De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hermitage ”Hollanders van de Gouden Eeuw”/Tentoonstelling wist slavernij uit de geschiedenis

Hermitage ”Hollanders van de Gouden Eeuw”/Tentoonstelling wist slavernij uit de geschiedenis

dinsdag 31 januari 2017 00:33
Spread the love

HERMITAGE ”HOLLANDERS VAN DE GOUDEN EEUW”/TENTOONSTELLINGWIST SLAVERNIJ IN HET CARAIBISCH GEBIED EN DE OOST UIT DE GESCHIEDENIS/BRIEF AAN DIRECTIE HERMITAGE

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/hermitagehollanders-uit-de-gouden-eeuwtentoonstelling-wist-slavernij-in-caraibisch-gebied-en-de-oost-uit-de-geschiedenis/

AAN DE DIRECTIE VANHET MUSEUM DE HERMITAGE
Onderwerp:Uw tentoonstelling over de Zeventiende Eeuw [de zogenaamde”Gouden Eeuw”]  ”Kijk Ons Nou in de Hermitage”
Uw verheerlijking van rovers en massamoordenaars.
Geachte dames en heren,

”Heb je je ooit afgevraagd waarom de Nederlander vrijheid en gelijkheid zo hoog in het vaandel heeft staan? Het antwoord hangt levensgroot aan de muur in de vorm van dertig reusachtige groepsportretten in de Hermitage Amsterdam. Het museum wijdt een tentoonstelling aan de Hollanders van de Gouden Eeuw. De onderlinge verhoudingen van toen liggen aan de basis van de hedendaagse normen en omgangsvormen.” [1]
Dit lees ik op uw website, waarop u reclame maaktvoor de tentoonstelling ”Kijk ons Nou”,over de ”Gouden Eeuw”
U durft ook nog te schrijven
”Samen illustreren zij het verhaal van het voor Nederland zo typerende collectieve burgerschap.” [2]
En ik moet u eerlijk zeggen:Ik kon mijn ogen niet geloven!
Hoe is het mogelijk, dat u bij een tentoonstelling over de GoudenEeuw en de Hollandse rijken [over wie het hier gaat] [3], dewoorden ”vrijheid” en ”gelijkheid”, in de monddurft te nemen?Dat u een dergelijke tentoonstelling durft aan te kondigen metde volzin ”Kijk ons Nou” [4], alsof het gaat om mensen,op wie je trots kunt zijn?Als het niet zo ernstig was, zou het the joke of the year zijn!
Want deze ”Kijk Ons Nou” helden, die u zo de hemel in prijst,hebben niet alleen de mensen in de Republiek der Verenigde Nederlanden opschandalige wijze onderdrukt en wrede straffen uitgevoerd [5], maar zich bovendien schuldiggemaakt aan massaontvoeringen, massaverkrachtingen,massaslachtingen en ontmenselijking van aardbewoners opverbijsterende schaal.Zaken, die in de geschiedenis te boek staan als MISDADENTEGEN DE MENSELIJKHEID.
Nog niet duidelijk?Ik heb het hier over de meest grootschalige mensenroof uitde geschiedenis, de transatlantische slavenhandel en de slavernij! (6)Ik heb het hier over de bloedige onderdrukking van de bevolking vanwat later Indonesie heette, waar trouwens ook slavernij is geweest. (7)

