De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hernieuwde oproep Daniel Piron: ook Vega moet erbij

Hernieuwde oproep Daniel Piron: ook Vega moet erbij

zondag 23 februari 2014 19:22
Spread the love

De oproep van Daniel Piron, ABVV Charleroi, van 01/05/2012 is bekend. Hij  stelde de ‘linkse partijen’ voor hun verantwoordelijkheid, samenwerken of hij en z’n vakbondsmilitanten zouden zelf wel zien welk politiek initiatief diende genomen. PTB-GO! is er het concrete resultaat van geworden,

Daniel Piron herhaalde op een samenkomst met ABVV-jongeren op 21 februari 2014 in Charleroi meermaals dat het initiatief van de lijsten PTB-GO (Gauche d’Ouverture) een eerste stap zijn. In PTB-GO zijn naast de PTB ook kandidaten van de de Parti communiste Wallonie-Bruxelles en de LCR (SAP). Langs de PC is er een link en afvaardiging in de Partij van Europees Links. Het is een eerste stap die aanmoedigend is, zo stelde Piron, maar nog niet voldoende om te zeggen dat de oproep van ABVV-Charleroi volledig werd geconcretiseerd zo hield Daniel Piron de geesten open.

Daniel Piron stelde verder dat hij niet verwacht dat PTB-GO zich nog opener opstelt voor deze verkiezingen. Maar hij kondigde wel direct aan dat het ABVV van Charleroi de krachten links van PS en Ecolo meteen na de verkiezingen opnieuw zal bijeenbrengen om te discussiëren over hoe de oproep van Charleroi verder kan geconcretiseerd worden. Hij deelde mee dat de lijst Vega ( Verts & à gauche) die op 25 mei op verschillende plaatsen in Walloniê zal opkomen en (ook) de steun geniet van de Partij van Europees Links, hem had gecontacteerd en dat deze beweging voortaan ook aan de vergaderingen zal deelnemen.

Vanuit de zaal waren er enkele vragen aan de PVDA om zich open te stellen voor samenwerking met alle linkse krachten. De aanwezige vertegenwoordiger van PVDA, Germain  Mugemangango, PVDA-voorzitter van Henegouwen verzekerde dat dit idee na de verkiezingen zal besproken worden. Bron: LSP-site.
 
Intussen was er een interessante brunch van PVDA+ op 23/02/2014 in Mechelen met Zohra Othman, kandidate op de federale Antwerpse lijst, Dirk Tuypens en Els, de campganeverantwoordelijke voor Antwerpen die als belangrijkste opdracht heeft minstens een zetel voor Peter Mertens binnen te halen.

De vraag werd gesteld waarom in Vlaanderen geen PVDA “Open voor Links” initiatief was genomen in tegenstelling tot de PTB-GO! in Wallonië/Brussel. Misschien kon voor de Europese lijst een ruimere Linkse verzameling tot een zetel leiden mits 8% van der stemmen. PVDA Vlaanderen had geen vragen gehad voor zo’n verruiming, er waren geen geïnteresseerden die wat voorstelden. En ‘Kommunististisch Foruml (de oude VKP) dan, en Rood, ‘linkse’ vakbondsleiders bij LBC-NVK (ern ABVV), Christenen voor het socialisme, Beweging, de groep van de christelijke arbeidersbeweging die al decennialang ijvert voor een politiek initiatief als alternatief voor de CD&V, en in Vlaanderen zijn er zoals in Waollonië en Brussel evengoed mensen uit de academisch, culturele, media en vakbondswereld die, zoals Anne Morelli, zich achter een initiatief Open Links zouden zetten, zo heb ik na de samenkomst onder ogen gebracht. En zou er tegen 30 maart, de samenkomst met start van de PVDA+ campagne in de Singel in Antwerpen, daar nog beweging in kunnen komen?

Nu Piron van geen aflaten weet is het misschien van belang dat hij ook de PVDA in de besprekingen na de verkiezingen betrekt, ze zijn toch ook partij in Brussel, want ook voor hem zal duidelijk zijn dat hij z’n verruiming tot alle linkse partijen, links van de PS/Ecolo in de Franse en Duitse gemeenschap maar draagkrachtig is als ook aan Vlaamse kant een gelijkaardig initiatief aan de PTB-GO tot stand komt.

Zie ook vorige bericht: Raoul Hedebouw en Alexis Tsripas, hand in hand?

Jan Hertogen

take down
the paywall
steun ons nu!