHA! #VRIJE WOORD ”[9]Dit is geen opmerking van Annabel Nanninga, maar ze vindthet duidelijk erg grappig, in het kader van het ”vrije woord”
Opmerking is gemaakt door Islamofoob en gifkikker, de cabatierHans Teeuwen op Festivan ”Het Vrije Woord” in de Balie. [10]

We gaan door

ANTISEMITISCHE OPMERKING ANNABEL NANNINGA NUMMER 4

”NU EVEN WAT MEIN KAMPF KOPENJE KAN NIET VROEG GENOEG BEGINNEN METDE KERSTCADEAUX. STI-HILE NACHT,SIEGHEILIGE NACHT”
Ja, het staat er ECHTZie noot 11!

MEER, LEZERS?Deze Nanninga opmerking is direct gericht tegenene Frans Traas, EN met een verwijzing naar Hitler’sgenocidale tools, die het leven hebben gekost aanmiljoenen Joden, zigeuners, homo’s, Jehova”s Getuigen, de zogenaamde ”onvolwaardigen”en vele anderen
ROT FFE OP FRANS TRAAS [Opmerking AstridEssed, Frans Traas is moeilijk te lezen op de Tweet, maar neem eenvergrootglas, vervolg Nanninga], MORAALRIDDERS, DIE WASHITLER EVEN VERGETEN IN DIE MOOIE OVENS VAN M [12]

ANTISEMITISCHE OPMERKING ANNABEL NANNINGA NUMMER 5

”LACHEN OM GASKAMERS, NET ZO;LANG TOT WE ER TEGEN KUNNEN..[13]
IK LAAT HET HIERBIJ, WANT ER BEKRUIPT MIJ EEN HEELUNHEIMLICH GEVOEL, JULLIE TOCH OOK?
Waarschijnlijk zijn er nog meer weerzinwekkende antisemitischeuitspraken van deze dame te vinden, want een beetjeantisemiet KAN het niet laten, maar lezers, ga zelf op zoek,zou ik zeggen!Uit principe open ik Geen Strijl niet, want mijn surfgedrag gaat hengeen zier aan, maar ik heb via andere Bloggers begrepen,dat Nanninga ook op dat haatmedium los is gegaanBijvoorbeeld over ”Rijke Joden met lange tenen” [14], een klassieke antisemitische opmerking, die naadloos pastin de eeuwenlange ”traditie” van het Europese antisemitisme! [15]
Ook heeft Annabel Nanninga, volgens blogger Peter Breedveld[Frontaal Naakt] geschreven over Natasha Weezel [Joods]” ‘Hoe mooi het ook zou zijn als Van Weezel door een aanslag of moord op de Joodse gemeenschap van haar moraalpaard zou donderen’”Ziehier noot 16, die daarnaar verwijst, met een deeplink in het artikel.
En deze dame zou nu ineens bezorgd zijn over door antisemitismebelaagde Joden? [17]KOM NOU!
EN DAT MOET IN DE GEMEENTERAAD KOMEN?Iemand, die ”om gaskamers lacht” [18]
Niet alleen racisme [19], ook antisemitisme in de Raad.Klassiek antisemitisme.
Het engste is nog, dat Annabel Nanninga haar antisemitismeals ”grap” neerzet Ik citeer, ”Dodenherdenking gaat niet eens (allee) over Joden en ja, ik vind,dat je over alles en iedereen grappen mag maken. Maar ja” [20]
Dus ”lachen om gaskamers” [21] om het vernietigen van miljoenen mensen, moet een ”grap” voorstellen?
ZIEK, KWAADAARDIG, ANTI SEMITISCH

YERNAZ RAMAUTARSING EN ANNABELNANNINGA
Nummer 2 op de Lijst voor de GemeenteraadsverkiezingenAmsterdam, Monsieur Yernaz Ramautarsing heeft, nadat er aldeinig was ontstaan over het IQ schandaal [22], zich al dan nietvrijwillig teruggetrokken na het Whatsapp schandaal. [23]
Begrijp me niet verkeerd lezers, ik vind dat prima!Racistische opmerkingen, gemaakt door iemand,die nota bene zelf zwart is [24] kunnen alleen maar metafkeer worden bekeken en zich terugtrekken is daarvoor eenprima stap.
Er zijn alleen twee zaken mis:
Ten eerste is Forum voor Democratie ZELF een racistische partij.
Maar ten tweede:
Waarom wordt Ramautarsing opgeofferd en kan iemand alsNanninga, die grappen maakt over een van de ergste misdaden uitde geschiedenis, de Holocaust [25] WEL aanblijven?
Meten met twee maten.
Hypocrisie, hypocrisie, hypocrisie

SAMENVATTEND
Annabel Nanninga is een HEL!Grappen over gaskamers, Dodenherdenking, die ”mooie ovens”van Hitler, het vergassen van Joden [26], hoe weerzinwekkend kan je zijn?En daarbij met een valse grijns zeggen op te komen voor doorantisemitisme getroffen Joden. [27]Hoe ongeloofwaardig, hoe door en door hypocriet kun je zijn.
IK en met mij velen, vind het een schande, dat Madame Nanningahiermee wegkomt en dat na haar ontmenselijkende Ebolaopmerkingen over Afrikaanse migranten, die Europaproberen te bereiken. [28]
Ik kan alleen maar hopen, dat de Joden in Nederland, die nu denkenin Nanninga een pleitbezorgster te hebben gevonden [29], wakker wordenen haar zien voor wat ze is.
Een fasciste en neo nazi.Want wie anders lacht om gaskamers [30]
NOU?
Om Nanninga te ontmaskeren en te waarschuwen tegen het Kwaadvan rassenwaan, is dit stuk geschreven.
TOEN NIETNU NIETNOOIT MEER FASCISME!

Astrid Essed

NOTEN

[1]

PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/VIJF VOOR TWAALFASTRID ESSED5 MAART 2018
https://www.astridessed.nl/pvv -forum-voor-democratie-vijf- voor-twaalf/

EERDER VERSCHENEN OP WEBSITE AFA FRYSLAN, MAARBOVENSTAANDE LINK IS AANGEPAST AAN DE ACTUELE GEBEURTENISSEN, ZOALS HET TERUGTREKKEN VAN NUMMER2 OP DE LIJST, YERNAZ RAMAUTARSING, NA HET WHATSAPPSCHANDAAL
https://www.afafryslan.nl/2018 /02/15/pvv-en-forum-voor-democ ratie-het-is-vijf-voor-1200u/

[2]

GEEN STIJLHET IS WEER LENTE! DE GROTE OVERSTEEK BEGINTANNABEL NANNINGA9 APRIL 2014
 http://www.geenstijl.nl/mt/arc hieven/2014/04/het_is_weer_len te_de_grote_ove.html
  TEKST  HET IS WEER LENTE! DE GROTE OVERSTEEK BEGINT
 Ergens tussen rokjesdag en pasen begint de Grote Trek. [DavidAttenborough stem] Gedreven door instinct verlaten ze hunoverwinter broedplaatsen en maken de onzekere oversteek naarhet Hoge Noorden.De reis is gevaarlijk en kent vele ontberingen, velen zullen de gedroomdebestemming nooit bereiken. Het doel van de Gewone Dobberneger[Nigris flotilas vulgaris] is Fort Europa.
Een oceaan verderop is de Amerikaanse varieteit, de Mexicaanse Werkzoeker[Laboris bijnagratis tortillas] aan de ijzingwekkende bestorming van de grenzenbegonnen, naar de paaigronden in Noord Amerika.
Ieder jaar weer eist deze migratiestroom vele slachtoffers, maar de soortmoet overleven. [/David Attenborough stem]. Nee,.maar even allegekheid op een vlotje.In twee dagen tijd VIERDUIZEND bootvluchtelingenonderschept door de Italianen. [1]
De Amerikaanse Border Patrol dreigt onder de voet getsunamied te wordendoor Latijns Amerikaanse illegalen. [2]
Kunnen we wel tof doen over gelukszoekers en grenzen van ondoordringbariummet bisonkit en mitraiileursnesten om de 10 meter. Maar dit gaat dusenorm fout.
De helft van de wereld heet niks, de andere helft heeft alles, en ze komen hetgewoon halen, zo onderhand. Kunnen we die paupers ergens ook niet geheelkwalijk nemen en als de mense er zulke risico’s voor over hebben zoudenwe kunnen stellen dat ze wel reuze gemotiveerd zijn. [3]
Fort Europa en de Verenigde Burchten van Amerika gaan vroegof laat bezwijken onder de druk, en voordat dat gebeurt betalenheel wat sloebers met hun leven voor een plekkie aan de goede kantvan de grens.
Wat gaan we eraan doen, mensen? Rijkdom verdelen, rigoureuzegeboortebeperking, hopen, dat de ebola een beetje doorpakt, zeg het maar.
Een bootvluchteling maakt nog geen mondiale crisis, maar vierduizendin twee dagen: het seizoen is begonnen.
 ANNABEL NANNINGA9 APRIL 2014
  NOTEN, BEHORENDE BIJ HET STUKJE VAN ANNABEL NANNINGA
  [1] VOLKSKRANTITALIE REDT 4.000 BOOTVLUCHTELINGEN INTWEE DAGEN9 APRIL 2014
 http://www.volkskrant.nl/buite nland/italie-redt-4000-bootvlu chtelingen-in-twee-dagen~ a3632070/
   [2]  BREITBART.COMREPORT: NEW MASSIVE WAVE OF ILLEGAL IMMIGRATIONCOMING8 APRIL 2014
 http://www.breitbart.com/big-g overnment/2014/04/08/report-ne w-massive-wave-of-illegal-immi gration-coming/
   [3]  GEEN STIJLMIDDELLANDSE ZEE VOL WATERTRAPPENDE GELUKSZOEKERS3 OCTOBER 2013
 http://www.geenstijl.nl/mt/arc hieven/2013/10/lampedusa.html

EINDE NOTEN, BEHORENDE BIJ HET STUKJE VAN ANNABELNANNINGA VERVOLG NOTEN ASTRID ESSED

WIKIPEDIAEBOLA VIRUS DISEASE
 http://en.wikipedia.org/wiki/E bola_virus_disease

ANNABEL NANNINGA/AFRIKAANSE BOOT VLUCHTELINGEN/EBOLA ALS ENDLOSUNG DER MIGRANTENFRAGEASTRID ESSED25 JANUARI 2015
https://www.astridessed.nl/ annabel-nanningaafrikaanse- bootvluchtelingenebola-als- endlosung-der-migrantenfrage/

[3]

https://twitter.com/ANanninga/ statuses/167679065971638274

Annabel Nanninga?Geverifieerd account @ANanningaVolgen@ANanninga volgenMeer

Ik ben even braken. #dwdd zingend met de handjes in de lucht gemengde relaties vieren.

