De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het aantal BLANCO stemmen steeg sterk in Frankrijk

Het aantal BLANCO stemmen steeg sterk in Frankrijk

zondag 7 mei 2017 21:38
Spread the love

Het aantal blanco en ongeldige stemmen zou er 10  % bedragen.

Daarnaast was er een historisch lage opkomst.

Het aantal foertstemmen – dat wil zeggen de democratisch sterkere eis tot structurele verandering – zal verder stijgen.  Tot er wel een zachte “Umkerung aller Werte” zal moeten gerealiseerd worden.  De ‘hogere’ democratie die de mensen willen en die de politici willen afhouden.

take down
the paywall
steun ons nu!