De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het ACV-congres
Tijdingen, ACV congres -

Het ACV-congres

vrijdag 29 oktober 2010 06:33
Spread the love

Van 21 tot 23 oktober 2011 was er in het Oostendse Kursaal het ACV-congres.
Op de laatste dag – de zaterdag (23 oktober) sprak Jeanne Devos, was er een beeldende humoristische slotfase. Tot slot sprak ACV-voorzitter Luc Cortebeeck, die de nadruk legde op de belangrijkste besluiten en krachtlijnen.
Het ACV legt de nadruk op het handhaven van het werkbaar werk, ook voor oudere werknemers. Het ACV vraagt om te investeren in de jeugd. Men benadrukt dat het ACV er voor alle werknemers is.
Het ACV dringt aan op een sterke sociale zekerheid. Het ACV benadrukt dat we de wereld moeten veranderen en er blijven in geloven. Ze leggen de nadruk op waardig werk en waardig leven. Het zeggingschap van de werknemers moet versterkt worden. Het ACV wil ook de maatregelen tegen de klimaatverandering ondersteunen en stimuleren.
Het ACV ondersteunt de Staatshervorming, doch dit mag niet leiden tot discriminatie en verarming. Ook niet tot meer ingewikkeldheid.
Het ACV wil dat men ook het federaal niveau versterkt – daar zitten de hogere kosten voor de vergrijzing en de solidariteit, onder andere de pensioenen en de ziekteverzekering. Men mag ook onder de mom van de staatshervorming de sociale basis niet ontmantelen.
Het ACV pleit ook voor het gemeenschappelijk statuut voor arbeiders en bedienden.
Het ACV wil verder de droom koesteren van een betere wereld. “We moeten er aan werken, nu!”
Het 34ste congres van het ACV keurde 100 activiteitsresoluties goed. Die zijn te vinden op de webstek van het ACV, www.acv-online.be.

 

take down
the paywall
steun ons nu!