10:39 – 9 feb. 2012

[4]

JALTADE SLACHTING BIJ CHARLIE HEBDO IS EEN OORLOGSVERKLARINGANNABEL NANNINGA7 JANUARI 2015
 https://jalta.nl/column/de- slachting-bij-charlie-hebdo- is-een-oorlogsverklaring/?a= ufe1AN9eCEeJqSDNIFTbckYYYCzuJ- OpoG5N5uIE8F4&b= cD4ADFDmzDvYMjePcbzQ0b6nGncagB 0g-qWTf7euPCs
 TEKSTDE SLACHTING BIJ CHARLIE HEBDO IS EEN OORLOGSVERKLARING 

En nu is het oorlog. De slachting op de redactie van Charlie Hebdo is de internationale Theo van Gogh. Handenwringende politici, woedende burgers, juichende moslims, het hele godvergeten circus barst los in Europa.

Het is de schuld van de islam. Kom mij niet aan met de miljoenen vredelievende moslims in Europa, het kan me geen reet schelen dat er ook aardige mensen bij die club horen, het is mooi geweest. We hadden het monster hier geen thuis moeten bieden. En ja, dat is lullig voor mensen die geen bloed aan hun handen hebben maar jongens, jullie geloof probeert te slopen waar het vrije westen voor staat en dat gaat niet lukken. Hoe veel moedige redacteuren en columnisten jullie ook afslachten. Nu is het oorlog. Wat mij betreft voeren wij, beschaafde mensen, die oorlog zonder bloedige aanslagen.

Wij blijven zeggen wat we willen zeggen, doen wat we willen doen. Wij laten ons niet intimideren. Dat is onze tactiek en daarmee gaan wij dit winnen. Nu is het oorlog. Wie dat ontkent is de vijand. Wie nu nog wil onderhandelen, overleggen, nuanceren is de vijand. Wie zich gewelddadig keert tegen moslims of moskeeën is de vijand, want de enige manier waarop wij dit kunnen winnen is door de vrijheden, rechten en plichten waar wij voor staan niet zelf te besmeuren met acties van hun niveau. Onze wapens zijn woorden, rede en ratio.

Nu is het oorlog. De schandalige reacties op Pegida van het Duitse establishment hebben daar aan bijgedragen. Het doven van de lichten van de Keulse Dom, omdat islamkritiek van bezorgde burgers fascisme zou zijn, bleek niets meer dan vrijwillige verduistering van onze cultuur in het aanschijn van de islamitische terreur. Wat hebben die bezorgde Pegida-Duitsers hun gruwelijke gelijk prompt gekregen.

De Nederlandse pers, die even maligne als gretig de afgelopen dagen de woorden van multiculturele charlatans optekende, treft ook blaam. ‘Onderzoekster’ Ineke van der Valk en haar gefabuleerde cijfers over islamofobie citeren als serieuze bron is in tijden van oorlog niets anders dan collaboratie. De door Koeweit gesteunde Yassin Elforkani en zijn moslimbroeder-maatje Jacob van den Blom opvoeren als spreekbuis voor slachtoffers van islamofobie is propaganda voeren voor de vijand. Zo gaat het al jaren en voila, nu is het oorlog.

Het is oorlog. En we moeten en kunnen winnen. Maar niet zolang we verdeeld zijn, zolang we appeasers en apologeten in ons midden hebben. De islam is als een schrandere hond die van het ene baasje wel, en van het andere niet op de bank mag, en dat gretig uitspeelt. Dat moet stoppen. Wij kunnen dit alleen winnen als we nu, eensgezind erkennen dat het oorlog is en dat de islam de vijand is. En als wij allemaal besluiten ons niet de mond te laten snoeren. Ze kunnen ons niet allemaal executeren en wij hebben te veel te verliezen om nu laf of politiek correct te zijn.

DE SLACHTING BIJ CHARLIE HEBDO IS EEN OORLOGSVERKLARING/

ANNABEL NANNINGA, BOODSCHAPPER VAN VIJANDDENKEN,

HATESPEECH EN ISLAMOFOBIE

ASTRID ESSED

23 JANUARI 2015

https://www.astridessed.nl/de-slachting-bij-charlie-hebdo-is-een-oorlogsverklaringannabel-nanninga-boodschapper-van-vijanddenken-hatespeech-en-islamofobie/

 

[5]

https://twitter.com/ananninga/ status/948603779007598597

Annabel Nanninga?Geverifieerd account @ANanningaVolgen@ANanninga volgenMeer

Annabel Nanninga heeft geretweet Gert-Jan van Leeuwen

Antisemitisme en hate crimes bestrijden zijn een prioriteit voor @FVDamsterdam. Voeren nu al overleg met oa mensen uit joodse en homo-gemeenschap en politie voor n plan van aanpak.

Annabel Nanninga heeft toegevoegd,

Gert-Jan van Leeuwen @GertjanvL@ANanninga, laten we hopen dat ook jij wat kan betekenen voor dit restaurant en de joodse gemeenschap in Amsterdam als je tot raadslid verkozen bent. https://wnl.tv/2018/01/03/jood s-restaurant-opnieuw-doelwit- vandalen-hele-tijd-bespuugd/ …09:15 – 3 jan. 2018

https://twitter.com/ANanninga? lang=en

 1. 58 replies101 retweets196 likesReply 58 Retweet 101  Like 196 Direct message
 2.  Annabel Nanninga?Verified account @ANanninga Mar 2More

  Permanente bewaking dus. Benoemde VVD-burgemeester van Aartsen, dit is NIET gewoon ‘vernieling’ en u weet het! #fvd Joods restaurant weer belaagd https://www.telegraaf.nl/nieuw s/1739658/joods-restaurant-wee r-belaagd … via @telegraaf

  Translate from Dutch

[6]

Afbeelding weergeven op Twitter

[7]

WIKIPEDIAJOHN DEMJANJUK

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Demjanjuk

[8]

https://twitter.com/ananninga/ status/198472381268901889? lang=en

Annabel Nanninga?Verified account @ANanningaFollowFollow @ANanningaMore

Wat zijn jullie stil. is er iemand dood ofzo?

11:01 AM – 4 May 2012 

10 replies

YOUTUBE.COM
ANNABEL NANNINGA IS EEN GEVAAR VOOR DE JODEN

https://www.youtube.com/watch?v=dt7ip9hZ4Ag

[9]

Image may contain: 1 person, text


YOUTUBE.COM
ANNABEL NANNINGA IS EEN GEVAAR VOOR DE JODEN

https://www.youtube.com/watch?v=dt7ip9hZ4Ag

[10]

WEERZINWEKKEND OPTREDEN VAN BEGIN TOT EINDMET TEGENZIN EROP GEZET! WWW.YOUTUBE.COMHANS TEEUWEN OP FESTIVAL HET VRIJE WOORDIN DE BALIE
  https://www.youtube.com/watch? v=Nu_o8iePfZM

[11]

Image may contain: 1 person, text

[12]

Image may contain: 1 person, text

[13]

YOUTUBE.COMANNABEL NANNINGA IS EEN GEVAAR VOOR DE JODEN

https://www.youtube.com/watch?v=dt7ip9hZ4Ag

[14]

” Filosemieten zijn zelf de ergste antisemieten. Nanninga schreef, toen ze nog bij GeenStijl zat, dat de Joodse gemeenschap superrijk en machtig is, en kilometers uitgerolde tenen heeft.”
FRONTAAL NAAKTEEN DODE JOOD VOOR ANNABEL NANNINGAPETER BREEDVELD20 OCTOBER 2015

http://www.frontaalnaakt.nl/archives/een-dode-jood-voor-annabel-nanninga.html

[15]

PAS OP/SCHOKKENDE FOTO  WIKIPEDIA.NLTHE HOLOCAUST
  https://en.wikipedia.org/wiki/ The_Holocaust
  

´´De Nationale vergadering van de Bataafse Republiek (de toenmalige regering) stelde de Joden op 2 september 1796 volledig gelijk aan de leden van andere (religieuze) gezindten. Per die datum werd een besluit afgekondigd dat geen Jood zal worden uitgeslooten van eenige rechten of voordeelen die aan het Bataafsch Burgerregt verknocht zyn. Dat de Vergadering met het gelijkheidsideaal instemde was niet zo verwonderlijk tegen de achtergrond van het tijdens de Franse Revolutie gehanteerde adagium van ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap‘. In hetzelfde jaar (1796) werd de uitsluiting van Joden van het lidmaatschap van gilden ongedaan gemaakt.´´

WIKIPEDIA

GESCHIEDENIS VAN DE JODEN IN NEDERLAND/FRANSE TIJD

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Geschiedenis_van_de_Joden_in_ Nederland#Franse_tijd

BRON

WIKIPEDIA

GESCHIEDENIS VAN DE JODEN IN NEDERLAND

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Geschiedenis_van_de_Joden_in_ Nederland