SLAVERNIJ, DIE MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
U verheerlijkt dus de Hollandse rijken, van wie een groot deelbetrokken geweest is bij de transatlantische slavenhandelen slavernij (8), die misdaad tegen de menselijkheid.(9)Beneden alle peil.Toegegeven, op de website van uw tentoonstelling vermeldt u ook(u verbeeldt hier de gedachtenwereld van die Hollandse rijken)´´’Maar op zee en in onze kolonieen deinzen we niet terug voor geweld”  (10)Dat is tenminste iets, maar veel, veel te weinig!
Vandaar voor u nog even een college in het kort
Die slavernij, die trouwens van alle tijden is (11), was een misdadigsysteem, waarbij mensen als ´´dingen´´ werden beschouwd, die je mochtverhandelen, kopen en verkopen en die -en dat is belangrijk -als gratis arbeidskrachten anderen (waaronder die Kijk Ons Nouhelden van u) rijk gemaakt hebben, ergo een grote bijdrage hebben gegevenaan economische ontwikkelingen (hier de welvaart van de Republiek,waarvan trouwens maar een kleine groep profiteerde), aan welkevoordelen zij part noch deel hadden! (12)
Die transatlantische slavenhandel, waaraan uw Kijk Ons Noulieden zo veel verdiend hebben, was dus de handel inAfrikanen, die werden gestolen, gekidkanpt en verhandeldvan Afrika naarde beide Amerika’s Noord en Zuid-Amerika.12 miljoen Afrikanen waren dat. (13)Het aandeel van de Nederlandse betrokkenheid wordt geschat van 500 000 tot 600 000. (14)

SAMENVATTEND
Dat u een tentoonstelling houdt over de Gouden Eeuw, de17e eeuw dus, is prima, wat mij betreft.Tenslotte is het van belang, welke periode in de geschiedenisook te belichten, zeker de 17e eeuw, die de bloeiperiodeis geweest voor de Republiek der Verenigde Nederlanden, ophandelsgebied en de basis gelegd heeft voor de Nederlandseexpansie in de wereld.
Maar dan bent u dan ook zowel vanuit moreel alshistorisch oogpunt verplicht, voor het voetlichtte brengen wat de basis is geweest van die Nederlandseexpansie, althans in het Caraibisch gebied:De transatlantische slavenhandel en slavernij.Want op het bloed van de slaven is de gestolenrijkdom uit de Caraibische gebieden gebouwd.Geroofd door de WIC. [15]
En op het bloed van de bevolking in het toenmalige”Indie” viel de rijkdom uit ”De Oost” de happy fewin de Republiek ten deel.Geroofd door de VOC. [16]
Dit niet noemen, zoals u in uw tentoonstellinggedaan hebt, leidt tot geschiedvervalsing.Het zich in verheerlijkende, bewonderende zinuitlaten over de rijke Hollandse 17e eeuwers getuigtbovendien van een stuitend disrespect tegenoverhun slachtoffers:De slaven in de West en de onderdrukte bevolkingin de Oost.
Ik weet niet, of er ook een schilderij hangt van eenvan de beruchtste massamoordenaars, Jan PieterszoonCoen [17]Weet u wat hij gedaan heeft bij een opstand op deBanda-eilanden?”Hij liet de hele bevolking op de Banda-eilanden uitroeien: 15.000 mannen, vrouwen en kinderen.” [18]Dat is genocide en ook in die tijd kwam het hem op stevigekritiek te staan, ook van de kant van de ”Heeren Zeventien” [VOC] [19],al was dat voor de VOC geen reden, de barbaarse politiekvan Coen te wijzigen. [20]
Dat u hiervoor geen oog heeft gehad, vind ik een schande!
SHAME ON YOU!

EIS AAN U:

Verander die malle aanhef van uw tentoonstelling ”Kijk ons Nou”,alsof het hier om mensen mer een positieve verdienste gaat [quodnon] en belicht op overtuigende manier de bloed-kantvan de door u bejubelde Gouden Eeuw, de transatlantischeslavenhandel en slavernij EN de bloedige onderdrukkingin ”Indie” [Indonesie dus]

Zo niet, dan zal het consequenties hebben.U zult belanden op de vuilnisbelt van de geschiedenis.
Dus word integer en willig deze eis in.
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN

[1]

”Heb je je ooit afgevraagd waarom de Nederlander vrijheid en gelijkheid zo hoog in het vaandel heeft staan? Het antwoord hangt levensgroot aan de muur in de vorm van dertig reusachtige groepsportretten in de Hermitage Amsterdam. Het museum wijdt een tentoonstelling aan de Hollanders van de Gouden Eeuw. De onderlinge verhoudingen van toen liggen aan de basis van de hedendaagse normen en omgangsvormen.”

