De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het afleidingsmanoeuvre van J.J. De Gucht en Bart Somers

Het afleidingsmanoeuvre van J.J. De Gucht en Bart Somers

zondag 26 oktober 2014 11:15
Spread the love

Hebben J.J. De Gucht en Bart Somers niets beters te doen dan wat ze vandaag in een opiniestrukin DS neerschreven. Ze zetten in DS vandaag de aanval in tegen J.P. Rondas, notoire spreekbuis van de N-VA, ex-Klaramedewerker – dat laatste doet pijn. In de krant veegde Rondas de intendant van de Munt, Peter de Caluwe de mantel uit omdat hij zijn mond niet hield. Hij zou zich beter gedragen als het hoofdpersonage uit de opera waar hij zo trots op is ‘De Stomme van Portici’. Of in het Vlaams gezegd: een operadirecteur moet zwijgen over politiek.

Ze hebben gelijk de liberale coryfeeën. Het is een regelrechte schande dat Rondas dat maar durft te poneren. We kennen uit onze geschiedenis genoeg regimes die kunstenaars de mond snoerde. Ze blonken niet uit in democratisch gehalte. Rondas verdient een jaar verbanning naar het kolenhok.
Het verwijt van Jean-Jacques en Bart is dus terecht, zeker. Maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de ze eerder een vluchtroute kiezen dan de voet in de echte plat te zetten. Als liberalen, die deel uitmaken van zowel de Vlaamse als de federale regering. bezitten ze de politieke macht om dit conflict ten gronde te ontmijnen. Ze kunnen namelijk de diepe snee in de budgetten van onze federale culturele en wetenschappelijke (deels) ongedaan maken. De gsm-nummers van alle liberale excellenties zitten in hun iphone-telefoonboek, hun mailadressen staan zeker op hun ipad. Ze kunnen gewoon vermijden dat dergelijke rondassen zoveel airplay krijgen.
In militaire termen heet zoiets een afleidingsmanoeuvre. Creëer de indruk dat het probleem zich elders situeert zodat je de strijd over de kern van de zaak vermijdt. Hebben de liberalen toevallig ook niet Cultuur in hun Vlaamse portefeuilles? Moeten onze steunpunten niet ook 20% besparen? En het lokaal jeugdwerk 10%? En de kunstensector 7,5%. En spreek op het partijbestuur af dat de federale besparingen gelimiteerd worden. Laat Gwendolyn bellen naar jullie vice-premier Alexander De Croo. Of bel verdorie zelf. Kortom, doe iets aan, of liever tegen die besparingen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!