´´. Inleiding. Sommige cijfers schokken telkens weer. Dit geldt zeer sterk voor de getallen der omgekomen joden uit de verschillende gedurende de Tweede Wereldoorlog door Duitsland bezette landen. Speciaal het Nederlandse cijfer valt dan op: ongeveer 75%, een alleen met Oosteuropese landen vergelijkbaar aandeel. ´´

DE GIDS, JAARGANG 150 (1987)
DE VERVOLGING VAN DE JODEN IN NEDERLAND
IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF
J.C.H. BLOM

http://www.dbnl.org/tekst/_gid 001198701_01/_gid001198701_01_ 0090.php

  PSYCHOTRAUMANETANTISEMITISME IN NEDERLAND VLAK NA DE BEVRIJDING:EEN ONDERZOEK NAAR NEGATIEVE REACTIES VAN NIET-JODENOP TERUGKERENDE JODEN IN DE ZOMER VAN 1945DIENKE G. HONDIUS
  https://psychotraumanet.org/nl /antisemitisme-nederland-vlak- na-de-bevrijding-een-onderzoek -naar-negatieve-reacties-van-n iet-joden

[16]

”  ‘Hoe mooi het ook zou zijn als Van Weezel door een aanslag of moord op de Joodse gemeenschap van haar moraalpaard zou donderen’, schrijft Nanninga. Ze schrijft het godverdomme echt

FRONTAAL NAAKTEEN DODE JOOD VOOR ANNABEL NANNINGAPETER BREEDVELD20 OCTOBER 2015

http://www.frontaalnaakt.nl/archives/een-dode-jood-voor-annabel-nanninga.html

[17]

https://twitter.com/ananninga/ status/948603779007598597

Annabel Nanninga?Geverifieerd account @ANanningaVolgen@ANanninga volgenMeer

Annabel Nanninga heeft geretweet Gert-Jan van Leeuwen

Antisemitisme en hate crimes bestrijden zijn een prioriteit voor @FVDamsterdam. Voeren nu al overleg met oa mensen uit joodse en homo-gemeenschap en politie voor n plan van aanpak.

Annabel Nanninga heeft toegevoegd,

Gert-Jan van Leeuwen @GertjanvL@ANanninga, laten we hopen dat ook jij wat kan betekenen voor dit restaurant en de joodse gemeenschap in Amsterdam als je tot raadslid verkozen bent. https://wnl.tv/2018/01/03/jood s-restaurant-opnieuw-doelwit- vandalen-hele-tijd-bespuugd/ …09:15 – 3 jan. 2018

https://twitter.com/ANanninga? lang=en

 1. 58 replies101 retweets196 likesReply 58 Retweet 101  Like 196 Direct message
 2.  Annabel Nanninga?Verified account @ANanninga Mar 2More

  Permanente bewaking dus. Benoemde VVD-burgemeester van Aartsen, dit is NIET gewoon ‘vernieling’ en u weet het! #fvd Joods restaurant weer belaagd https://www.telegraaf.nl/nieuw s/1739658/joods-restaurant-wee r-belaagd … via @telegraaf

  Translate from Dutch

[18]

YOUTUBE.COM
ANNABEL NANNINGA IS EEN GEVAAR VOOR DE JODEN

https://www.youtube.com/watch? v=dt7ip9hZ4Ag

[19]

PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/VIJF VOOR TWAALFASTRID ESSED5 MAART 2018
https://www.astridessed.nl/pvv -forum-voor-democratie-vijf- voor-twaalf/

EERDER VERSCHENEN OP WEBSITE AFA FRYSLAN, MAARBOVENSTAANDE LINK IS AANGEPAST AAN DE ACTUELE GEBEURTENISSEN, ZOALS HET TERUGTREKKEN VAN NUMMER2 OP DE LIJST, YERNAZ RAMAUTARSING, NA HET WHATSAPPSCHANDAAL
https://www.afafryslan.nl/2018 /02/15/pvv-en-forum-voor-democ ratie-het-is-vijf-voor-1200u/

VERSCHUIVING TER RECHTERZIJDE: HOE BAUDET DE PVVOVERVLEUGELTPETER STORM1 JANUARI 2018

https://www.ravotr.nl/2018/01/01/verschuiving-ter-rechterzijde-hoe-baudet-de-pvv-overvleugelt/

[20]


https://twitter.com/ANanninga/status/816658815869472769

 •  @BloGgChickBommels? @IBommels 4 jan. 2017Meer

  Met andere woorden? Humor mag alleen als het ‘de andere allochtonen’ betreft? Want vd Joden blijf je af!? Ofzoiets?!

  1 antwoord0 retweets0 vind-ik-leuksBeantwoorden 1 Retweeten   Leuk 

Annabel Nanninga?Geverifieerd account @ANanningaVolgen@ANanninga volgenMeerAls antwoord op @IBommels

dodenherdenking gaat niet eens (alleen) over joden en ja, ik vind dat je over alles en iedereen grappen mag maken. Maarja.

06:53 – 4 jan. 2017

[21]


YOUTUBE.COM
ANNABEL NANNINGA IS EEN GEVAAR VOOR DE JODEN

https://www.youtube.com/watch? v=dt7ip9hZ4Ag

[22]

BRANDPUNT PLUSRACISME? HET GAAT OP DE ARBEIDSMARKT OM IQ

https://brandpuntplus.kro-ncrv.nl/brandpuntplus/racisme-yernaz-ramautarsing/

TEKST

In deze interviewserie onderzoeken we hoe racistisch Nederland is, door het te vragen aan Nederlanders die géén witte mannen zijn en het dus aan den lijve ondervinden. Ditmaal: Yernaz Ramautarsing (28) student politicologie, blogger en overtuigd libertariër.

 

Update: dit artikel uit de zomer van 2016 is weer wat men relevant noemt, nadat Vicepremier Kajsa Ollongren (D66) zei dat Forum voor Democratie – waar Yernaz inmiddels op de lijst staat bij de naderende gemeenteraadsverkiezingen – de kernwaarden van onze democratie bedreigen. Ze doelde met haar uitspraken over ‘openlijk discrimineren op basis van ras’ op onderstaande interview. Flink wat ophef, dus: FvD-voorman Thierry Baudet heeft inmiddels aangifte gedaan tegen Ollongren.

Enfin, oordeel zelf:

 

Ramautarsing benadert ons zelf via Twitter. Of we ook van plan zijn om eens een rechtse spreker aan het woord te laten. Hoewel politieke voorkeur geen enkele rol speelde bij onze selectie, heeft hij wel een punt: die kant van het spectrum bleef wat onderbelicht. En wie dan beter te bellen dan hijzelf, de Amsterdammer die vier jaar geleden bij de Tweede Kamerverkiezingen op de lijst stond voor de Libertarische Partij. Met die partij wilde Ramautarsing, die geboren werd in Paramaribo en twee was toen hij naar Nederland verhuisde, strijden voor een overheid die zich zo min mogelijk met haar burgers bemoeit, en die de vrije markt zijn gang laat gaan. Ramautarsing beschouwt zichzelf als ultieme kapitalist.

Ben je zelf weleens slachtoffer geweest van racisme?

“Ik groeide op in de Bijlmer, waar in ieder geval toen niemand blank was. Daar vierden we wel Sinterklaas met Zwarte Piet. Inmiddels ben ik van mening dat dat een achterlijke traditie is. Of de overheid er dan iets aan moet doen? Nou, nee. De cultuur zal zich wel ontwikkelen, het verdwijnt vanzelf wel. De overheid heeft wel betere dingen te doen dan mensen te vertellen hoe ze met schmink om moeten gaan.”

Ik geloof absoluut dat een hoofddoek een handicap is. Maar het is ook een keuzeYernaz Ramautarsing

“Of ik zelf doelwit van gericht racisme ben geweest? Tijdens een werkgroep debatteerde ik eens heel gepassioneerd over een onderwerp. Toen zei de docent dat ik intimiderend was. Ik kan het niet bewijzen, maar ik vermoed dat hij een blanke student op een andere manier had aangesproken.”

Zo te horen beschouw jij racisme niet als een groot probleem.

“Kijk, het zou er natuurlijk niet moeten zijn. Ja, het is een issue. Maar wel een marginaal issue.”

En institutioneel racisme dan – is dat wel een probleem?

“Nee, dat is onwijze onzin. Niet meer, niet minder. Institutioneel racisme grijpt terug op white privilege. Alleen: in Nederland hebben Nederlanders die hier 300 jaar geworteld zijn nu eenmaal meer familiebanden en connecties dan mensen die hier net twintig jaar wonen. Dat is toch heel logisch? In Japan heb je Japans privilege, in Spanje Spaans privilege en inderdaad: in Nederland hebben we Nederlands privilege. Echt, institutioneel racisme bestaat niet.”

Wil jij ontkennen dat Jeroen Pen meer kans maakt om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek dan een even gekwalificeerde Mohammed Mustafa?

“Als het zo is dat er heel veel kwalitatief goede allochtonen worden afgewezen vanwege hun achternaam, dan zou dat betekenen dat er nu een surplus is aan goede allochtonen in meerdere sectoren. Waarom zijn er geen bedrijven die met die afgewezen mensen miljoenen verdienen? Het klinkt als een gouden kans.”

Aziaten doen het in Amerika beter dan Amerikanen. Toch heeft niemand het over Asian privilegeYernaz Ramautarsing

Er is toch ook geen soortgelijk bedrijf voor jongeren? Die zitten ook bij bakken thuis.

“Dan begin je toch zelf iets?”

Niet elke in potentie goede accountant is in staat een eigen toko te beginnen.

“Nee, maar als er echt duizenden thuis zitten, dan moet er toch eentje tussen zitten die het wél kan?”

Ik interviewde voor deze reeks ook Nawal Mustafa. Ik vermoed dat zij een beter cv heeft dan ik, maar toch kwam ze moeilijk aan de bak. Door haar naam, en door het feit dat ze een hoofddoek draagt, zegt ze zelf.