KIJK ONS NOU IN DE HERMITAGE

http://trendslator.nl/2015/01/13/kijk-ons-nou-in-de-hermitage/

[2]

”Samen illustreren zij het verhaal van het voor Nederland zo typerende collectieve burgerschap.”
HOLLANDERS VAN DE GOUDEN EEUW/NU TE ZIEN
http://hollandersvandegoudeneeuw.nl/nu-te-zien-0

[3]

”Dertig reusachtige groepsportretten uit de 17e eeuw afkomstig uit de collecties van het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum zijn sinds november 2014 voor het eerst verzameld in de Hermitage Amsterdam. Deze ‘broers en zussen’ van De Nachtwacht zijn uniek in de wereld en vanwege hun formaat zelden te zien. Ze tonen ons regenten, schutters en kooplieden van allerlei rangen, standen en religies, gebroederlijk naast elkaar. Rembrandts ‘Anatomische Les van Dr. Deijman’ en schuttersportretten van onder meer Govert Flinck en Nicolaes Pickenoy zijn slechts enkele voorbeelden van topstukken die in de Portrait Gallery of the Golden Age te zien zijn”

PORTRAIT GALLERY OF THE GOLDEN AGE

http://hollandersvandegoudeneeuw.nl/sites/default/files/248_110%20Factsheets-8talen-NL.pdf

[4]

KIJK ONS NOU IN DE HERMITAGE

http://trendslator.nl/2015/01/13/kijk-ons-nou-in-de-hermitage/

(5)

DE BEUL/GALG EN RAD

http://www.fransmensonides.nl/beul_zij1.htm

IS GESCHIEDENISGESCHIEDENIS VAN HET KIELHALEN

http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/geschiedenis-van-het-kielhalen/

RECHTSPRAAK IN DE 17E EEUW

http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/175636-rechtspraak-in-de-17e-eeuw.html

(6)

NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDINGENIN NEDERLAND ANNO 2013ASTRID ESSED10 JULI 2013

http://www.astridessed.nl/nederland-betuigt-spijt-over-slavernijverledengeen-spijt-maar-excusesmensenrechtenschendingen-in-nederland-anno-2013/

(7)

KENNISLINKRUIM DRIEHONDERD JAAR BLEEF NEDERLAND DE BAAS

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/ruim-driehonderd-jaar-bleef-nederland-de-baas

DOORBRAAK.EUDE NEDERLANDSE SLAVERNIJGESCHIEDENIS IN DE OOST

http://www.doorbraak.eu/de-nederlandse-slavernijgeschiedenis-in-de-oost/

(8)

WIKIPEDIATRANSATLANTISCHE SLAVENHANDEL

https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Atlantische_slavenhandel

(9)

In het Statuut van het Internationaal Strafhof zijn misdrijven tegen de menselijkheid gedefinieerd als ‘moord, uitroeiing, slavernij, deportatie, willekeurige gevangenneming, marteling, verkrachting, vervolging op politieke, raciale of religieuze gronden en andere onmenselijke daden, indien deel uitmakend van een wijdverbreid of stelselmatig patroon’.

AMNESTY INTERNATIONALMISDRIJVEN TEGEN DE MENSELIJKHEID

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/misdrijven-tegen-de-menselijkheid

Commentaar op De Slavernij, aflevering 4Het absolute dieptepunt in de bagatellisering van een misdaad tegen de menselijkheidCOMMENTAAR OP NTR SERIE DE SLAVERNIJ/AFLEVERING 4SANDEW HIRAhttp://www.iisr.nl/kennisproductie/ntr-serie-de-slavernij/commentaar-op-ntr-serie-de-slavernij-aflevering-4/

NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDINGENIN NEDERLAND ANNO 2013ASTRID ESSED10 JULI 2013

http://www.astridessed.nl/nederland-betuigt-spijt-over-slavernijverledengeen-spijt-maar-excusesmensenrechtenschendingen-in-nederland-anno-2013/

(10)

´’Maar op zee en in onze kolonieen deinzen we niet terug voor geweld”

HOLLANDERS VAN DE GOUDEN EEUW

http://www.hollandersvandegoudeneeuw.nl/

(11)

´´Slavernij is van alle tijden. Zowel in de klassieke oudheid als in de moderne tijd komen we slavernij tegen. Buitengewoon opvallend is dus de weerbarstigheid van dit instituut. Het is zowel een oud- als een modern instituut, dat is de paradox van slavernij.´´
NINSEESLAVERNIJ

https://www.ninsee.nl/Slavernij-1

(12)

NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDINGENIN NEDERLAND ANNO 2013ASTRID ESSED10 JULI 2013

http://www.astridessed.nl/nederland-betuigt-spijt-over-slavernijverledengeen-spijt-maar-excusesmensenrechtenschendingen-in-nederland-anno-2013/

SLAVERNIJ EN JIJ

https://www.slavernijenjij.nl/

(13)

´´Ongeveer twaalf miljoen Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen worden per schip over de Atlantische Oceaan vervoerd naar Noord- en Zuid-Amerika. Zij komen uit het gebied tussen Angola en Senegal. Slavenhalers hebben ze daar geronseld, gekocht of geroofd en ze vervolgens naar de kust gebracht.´´
SLAVERNIJ EN JIJDE ZEEREIS

https://www.slavernijenjij.nl/de-zeereis/

(14)

´´Het aandeel van de Republiek der Nederlanden in deze handel bedroeg 5 procent van het totaal: zo’n 600.000 mensenlevens´´

DE SLAVERNIJMENSENHANDEL VAN DE KOLONIALE TIJD TOT NU

https://www.bol.com/nl/p/de-slavernij/1001004011274012/?Referrer=ADVNLGOT0020081001004011274012
[15]

WIKIPEDIAWESTINDISCHE COMPAGNIE

https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Indische_Compagnie

[16]

WIKIPEDIAVEREENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagnie

[17]

WIKIPEDIAJAN PIETERSZOON COEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pieterszoon_Coen

[18]

” Hij liet de hele bevolking op de Banda-eilanden uitroeien: 15.000 mannen, vrouwen en kinderen.”
KENNISLINKRUIM DRIEHONDERD JAAR BLEEF NEDERLAND DE BAAS

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/ruim-driehonderd-jaar-bleef-nederland-de-baas

WIKIPEDIA
BANDANESE VOLKERENMOORD

https://nl.wikipedia.org/wiki/VOC_op_de_Banda-eilanden#Bandanese_volkerenmoord

BRON

WIKIPEDIAVOC OP DE BANDA EILANDEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/VOC_op_de_Banda-eilanden

DOORBRAAK.EUGEMEENTE HOORN ONTKENT KOLONIALEGENOCIDE ONDER LEIDING VAN COEN8 MAART 2012

http://www.doorbraak.eu/gemeente-hoorn-ontkent-koloniale-genocide-onder-leiding-van-coen/

[19]

”Coens politiek wekte grote weerstand op bij zijn voorganger Laurens Reaal. Deze probeerde de leiding van de compagnie – de ‘Heeren Zeventien’ – ervan te overtuigen dat Coens voorstellen onmenselijk waren en de Compagnie geen goed zouden doen. ” We kunnen niet verwachten dat lieden die Indië kennen daarheen zullen gaan om zich te laten gebruiken als beulen en bewakers van een kudde slaven”, argumenteerde Reaal. “Door het vermoorden en martelen van de bevolking zullen we Nederland berucht maken als de wreedste natie ter wereld. De Indiërs zullen doodhongeren en aan dode mensen zal weinig zijn te verdienen.” 

