De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het ABVV tekent het sociaal akkoord, maar blijft de loonnorm van 0,4% betwisten
Opinie -

Het ABVV tekent het sociaal akkoord, maar blijft de loonnorm van 0,4% betwisten

vrijdag 25 juni 2021 12:19
Spread the love

 

De stemming van het federaal comité van 22 juni 2021 leverde een zeer nipt resultaat op  over het ontwerpakkoord van de G10. Een aantal stemmen (van de Waalse jongeren) kon echter niet in rekening gebracht omdat ze te laat toe gekomen was. Het nipte verschil van de stemming is een weergave van een kritische analyse door alle geledingen van het ABVV.

Het federaal bureau bevestigt dus de beslissing van het federaal comité van 22 juni die het sociaal akkoord met 49,06% had goedgekeurd.

Het ABVV zal dus het akkoord tekenen maar blijft de loonnorm van 0,4% die de regering ons oplegt, betwisten. Van zodra de publicatie van het koninklijk besluit dat de imperatieve norm vastlegt, wordt afgekondigd, zal dit automatisch een reactie en een actie van het ABVV tot gevolg hebben. Deze actie zal het startpunt zijn van een brede campagne om een hervorming van de wet van ‘96 te bekomen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!