“Nu komen we op een heel specifiek punt. Ik geloof absoluut dat een hoofddoek een handicap is. Maar het is óók een keuze, niemand dwingt haar. Ik zou liever zien dat ze er niet om wordt afgewezen, maar kan het wel plaatsen. Je straalt ermee uit: ik ben zeer religieus, de kans dat ik bijvoorbeeld minder productief ben tijdens de Ramadan is groot.”

Ik begrijp het als bedrijven liever geen zwangere werknemers willenYernaz Ramautarsing

Vind je dat je iemand met borsten en lange haren dan ook maar niet aan moet nemen, omdat er een kans is dat zij zwanger wordt en een tijd minder productief is?

“Ik begrijp het als bedrijven liever geen zwangere werknemers willen. Je wil toch de beste, met de hoogste productiviteit? Natuurlijk zou het mooi zijn als er fondsen komen die inspringen en dat probleem oplossen. Tot die tijd heeft een werkgever het recht om een vrouw af te wijzen, net als iemand met een hoofddoek.”

Jij vindt niet dat je op er op je werk mag bij lopen zoals je wil, vermoed ik.

“Je mag dreadlocks nemen of je hoofd kaal scheren. Neem tatoeages en piercings; allemaal prima. Alleen heeft een werkgever het recht om te zeggen: dat wil ik liever niet. Dat zegt niets over racisme. Sowieso heeft dit meer te maken met intelligentie dan met ras. Ik zou zeggen: racisme? Het gaat op de arbeidsmarkt om IQ.”

Hoe bedoel je?

“Door IQ-testen weten we het gemiddelde IQ van bevolkingen. En wat blijkt? Er is een verschil in IQ tussen volkeren. Dat is wetenschappelijk bewezen.”

Pardon? Dit klinkt als schedelmeten.

“Dit doet mij geen plezier, eerder pijn. Ik had ook graag gezien dat het anders was, dat zwarte mensen hyperintelligent waren, dat Surinamers het hoogste gemiddelde IQ van de wereld hadden. Maar het is niet zo. Je kunt iemand uit Syrië halen waar het gemiddelde IQ 84 is, en in Nederland plaatsen, waar het gemiddelde IQ 101 is. Die gaat dan inderdaad minder verdienen dan veel autochtonen. Maar is dat racisme? Nee, er is een verband tussen IQ en inkomen.”

Als ik word aangehouden omdat er een Hindoestaanse serieverkrachter is die in dezelfde auto rijdt als ik, dan lijkt me dat logischYernaz Ramautarsing

Een verband leggen tussen pigment en intelligentie, dat lijkt me textbook racism.

“Dat is het niet! Als je kijkt naar Amerika: Aziaten doen het daar beter dan blanken. Toch heeft niemand het over Asian privilege. Waarom? Omdat ze gemiddeld genomen nou eenmaal een hoger IQ hebben.”

Allemaal leuk en aardig, dat nature, maar wat dacht je van nurture? Kinderen die meer kansen krijgen, schoppen het verder. Net als volken die toevalligerwijs bepaalde grondstoffen tot hun beschikking hadden.

“Hoe volkeren zich hebben ontwikkeld tot een gemiddeld IQ, dat kan met klimaat en voeding te maken hebben. Natuurlijk. Maar wat moet ik daar nu aan doen? Er zijn twee dingen die aantoonbaar invloed hebben op het IQ van een kind: borstvoeding en hem niet slaan.”

En verder is er niets aan te doen en kunnen landen zich niet ontwikkelen?

“Luister. Als wij IQ handmatig konden verhogen, zouden we dat wel doen, want dan zouden alle problemen de wereld uit zijn. Oorlogen, schulden? Allemaal verleden tijd. Begrijp me niet verkeerd, met een IQ van 70 kan je, met goede scholing en opvoeding, geweldige dingen doen. Je bent heus niet gelijk een crimineel. ”

De auto van de onterecht aangehouden Typhoon.De auto van de onterecht aangehouden Typhoon.

Dat klopt: hele groepen zijn niet zo snel crimineel, individuen wel. Toch wordt Typhoon aangehouden – om zijn huidskleur.

“Die agent heeft misschien een fout gemaakt. Maar jonge mannen in dure auto’s… Als ik een agent was, zou ik zo iemand óók aanhouden. Als een agent ervaring heeft en een patroon ziet – als iemand bij een risicoprofiel past – dan moét hij hem aanhouden.”

Dan zou je elke vent moeten aanhouden, want de meeste criminelen zijn mannen.

“Het idee van profileren is dat je de groep zo klein mogelijk maakt. Ik geef vaak het voorbeeld van moslims op vliegvelden. Er is op dit moment geen andere groep die vliegtuigen opblaast. Die kan er komen, maar is er vooralsnog niet. Dus is het legitiem om moslims strenger te controleren als ze een vliegveld betreden.”

Het percentage moslims dat vliegtuigen opblaast is echt ontzettend klein. De kans dat een witte man een dealer is, is groter.

“Ik snap de hinder die mensen ondervinden aan etnisch profileren. Het is vervelend als je wordt aangehouden omdat mensen binnen de groep waar jij bij hoort zich vaker schuldig maken aan een misdaad. Het nadeel dat jij daaraan kan ondervinden, is dat je soms wordt aangehouden. Maar dat is geen racisme, dat is statistiek. Die helaas tegen jou werkt, hoe klote dat ook is. Als ik word aangehouden omdat er een Hindoestaanse serieverkrachter actief is die in dezelfde auto rijdt als ik, dan lijkt dat me logisch.”

Maar zou structurele stigmatisering en buitensluiting niet voor veel grotere problemen zorgen?

“Niet als een agent het goed uitlegt. Je wil toch dat een cultuur zichzelf reinigt? Dat iedere jihadi die opstaat, gelijk wordt aangegeven door de moslims uit zijn omgeving.”

Ik ben zwart. Ik wil dat zwarte mensen meer geld verdienen en excellerenYernaz Ramautarsing

En wat moet een gemeenschap doen als iemand van alle kanten wordt aangevallen, zoals Sylvana Simons? De scheldpartijen op sociale media waren niet mals.

“Sylvana kwam laatst binnen bij een Surinaamse bijeenkomst waar ik was. Iedereen klapte voor haar; ik ook. Ik gun haar dit niet. Maar: het zijn scheldwoorden, op internet. Bedreigingen zijn erg, maar beledigingen? Als politicus moet je dat kunnen slikken.”

Nu ben je een soort emotiepolitie. Je kunt toch moeilijk bepalen wat iemand anders wel of niet kan hebben?

“De aandacht ervoor is overtrokken. Er zijn racisten in dit land, maar die heb je overal. Nederland is niet racistisch. Ik ben zwart. Ik wil dat zwarte mensen meer geld verdienen, excelleren, zich bevrijden van de overheid. Geloof me, dan komt het respect vanzelf. Tot die tijd zou ik liever hebben dat nieuwsblokjes niet over Sylvana maar over geslaagde zwarte ondernemers zouden gaan.”

Heeft je familie weleens met racisme te maken gehad?

“Mijn zus studeerde met goede cijfers af aan de universiteit. Rechten. Ze maakte daarna inderdaad discriminatie mee. Op scores versloeg ze 98 procent van de kandidaten, maar werd toch nergens aangenomen. Dan zeiden ze: ‘Ja, maar je past niet bij onze bedrijfscultuur’. Maar dat is de juridische wereld, van oudsher een gesloten bolwerk en een ‘ons-kent-ons cultuur’.

Dat is toch oneerlijk en een tikkeltje naar?

“Ja.”

En ik vermoed dat je overheidsingrepen om dit tegen te gaan onzin vindt.

“Ja.”

Wat zouden we er in een perfecte wereld aan kunnen doen?

“In een perfecte wereld zou een allochtone headhunter bellen, die tegen mijn zus zou zeggen: ‘Ben je ook een van de velen die door racisme is weggestuurd?’ In een perfecte wereld, hè. In déze wereld heeft mijn zus uiteindelijk een goede baan gekregen, niet als advocaat, maar wel als jurist. Die bedrijven hebben uiteindelijk vooral zichzelf genaaid.”

De partij van Baudet lijkt geobsedeerd te zijn door één van de weinige taboes waar ik als progressieve liberaal aan hecht:

Het praten over rassen in het politieke debat.

Rassenmenging kwam al voorbij uit de mond van Forumleden. Rassenverdunning ook. De afgelopen weken ging Baudet opnieuw verder.

Geconfronteerd met uitspraken dat Nederlanders met een donkere huidskleur minder intelligent zouden zijn dan andere rassen, een uitspraak van een kandidaat van Forum bij de verkiezingen aanstaande maart, zei de voorman van Forum dat hij daar geen afstand van wilde nemen. Volgens Baudet was dit een wetenschappelijk debat. Daar wilde hij zich niet in mengen. Zo laat hij het dus onweersproken als zijn partijgenoten openlijk discrimineren op basis van ras.”

RIJKSOVERHEID

BURGEMEESTER DALESLEZING DOOR MINISTER OLLONGREN

2 FEBRUARI 2018

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2018/02/02/burgemeester-dales-lezing-door-minister-ollongren

TEKST

Toespraak | 02-02-2018

I Opening

Het is een eer om deze 21ste editie van de Ien Dales-lezing te mogen voordragen. Niet in het minst omdat de naamgever van deze lezing zich op bijzondere wijze inzette voor de emancipatie van vrouwen. Als minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Lubbers III schreef ze onder meer de Wet Gelijke Behandeling op haar naam.

Ien Dales overleed te vroeg. Veel te vroeg. De herinnering aan haar, houden we onder andere met deze lezing levend. De herinnering aan haar sociale bewogenheid. En aan haar grote doorzettingsvermogen.