KENNISLINKRUIM DRIEHONDERD JAAR BLEEF NEDERLAND DE BAAS

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/ruim-driehonderd-jaar-bleef-nederland-de-baas

”Dit optreden van Coen heeft veel kritiek uitgelokt; zelfs de Heren XVII hebben het onbewimpeld afgekeurd”
WIKIPEDIA
BANDANESE VOLKERENMOORD

https://nl.wikipedia.org/wiki/VOC_op_de_Banda-eilanden#Bandanese_volkerenmoord

BRON

WIKIPEDIAVOC OP DE BANDA EILANDEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/VOC_op_de_Banda-eilanden

[20]

Coens politiek wekte grote weerstand op bij zijn voorganger Laurens Reaal. Deze probeerde de leiding van de compagnie – de ‘Heeren Zeventien’ – ervan te overtuigen dat Coens voorstellen onmenselijk waren en de Compagnie geen goed zouden doen. ” We kunnen niet verwachten dat lieden die Indië kennen daarheen zullen gaan om zich te laten gebruiken als beulen en bewakers van een kudde slaven”, argumenteerde Reaal. “Door het vermoorden en martelen van de bevolking zullen we Nederland berucht maken als de wreedste natie ter wereld. De Indiërs zullen doodhongeren en aan dode mensen zal weinig zijn te verdienen.” Reaals bezwaren werden weggewimpeld. De Heeren Zeventien beslisten dat Coens politiek de meest winstgevende was en moest worden doorgevoerd.

KENNISLINKRUIM DRIEHONDERD JAAR BLEEF NEDERLAND DE BAAS

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/ruim-driehonderd-jaar-bleef-nederland-de-baas

KIJK ONS NOU IN DE HERMITAGE

LINK

http://trendslator.nl/2015/01/13/kijk-ons-nou-in-de-hermitage/

VOLLEDIGE TEKST

De invloed van vroegere tijdenHeb je je ooit afgevraagd waarom de Nederlander vrijheid en gelijkheid zo hoog in het vaandel heeft staan? Het antwoord hangt levensgroot aan de muur in de vorm van dertig reusachtige groepsportretten in de Hermitage Amsterdam. Het museum wijdt een tentoonstelling aan de Hollanders van de Gouden Eeuw. De onderlinge verhoudingen van toen liggen aan de basis van de hedendaagse normen en omgangsvormen.In de grote benedenzaal gaat het over de invloedrijke burgers van de 17de eeuw. Vier personages worden geïntroduceerd die telkens opnieuw terugkomen: Frans Banninck Cocq (1605-1655), Elizabeth Reael (1582-1644), Isaac Commelin (1598-1676) en Pieter Hasselaer (1582-1651). Zij waren vooraanstaande burgers die een belangrijke rol speelden in de schutterijen en besturen van zorginstellingen, maar ook in ambachtsgilden, het stadsbestuur en handelsorganisaties. Opvallend is dat de schilderijen tonen dat het bestuur van een liefdadigheidsinstelling niet alleen weg was gelegd voor mannen. Ook vrouwen worden geportretteerd want zij waren verantwoordelijk voor de dagelijkse routine in de tehuizen. De bezigheden van zowel de mannen als de vrouwen vormen de rode draad van de expositie.In het tweede gedeelte van de tentoonstelling wordt dieper ingegaan op de Hollandse stedelijke samenleving. Door samenwerkingen met het Rijksmuseum en het Amsterdam Museum zijn er werken te zien die illustreren hoe de stad Amsterdam er in de 17de eeuw uitzag en welke grote ontwikkeling deze doormaakte. Tevens wordt er een verbinding gelegd naar het heden, onder meer door het fotoproject ‘Overleg – Nederland bestuurt zichzelf’ (Taco Anema). Hier worden begrippen als tolerantie en vrijheid in verkend en daardoor kan er een parallel getrokken worden met het Nederland van vandaag.
Lara Tanke
www.hermitage.nlwww.hollandersvandegoudeneeuw.nl

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!