Dames en heren. Ik trap vanavond graag af met een bekende parabel. De parabel van de 2 vogels. Op een mooie ochtend vliegen ze samen lekker door de lucht, als vanuit de verte een oude vogel roept: ‘Hé jongens, hoe is de lucht?’ De jonge vogels knikken beleefd: ja hoor, prima. Maar als de oude vogel voorbij is, zeggen ze tegen elkaar: ‘Wat is, in vredesnaam, lucht?’ Aan deze parabel moest ik denken in aanloop naar deze lezing.

De Grondwet is voor democratisch opgevoede mensen toch een beetje als de lucht voor deze 2 jonge vogels. Lucht die je niet meer waarneemt. En dat terwijl deze lucht – onze Grondwet – de zuurstof is voor onze identiteit, voor al wat het leven in dit land zo mooi maakt: gelijkheid, vrijheid, tolerantie. En dat wil ik vandaag ook betogen.

II Geschiedenis van de Ollongrens

Dames en heren. Laat ik u meenemen in mijn familiegeschiedenis; de relevantie ervan wordt u snel duidelijk. U weet misschien wel dat mijn wortels een stuk boven de rivieren liggen. Een heel stuk, in Zweden. En elke zomer ga ik er weer naartoe. Ik voel me Nederlandse. Net als dat ik me ook Zweedse beschouw. Maar… ik heb niet alleen Zweedse… maar ook Russische roots.

Ik heb dit al eerder opgebiecht.

Ik kom uit de familie ‘Ållongren i Finland’. Al generaties lang een officiersgeslacht. Tsaargezind. Van tijd tot tijd zelfs bivakkerend in de weelde van de tsaren. Zo was mijn over-, overgrootmoeder de gouvernante van de laatste tsaar Nicolaas II; mijn overgrootvader zijn speelkameraadje. Te midden van paleizen vol schilderijen, naar knikkende lakeien, naar geparfumeerde vrouwen.

De zoon van dat speelkameraadje van de laatste tsaar is mijn opa Alexander. Ook hij diende in het tsaristisch leger, ook hij zwoor trouw aan de tsaar. En ook voor hem was Sint Petersburg zijn thuis.

Maar dat zou niet lang meer duren. De Russische Revolutie zette alles op zijn kop. Mijn opa sloeg op de vlucht met de ‘witten’ – de tsaargezinden. Die vlucht voerde hem naar vele plaatsen. Zo was hij officier aan boord van een schip dat mijnen legde in de Zwarte Zee. Hij reisde per trein van Sint Petersburg naar Vladivostok. Tot slot zou ook hij deze laatste ‘stronghold’ van het tsaristische leger verlaten. Met de boot naar Nagasaki, Saigon en Hongkong.

Het grootste deel van zijn leven, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog, bracht mijn grootvader uiteindelijk door in Nederlands-Indië. Daar trouwde hij, kreeg hij kinderen. En een Nederlands paspoort. Alexanders laatste thuis werd Kijkduin in Den Haag.

Ik was altijd benieuwd hoe hij zich na al die omzwervingen voelde.

 • Een Rus van Fins-Zweedse oorsprong?
 • Een Indische-Nederlander?
 • Nederlander?
 • Of toch Hagenaar?

Ik vraag me af of zijn identiteit bepaald werd door de Russische revolutie of juist door zijn keuze voor Nederlands Indië en Nederland. En ik zijn, kleindochter? Hoe klinkt deze geschiedenis door in wie ik ben? Waar ik me mee identificeer? Het verhaal van Alexander vormt een prachtige geschiedenis, niet waar? Zo’n verhaal waar ik vandaag de dag bij Russische patriotten prima mee aan kan komen. Maar als ik eerlijk ben, zou ik het niet eens weten of en hoe die achtergrond mij gevormd heeft.

Natuurlijk, het is altijd goed om te weten waar je vandaan komt – fascinerend soms. Maar het heeft mij vooral geleerd dat de nationale of etnische identiteit niet altijd de betekenis heeft die je verwacht. Uiteindelijk word je toch vooral gevormd door wat jezelf meemaakt. Waar je je thuis voelt. En verrassend genoeg is dat nou juist wat het verhaal van Alexander laat zien. Alexander was een Rus, zeker. Maar ook Nederland en Hagenaar.

Ik sta hier voor u als werkende vrouw. Ik ben aangekondigd als minister. Als ik straks naar huis rijd, dan ben ik vooral moeder. En echtgenote. En tegelijk ben ik een Zweedse en een Nederlandse. En Amsterdammer. En Europeaan. Want Europa biedt mijn historisch kader. Amsterdam, dat is mijn thuis. En Nederland, mijn land, een land op trots op te zijn.

Die gelaagdheid, die vrijheid, koester ik. Geen mens is terug te brengen tot een enkele identiteit. Ieder mens is altijd méér dan de som van zijn etniciteit, geslacht, geloof of welke aanduiding we ook gebruiken voor onszelf.

III Vrij om jezelf te zijn

En gelukkig kán dat ook in Nederland. Iedereen mag zichzelf zijn.

Dat is de kern van onze Grondwet. In vrijheid. En in gelijkwaardigheid. Niet voor niets omschrijft ons allereerste Grondwettelijk artikel het gelijkheidsbeginsel: discriminatie ‘op welke grond dan ook’ staan wij niet toe. Het is ook meteen het meest identiteitsbepalende artikel van onze Grondwet. Het zegt iets fundamenteels over Nederland. Het principe staat niet voor niets al sinds 1798 in wat toen de ‘Staatsregeling’ heette van het Bataafse Volk. In nasleep van de Franse Revolutie en haar Déclarations des droits de l’homme et du citoyen.

Die gedachte heeft in Nederland van oudsher een vruchtbare bodem gevonden. Nederland stond en staat open voor anderen, en voor anders zijn. Voor vluchtelingen ongeacht hun religie of nationaliteit. Of ze nu korte of lange omzwervingen achter de rug hebben.

Onze Grondwet is daar de basis van. De basis van onze identiteit, zou ik zeggen. Een goed bewaard geheim.

IV Ontbreken van emotionele binding met de Grondwet in NL

En toch, dames en heren, ik zeg ‘goed bewaard’, want toch ontbreekt er iets. Iets belangrijks. Want waar die Grondwet de basis vormt van onze identiteit, daar ontbreekt ook opvallend genoeg elke emotionele binding.

Als we er uit citeren klinkt het plechtig, soms zelfs obligaat. Dan volgt vaak – begrijpelijk – de Hollandse nuchterheid: ‘Ja, ja, dat heb ik vaker gehoord. Dat weet ik nu wel.’

Als we het vieren – zoals in 2015 bij 200 jaar Grondwet – dan gaat het vooral over de monarchie onder de Oranjes, niet over de eerste democratische Grondwet die ons land kenden. Bovendien de oudste ter wereld, naast die van de Amerikanen.

En als we erover debatteren vervallen we vaak in droge juridische discussies over de reikwijdte van de grondrechten.

Maar emotionele binding? Bij het gros van de Nederlandse bevolking is die er nauwelijks. Ik hoef u niet uit te leggen dat dat bij een beetje boef in Amerika wel anders is. Die weet wel van de Grondwet.

“You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you….”

U kent het. U kijkt Netflix.  

In Amerika is een politieman verplicht de verdachte te informeren over zijn rechten uit het Vijfde Amendement van de Constitutie, de zogenaamde Miranda Rights. Die zijn zo bekend, dat kinderen er al op school over horen. Wij horen hier van ‘aap, noot, Mies’; zij leren het ‘We The People’. Er zijn zelfs uitdrukkingen uit ontstaan. ‘To mirandadise’ betekent iemand op zijn rechten wijzen, ‘take the fifth’  betekent dat iemand zich op zijn zwijgrecht beroept.

Van dat alles niets bij ons.

Onze verworven grondrechten hebben nooit het aureool om zich heen van een groot verworven iets. Wij hebben nooit pleinen, straten, monumenten naar die ‘verlossende’ Grondwet genoemd. Wij roepen nooit: dit zijn wij! Dit zijn onze rechten! – die na een lange periode van misstanden, net als de tafelen van Mozes met de 10 geboden, van een berg zijn gedragen.

Dat die binding in Nederland ontbreekt, is historisch verklaarbaar. Het koningschap en de oranjes voorzagen in een behoefte aan verbondenheid. En in onze voorheen verzuilde samenleving was het lange tijd zo dat de dominee of de pastoor bepaalde welke waarden zouden moeten worden overgedragen. Of misschien bij de socialisten de vakbondsleider.

Van die zuilen kun je beweren dat een soort opgedrongen gemeenschappelijkheid betrof. En dat met de ontzuiling de vrijheid toenam. Maar het heeft wel vragen opgeroepen ‘wat nu’, ‘wat dan wel’, ‘wat definieert ons’. Vragen die gevoed worden door de open wereld waarin we nu leven, waarin mensen vanuit andere landen hier kunnen komen. Het is in deze context niet gek dat de blik richting Grondwet gaat.

V Grondrechtelijke traditie

Dames en heren. Het lijkt alsof onze Grondwet voornamelijk voer is geweest voor en van staatsrechtgeleerden. Dat er geen politieke strijd aan vooraf is gegaan. En dat een vanzelfsprekende koppeling tussen identiteit en de Grondwet ontbreekt. Dat is niet zo.

Ik wil niet beweren dat wij de Amerikanen achterna moeten. Zij hebben zo hun eigen traditie. Die kunnen we, hoe mooi ook, niet zomaar nabootsen. En dat hoeft ook niet. Wij moeten naar onze eigen grondrechtelijke traditie kijken. Die voert terug tot onze onafhankelijkheidsverklaring van 1581 (!). Dat document kennen wij onder de naam het Plakkaat van Verlatinghe.

Vorige week werd het document in een tv-programma gekozen tot ‘Het Pronkstuk van Nederland’. Niet de microscoop van Antoni van Leeuwenhoek. Niet de Nachtwacht van Rembrandt. Nee… het Plakkaat van Verlatinghe.

Ik kan me voorstellen dat tot vorige week weinigen ervan gehoord hadden. Maar in dit Plakkaat, uit 1581(!), wordt de Spaanse koning Filips II niet langer erkend als heerser over Nederland. Het plakkaat markeert daarmee de geboorte van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

In de tekst van het plakkaat staat expliciet wat er van een vorst verwacht mag worden.

Ik citeer:

“Ende dat d’ondersaten niet en zijn van Godt gheschapen tot behoef van den Prince om hem in alles, wat hy beveelt, weder het goddelic oft ongoddelick, recht oft onrecht is, onderdanich te wezen ende als slaven te dienen, maer den Prince om d’ondersaten wille, sonder de welcke hy egheen Prince en is.”

Vrij vertaald: de wil van het volk legitimeert de machthebber. In verdere passages wordt verwezen naar vrijheid van denken, vrijheid van ideeën, inclusief vrijheid van godsdienst. 

Met andere woorden: twee eeuwen voor de Franse revolutie en een eeuw voor de Bill of Rights stond in Nederland de democratische rechtsstaat al in de steigers.

VI Pointillistische grondwet

Dames en heren. In de formulering van onze huidige Grondwet is gekozen voor wat mijn kortstondige, demissionaire voorganger op BZK – Ernst Hirsch Ballin – wel een pointillistische grondwet noemde. Een grondwet die doet denken aan een schilderij van Van Gogh. Het zet belangrijke stippen op het tableau. Stipjes die laten zien wat het beeld is, maar die niet perse helemaal zijn uitgetekend. Een beetje zoals het schilderij hier van de Eiffeltoren.

Die zakelijkheid laat ruimte. Oftewel openheid voor verschillende richtingen: dat was en is nog steeds de kracht ervan. En dat is noodzaak. Waar Nederland begin jaren ’80 nog betrekkelijk homogeen was, is de samenleving nu – zeker in de grote steden – veel diverser.

We hebben een grote diversiteit aan culturen, religies en levensbeschouwelijke opvattingen en een even zo grote diversiteit aan levensstijlen, aan politieke opvattingen en aan maatschappijvisies. En daar past een sobere, zakelijke formulering bij, met een minimum aan gemeenschappelijke waarden. Zo laat onze grondwet ruimte voor een eigen invulling van cultuur en identiteit.

Wij willen met onze Grondwet de identiteit niet in een mal persen. Identiteit is – om met oud-D66-politicus Aad Nuis te spreken – geen ‘pantser’ maar een ‘ruggengraat’: het laat beweging toe, maar houdt ook de rug recht.

Onze Grondwet is het kader waarbinnen we zelf onze identiteit kunnen vormgeven. Het vormt de basis van onze gedeelde Nederlandse identiteit. Het is herkenbaar voor zowel minderheden als meerderheden en werkt niet als uitsluitingsmechanisme.

Het is wat ons, met al onze verschillen, verbindt.

VII Kwetsbaarheid

Dames en heren. Het open, nuchtere karakter van onze Grondwet maakt haar ook kwetsbaar. Zij behoeft veel stilzwijgende overeenstemming. Onuitgesproken duidelijkheid. En het lijkt er soms op of dat dat niet bij allen het geval is.

De druk op de Grondwet is vergroot. Meer dan ooit zijn er initiatiefwetsvoorstellen tot wijziging van de grondwet ingediend. En er zijn in onze diverse samenleving verhitte debatten over botsende grondrechten.

Discussies over de inhoud en grenzen van vrijheden in de pluriforme samenleving.

Discussies over de verhouding tussen de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst.

Discussies over zwanger solliciterende vrouwen, over de toegankelijkheid van bus en trein voor rolstoelen of over discriminatie van Nederlanders met een migratieachtergrond door uitzendbureaus.

Maar ook discussies over de opmars van nieuwe technieken en wat die voor de persoonlijke levenssfeer betekenen. Deze week nog las ik over ‘Hello Barbie’, een Barbiepop met ingebouwde microfoon, dataopslag, gps en wifi. Die informatie deelt de fabrikant van Barbie – Mattel – desgewenst met de ouders. Dat roept natuurlijk vragen op over de privacybescherming van het kind.

In toenemende mate raken dit soort discussies over grondrechten ook een fundamentele, zelfs existentiële snaar. Tot voor kort dacht ik dat homoseksualiteit en etnische identiteit in relatief rustig vaarwater verkeerden. Maar een aantal incidenten wijst erop dat het discriminatieverbod geen rustig bezit is.

Kunnen zij nog wel zijn wie ze willen zijn?

Telkens weer blijkt dat een grondwet hebben 1 is, maar het in de praktijk brengen ervan 2.

Om staatsrechtgeleerde Willem Witteveen nog eens aan te halen: onze rechtsstaat, onze Grondwet is geen rustig bezit, geen huis waarin we onbezorgd kunnen gaan slapen.

De grondrechten zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van voldoende draagvlak. Als we niet oppassen, wordt dit aangetast.

VIII Artikel 1 bedreigd

Want, dames en heren, vragen wij ons weleens af: Wat nu als die Grondwet van ons er niet was geweest? Wat als we al die vastgelegde grondrechten niet hadden? Dan zou de macht bijvoorbeeld nog in handen van één persoon zijn, en niet gedeeld en gecontroleerd.

Dan was er geen algemeen kiesrecht. Dan was er geen recht om te demonstreren of te vergaderen, zoals dat in talloze zaaltjes in Nederland dagelijks gebeurt.

Dan ontbrak de mogelijkheid voor mensen om zich op basis van een gemeenschappelijk doel of ideaal te verenigen. Dan zou de vrijheid om je godsdienst te belijden in het geding komen.

Dan zouden de kranten niet meer in vrijheid kunnen bepalen wat ze wel en niet opschrijven. En dan zouden u en ik hier niet met gerustheid – met het hart op de tong – kunnen zeggen wat we willen.

Dan zou het leven hier zijn als in de landen waar we niet naar op vakantie willen. Waar we waarnemers of militairen naar toesturen. En waar de bevolking een hartstochtelijke strijd levert voor een eerlijke grondwet.

Waarmee ik maar wil zeggen: de Grondwet is geen bundel papier. Het is een levend document. Zij maakte aan talloze misstanden een einde. Garandeerde rechten die we nu vanzelfsprekend vinden. Al sinds 1581 wordt ernaar geleefd, zou je met flink wat slagen om de arm kunnen beweren. We beseffen niet eens meer hoe diep de waarden van de Grondwet in ons denken verankerd zitten. Denk aan de vogels en de lucht waardoor ze vliegen. Wat er al je hele leven al was, daarvan ben je je soms nauwelijks meer bewust.

De Grondwet legde niet alleen vast wat we van waarde vonden, het beëindigde vaak ook dat wat we als onrechtvaardigheid beschouwden.

De gemene deler? In mijn ogen het gelijkheidsbeginsel uit artikel 1, dat ik zojuist noemde. Dat ieder mens zichzelf kan zijn. In vrijheid en gelijkwaardigheid. De ene groep is niet meer waard dan de andere; de ene categorie mensen verdient niet een andere behandeling van de overheid dan de andere.

Oftewel: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Het is de kern van hoe we samenleven. Maar dat is niet altijd een rustig en veilig bezit.

Het populisme valt dit fundament van onze samenleving geregeld aan. Aan het begin van deze eeuw koos Pim Fortuyn – in een oneigenlijke tegenstelling tussen artikel 1 en artikel 7 van de Grondwet – ervoor om artikel 1 te schrappen.

Daarna ging het hard.

Wilders pleitte er in 2006 zonder enige nuance voor om artikel 1 te schrappen.

Hij wilde het vervangen door een artikel over de dominante cultuur. Terwijl de Grondwet er juist voor zorgt dat niemand gedomineerd wordt, maar dat alle Nederlanders vrij en gelijk zijn.

Wilders werkte het later verder uit. Zo zonderde hij de aanhangers van 1 geloof uit met een belasting: de kopvoddentax. En stelde hij voor de verkiezingen voor om te zorgen voor minder Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond.

Stuk voor stuk strijdig met het beginstel dat allen in Nederland gelijk zijn.

De nieuwste afsplitsing van het populisme gaat verder waar Wilders ophoudt.

De partij van Baudet lijkt geobsedeerd te zijn door één van de weinige taboes waar ik als progressieve liberaal aan hecht:

Het praten over rassen in het politieke debat.

Rassenmenging kwam al voorbij uit de mond van Forumleden. Rassenverdunning ook. De afgelopen weken ging Baudet opnieuw verder.

Geconfronteerd met uitspraken dat Nederlanders met een donkere huidskleur minder intelligent zouden zijn dan andere rassen, een uitspraak van een kandidaat van Forum bij de verkiezingen aanstaande maart, zei de voorman van Forum dat hij daar geen afstand van wilde nemen. Volgens Baudet was dit een wetenschappelijk debat. Daar wilde hij zich niet in mengen. Zo laat hij het dus onweersproken als zijn partijgenoten openlijk discrimineren op basis van ras.

Het populisme wil sommige Nederlanders dus anders behandelen dan andere.

En daarmee bedreigt het kernwaarden van Nederland. Het is in deze tijd dan ook belangrijker om artikel 1 van de Grondwet te koesteren dan ooit.

De democratie, de rechtsstaat, onze vrije en open samenleving moeten we koesteren en beschermen.

Daarom ben ik ook zo blij dat het kabinet waarvan ik nu deel mag uitmaken Artikel 1 uitbreidt met de gronden handicap en seksuele geaardheid versterkt en ook omarmt dat de Algemene Wet Gelijke Behandeling beter wordt verankerd. Zo bieden we weerstand aan de aanvallen van het populisme.

IX Levende Grondwet

Dames en heren. Alleen al om die reden moeten wij onze Grondwet levend houden. Bijvoorbeeld: via het onderwijs. Toen ik nog SG bij Algemene Zaken was, liep ik elke dag over het Binnenhof. Daar is het druk. Daar lopen dagjesmensen. Maar er lopen vooral scholieren. Scholieren die op een beeldende manier door ProDemos constitutionele geletterdheid wordt bijgebracht.

Zoals de basisgereedheid van de krijgsmacht op orde moet zijn, zo zou ook onze basisgereedheid betreffende ons constitutioneel bewustzijn op orde mogen zijn.

Iedere scholier zou verplicht langs het Rijksmuseum of het Parlement moeten. Zo staat het ook in het Regeerakkoord.

Een andere manier om die Grondwet levendiger te maken, kan via een inleidende tekst boven de Grondwet. Of wat chiquer: een preambule. Een algemene bepaling nog vóór artikel 1. Die ligt over 2 weken voor in de Eerste Kamer. Het voorstel voor die algemene bepaling luidt: ‘De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat’.

De Nederlandse politieke gemeenschap heeft een eerbiedigwaardige geschiedenis. Denk aan de strijd voor de vrijheid en gelijkheid. Dat in die context grondrechten en de democratische rechtsstaat worden genoemd als uitgangspunten van ons politieke systeem, van onze identiteit, kan ik zeer wel waarderen. Daar gaat een zekere symboolfunctie vanuit. En het geeft wat mij betreft richting.

De algemene bepaling omvat immers het kader waarin de rest van de Grondwet moet worden begrepen. En het sluit aan bij de opvatting van dit kabinet, namelijk dat onze Grondwet geen symbolisch relict uit het verleden, maar een teken van trots en van de vrijheden, rechten en plichten die horen bij Nederland, het Nederlanderschap en de democratische rechtstaat. En dat om die reden de Grondwet onderhoud en bekendmaking verdient. Aan Nederland en nieuwkomers.

X Slotwoorden

Dames en heren.

We mogen trots zijn. Als een grondwet inderdaad, in de woorden van Michael Douglas in de film The American President, gaat om ‘who we are and what we want’, dan mogen we die best wat openlijker uitdragen.

Onze Grondwet voorziet in een zo groot mogelijke vorm van individueel vrijheid, en dát ingebed in de eenheid van het geheel. Je zou het kunnen zien als een evenwicht tussen liberalen, vrijzinnigen en democraten enerzijds, en gemeenschapsdenkers als conservatieven en socialisten anderzijds.

Onze Grondwet is zo de symbolische basis voor de verbindende identiteit waarnaar we op zoek zijn, juist omdat het ruimte voor het individu laat.

De Libanese journalist en auteur Amin Maalouf heeft het prachtig verwoord: ‘C’est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances, et c’est notre regard aussi qui peut les libérer.’

We respecteren vrije keuzes die mensen voor zichzelf maken over wie ze willen zijn, waar ze in willen geloven en hoe ze zichzelf in de maatschappij willen positioneren.

Dames en heren. Ik begon deze lezing met mijn eigen wortels. Althans, één helft ervan. Een verhaal dat via Sint Petersburg, Vladivostok, en Hongkong eindigde in Kijkduin, Den Haag. In Nederland. Het land waar ik mij in thuis voel. Omdat het een land is waar je verleden je niet beperkt. En omdat het een land is waar verschillen worden omarmd in plaats van bestreden. Ook als het schuurt. Juist als het schuurt.

Ik voel me in dit land thuis omdat ik er zelf kan bepalen wie ik ben. Een Zweeds-Nederlandse, een Nederland-Zweedse, Ajax-fan. En waar je lesbienne mag zijn, zoals Ien Dales. Net als ikzelf. De grondwet – hoe nuchter en sober ook – biedt daartoe de ruimte. Beginnende met artikel 1. Laat ik hier opmerken dat ik bevoorrecht ben dat ik mijn thuis hier heb gevonden, hier in Nederland, het land van vrijheid en openheid.

Dank u wel.

[23]

FORUM VOOR DEMOCRATIEVERKLARING YERNAZ RAMAUTARSINGLINK

https://forumvoordemocratie.nl/actueel/fvd-verklaring-yernaz-ramautarsing

TEKST

De afgelopen dagen is in de media consternatie ontstaan over opmerkingen die ik enige tijd geleden heb gemaakt in een besloten WhatsApp groep waar jongeren van diverse partijen over tal van onderwerpen van gedachten wisselden. In reactie op deze consternatie heb ik vandaag besloten om me – in het belang van FVD – terug te trekken als kandidaat voor Forum voor Democratie voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam.

Tijdens de openbaar geworden discussies heb ik advocaat van de duivel gespeeld en stellingen betrokken waar ik niet, althans zeker niet geheel, achter sta. Ik verkeerde in de veronderstelling dat het hier een vrije en vrijblijvende uitwisseling van ideeën betrof, maar dat blijkt achteraf een verkeerde inschatting te zijn geweest waarvoor ik de consequenties op me neem. Met name wil ik hierbij afstand nemen van de stelling dat ‘homorechten de samenleving dommer’ hebben gemaakt. Dit is beslist geen standpunt dat ik onderschrijf – en al helemáál geen standpunt van FVD! –  en ik heb spijt dat de suggestie is ontstaan dat dit wél zo zou zijn.

Niettemin neem ik verantwoordelijkheid voor de nu ontstane situatie. Ik wil Forum voor Democratie niet verder belasten met de maatschappelijke commotie over mijn uitlatingen. Ik blijf Forum voor Democratie een warm hart toedragen en zal op 21 maart met volle overtuiging stemmen op Forum voor Democratie.

VOLKSKRANT

FORUMLID RAMAUTARSING TREKT ZICH

NA OMSTREDEN UITSPRAKEN TERUG

ALS KANDIDAAT VOOR GEMEENTERAAD

AMSTERDAM

3 MAART 2018

https://www.volkskrant.nl/politiek/baudet-werd-gewaarschuwd-voor-ramautarsing-adviseur-noemde-hem-potentiele-tijdbom~a4576914/

Nadat hij opnieuw in opspraak is geraakt, heeft Yernaz Ramautarsing, de nummer twee op de Amsterdamse kieslijst voor Forum voor Democratie, zich afgelopen zaterdagmiddag teruggetrokken als kandidaat-raadslid. 

 Yernaz Ramautarsing@YerRamautarsing 

In reactie op de commotie ie vandaag is ontstaan heb ik besloten om me terug te trekken als kandidaat raadslid.
Hier mijn verklaring. https://twitter.com/FVDamsterdam/status/969940185650737152 …

3:23 PM – Mar 3, 2018

Twitter Ads info and privacy 

Op sociale media lichtte de 30-jarige Surinaamse Amsterdammer zijn besluit toe. Er zou volgens Ramautarsing ‘media-consternatie’ zijn ontstaan vanwege opmerkingen die hij maakte over homoseksualiteit, ras, IQ en de doodstraf in besloten whatsappgroepen voor jonge politici. ‘In reactie op deze consternatie heb ik besloten om me – in het belang van FVD – terug te trekken als kandidaat voor Forum voor Democratie voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam.’

Ramautarsing nam deel aan twee whatsappgroepen met de naam ‘Polariserende Politici’, waarin jongeren van verschillende politieke jongerenorganisaties discussiëren. De Volkskrant onderzocht honderden berichtjes uit deze chatgroepen en publiceerde hierover vrijdagavond een uitgebreid verhaal. Hierin spreekt Ramautarsing zich onder meer uit tegen het ‘pushen’ van een vrije seks-agenda door ‘linkse media’. Hij doelt onder andere op seksueel contact tussen heteromannen. Ook doet hij uitspraken over IQ-verschillen tussen volkeren en brengt hij deze in relatie met huidskleur – al ontkent hij dat deze racistisch zijn. Eerder dit jaar leidden soortgelijke opmerkingen van Ramautarsing over de relatie tussen IQ, volkeren en huidskleur tot brede politieke ophef. Onder anderen minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken betichtte Forum voor Democratie van het betrekken van ras in het politieke debat.

Nog wel op lijst

 Yernaz Ramautarsing@YerRamautarsing 

Voor de duidelijkheid: Vanuit de kieswet blijf ik – juridisch gezien – verkiesbaar, maar ik zal een eventuele zetel niet innemen. Terugtrekken is terugtrekken. Punt.

1:19 PM – Mar 4, 2018

Twitter Ads info and privacy 

‘Tijdens de openbaar geworden discussies heb ik advocaat van de duivel gespeeld en stellingen betrokken waar ik niet, althans zeker niet geheel, achter sta’, verklaart Ramautarsing over zijn whatsappberichten. Hij wil met name afstand nemen van de uitspraak dat ‘homorechten de samenleving dommer’ maken. Op Twitter noemt Ramautarsing dit een ‘wetenschappelijke stelling zonder waardeoordeel’.

De deadline voor het inleveren van kieslijsten bij de Kiesraad verstreek op vijf februari. Dit houdt in dat Ramautarsing hoe dan ook op de kieslijst voor Forum voor Democratie blijft staan en verkiesbaar is. Op Twitter verklaart Ramautarsing dat hij bij een eventuele verkiezingswinst afstand zal doen van zijn zetel. ‘Terugtrekken is terugtrekken. Punt.’ Ramautarsing’s plek zal in dat geval ingenomen worden door Anton van Schijndel, de huidige nummer 3 op de lijst van FvD.

Samenwerking uitgesloten

Yernaz Ramautarsing.Yernaz Ramautarsing. © Julius Schrank

Eerder hadden D66, PvdA en Groenlinks samenwerking met Forum voor Democratie in een nieuwe Amsterdamse coalitie uitgesloten vanwege de uitspraken van Ramautarsing. De terugtrekking van de nummer twee van FvD-Amsterdam verandert daar weinig aan.

‘D66 blijft bij het uitsluiten van FvD omdat de landelijke en Amsterdamse kopstukken de uitspraken bevestigden, er nadrukkelijk geen afstand van namen of slechts de relatie tussen de partij en de uitspraken trachtten te bagatelliseren’ schrijft D66-Amsterdam in een verklaring.

Ook Marjolein Moorman, lijsttrekker van PvdA-Amsterdam, neemt het de leiding van Forum voor Democratie kwalijk dat ze zich niet nadrukkelijk hebben gedistantieerd van Ramautarsing’s uitspraken. ‘Ze blijven maar flirten met racisme, antisemitisme, homofobie en rechtsextremisme.’

‘Potentiële tijdbom’

Rutger Groot Wassink, lijsttrekker van GroenLinks-Amsterdam, gelooft dat de kwalijke opvattingen breed leven bij Forum voor Democratie en ziet daarom geen reden alsnog eventuele samenwerking te overwegen. ‘Dit is geen onhandige uiting van één persoon. Deze verwerpelijke opvattingen zijn diep verankerd in de hele partij.’

Met Ramautarsing haalde de partij van Baudet een ‘potentiële tijdbom’ binnen, schreef Robert de Haze Winkelman – een inmiddels geroyeerd ex-FvD-lid – op 2 januari 2017 in een mail aan Baudet. De Haze Winkelman verzorgde toen de kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij raadde het bestuur van Forum af Ramautarsing op een verkiesbare plek te zetten.

Conversaties tussen Ramautarsing en anderen uit de WhatsAppgroep Polariserende Politici.Conversaties tussen Ramautarsing en anderen uit de WhatsAppgroep Polariserende Politici. © de Volkskrant

De Haze Winkelman wees Baudet en de bestuursleden Henk Otten en Rob Rooken erop dat Ramautarsing volkomen lijkt vastgeroest in zijn haast ‘bijbelse overtuiging’ van de Russisch-Amerikaanse auteur en filosoof Ayn Rand, die de zegeningen van het kapitalisme en egoïsme predikt. ‘Hij is dogmatisch en zelfs wat primitief, nadenken is niet nodig als het in de bijbel staat.’ Zo uitte hij zich in een gezelschap van dertien FvD’ers ‘zeer ongenuanceerd over ritueel slachten’, licht De Haze Winkelman telefonisch toe. Daaruit bleek Ramautarsings rigide Ayn Rand-adoratie, namelijk dat ‘alleen mensen rechten hebben, en dieren niet’.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Ramautarsing hoger op de lijst zou komen te staan, maar na de waarschuwing werd hem de negende plaats toebedeeld, zegt De Haze Winkelman, die inzage verleende in de mail van 2 januari 2017. Ook werd met Ramautarsing afgesproken dat hij zich tijdens de verkiezingscampagne niet mocht uitdrukken in Ayn Rand-achtige taal, en dat hij zich aan het verkiezingsprogramma moest houden. ‘De gedachte was dat hij zich in de luwte, bijvoorbeeld als fractiemedewerker, zou kunnen ontwikkelen. Maar dat is niet gebeurd.’

[24]

BRANDPUNT PLUSRACISME? HET GAAT OP DE ARBEIDSMARKT OM IQ

https://brandpuntplus.kro- ncrv.nl/brandpuntplus/racisme- yernaz-ramautarsing/

[25]

YOUTUBE.COMANNABEL NANNINGA IS EEN GEVAAR VOOR DE JODEN

https://www.youtube.com/watch? v=dt7ip9hZ4Ag

[26]


YOUTUBE.COM
ANNABEL NANNINGA IS EEN GEVAAR VOOR DE JODEN

https://www.youtube.com/watch? v=dt7ip9hZ4Ag

[27]

https://twitter.com/ananninga/ status/948603779007598597

Annabel Nanninga?Geverifieerd account @ANanningaVolgen@ANanninga volgenMeer

Annabel Nanninga heeft geretweet Gert-Jan van Leeuwen

Antisemitisme en hate crimes bestrijden zijn een prioriteit voor @FVDamsterdam. Voeren nu al overleg met oa mensen uit joodse en homo-gemeenschap en politie voor n plan van aanpak.

https://twitter.com/ANanninga? lang=en

Annabel Nanninga?Verified account @ANanninga Mar 2More

Permanente bewaking dus. Benoemde VVD-burgemeester van Aartsen, dit is NIET gewoon ‘vernieling’ en u weet het! #fvd Joods restaurant weer belaagd https://www.telegraaf.nl/nieuw s/1739658/joods-restaurant-wee r-belaagd … via @telegraaf

Translate from Dutch 

 

[28]

GEEN STIJLHET IS WEER LENTE! DE GROTE OVERSTEEK BEGINTANNABEL NANNINGA9 APRIL 2014
 http://www.geenstijl.nl/mt/arc hieven/2014/04/het_is_weer_len te_de_grote_ove.html
  TEKST  HET IS WEER LENTE! DE GROTE OVERSTEEK BEGINT
 Ergens tussen rokjesdag en pasen begint de Grote Trek. [DavidAttenborough stem] Gedreven door instinct verlaten ze hunoverwinter broedplaatsen en maken de onzekere oversteek naarhet Hoge Noorden.De reis is gevaarlijk en kent vele ontberingen, velen zullen de gedroomdebestemming nooit bereiken. Het doel van de Gewone Dobberneger[Nigris flotilas vulgaris] is Fort Europa.
Een oceaan verderop is de Amerikaanse varieteit, de Mexicaanse Werkzoeker[Laboris bijnagratis tortillas] aan de ijzingwekkende bestorming van de grenzenbegonnen, naar de paaigronden in Noord Amerika.
Ieder jaar weer eist deze migratiestroom vele slachtoffers, maar de soortmoet overleven. [/David Attenborough stem]. Nee,.maar even allegekheid op een vlotje.In twee dagen tijd VIERDUIZEND bootvluchtelingenonderschept door de Italianen. [1]
De Amerikaanse Border Patrol dreigt onder de voet getsunamied te wordendoor Latijns Amerikaanse illegalen. [2]
Kunnen we wel tof doen over gelukszoekers en grenzen van ondoordringbariummet bisonkit en mitraiileursnesten om de 10 meter. Maar dit gaat dusenorm fout.
De helft van de wereld heet niks, de andere helft heeft alles, en ze komen hetgewoon halen, zo onderhand. Kunnen we die paupers ergens ook niet geheelkwalijk nemen en als de mense er zulke risico’s voor over hebben zoudenwe kunnen stellen dat ze wel reuze gemotiveerd zijn. [3]
Fort Europa en de Verenigde Burchten van Amerika gaan vroegof laat bezwijken onder de druk, en voordat dat gebeurt betalenheel wat sloebers met hun leven voor een plekkie aan de goede kantvan de grens.
Wat gaan we eraan doen, mensen? Rijkdom verdelen, rigoureuzegeboortebeperking, hopen, dat de ebola een beetje doorpakt, zeg het maar.
Een bootvluchteling maakt nog geen mondiale crisis, maar vierduizendin twee dagen: het seizoen is begonnen.
 ANNABEL NANNINGA9 APRIL 2014

NOTEN, BEHORENDE BIJ HET STUKJE VAN ANNABEL NANNINGA
  [1] VOLKSKRANTITALIE REDT 4.000 BOOTVLUCHTELINGEN INTWEE DAGEN9 APRIL 2014
 http://www.volkskrant.nl/buite nland/italie-redt-4000-bootvlu chtelingen-in-twee-dagen~ a3632070/
   [2]  BREITBART.COMREPORT: NEW MASSIVE WAVE OF ILLEGAL IMMIGRATIONCOMING8 APRIL 2014
 http://www.breitbart.com/big-g overnment/2014/04/08/report-ne w-massive-wave-of-illegal-immi gration-coming/
   [3]  GEEN STIJLMIDDELLANDSE ZEE VOL WATERTRAPPENDE GELUKSZOEKERS3 OCTOBER 2013
 http://www.geenstijl.nl/mt/arc hieven/2013/10/lampedusa.html

EINDE  NOTEN, BEHORENDE BIJ HET STUKJE VAN ANNABEL NANNINGAVERVOLG NOTEN ASTRID ESSED 

WIKIPEDIAEBOLA VIRUS DISEASE
 http://en.wikipedia.org/wiki/E bola_virus_disease

ANNABEL NANNINGA/AFRIKAANSE BOOT VLUCHTELINGEN/EBOLA ALS ENDLOSUNG DER MIGRANTENFRAGEASTRID ESSED25 JANUARI 2015
https://www.astridessed.nl/ annabel-nanningaafrikaanse- bootvluchtelingenebola-als- endlosung-der-migrantenfrage/

[29]

https://twitter.com/ananninga/ status/948603779007598597

Annabel Nanninga?Geverifieerd account @ANanningaVolgen@ANanninga volgenMeer

Annabel Nanninga heeft geretweet Gert-Jan van Leeuwen

Antisemitisme en hate crimes bestrijden zijn een prioriteit voor @FVDamsterdam. Voeren nu al overleg met oa mensen uit joodse en homo-gemeenschap en politie voor n plan van aanpak.

Annabel Nanninga heeft toegevoegd,

Gert-Jan van Leeuwen @GertjanvL@ANanninga, laten we hopen dat ook jij wat kan betekenen voor dit restaurant en de joodse gemeenschap in Amsterdam als je tot raadslid verkozen bent. https://wnl.tv/2018/01/03/jood s-restaurant-opnieuw-doelwit- vandalen-hele-tijd-bespuugd/ …09:15 – 3 jan. 2018

[30]


YOUTUBE.COM
ANNABEL NANNINGA IS EEN GEVAAR VOOR DE JODEN

https://www.youtube.com/watch? v=dt7ip9hZ4Ag

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!