De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Herinneringsstenen in Charleroi, Brussel en Mechelen

donderdag 16 oktober 2014 17:42
Spread the love

Herinneringstenen, Struikelstenen, Stolpersteine zijn kasseien van 10 op
10 cm met een messing bovenlaag waarin kort de naam, aanhouding en
overlijden van een slachtoffer worden gegrift. Ze worden ingemetseld in
het voetpad voor een woon- of verblijfplaats van slachtoffers van het
nationaalsocialisme, zowel joodse als andere slachtoffers. Deze plaatsing
gebeurt door Gunter Demnig, de bedenker van dit herinneringsmonument dat
momenteel al enkele tienduizenden stenen omvat in tientallen steden in
Europa.

1. 40 nieuwe Herinneringsstenen in
Charleroi en Brussel

De Vereniging voor de Herinnering aan de
Shoah/Association pour la Mémoire du Shoah zal op woensdag 29 en donderdag
30 oktober 2014 40 nieuwe Herinneringsstenen
aanbrengen in voetpaden in Brussel en Charleroi. In totaal zullen dan
110 stenen voetgangers eraan
herinneren dat de Shoah die dramatisch eindigde in het massaal uitmoorden
van Joden in de uitroepingskampen in Polen, begon in België in de straten
van migrantenbuurten met de medewerking van de Belgische administratie.

De Antwerpse gemeentelijke administratie is de enige in Europa die tot nu
toe geweigerd heeft om dit herinneringsmonument toe te laten op z’n
grondgebied.
   
De Auschwitz-stichting heeft er aan
gehouden de herinnering aan haar stichters en hun familie waaronder ook
diegenen die overleefd hebben te eren met 31
stenen. De andere stenen hebben als promotor Mr en Mevr. Witliski,
Prowizur, Lachman, Zalc, Hirschowitz en
Kuropatwa, nakomelingen van de
slachtoffers.

De
plaatsing van de Herinneringsstenen wordt gecoördineerd door de Vereniging
voor de Herinnering aan de Shoah/Association pour la Mémoire de la Shoah.

Op
woensdag 29/10/2014 om 19h zal de film “Qui dira
le Kaddish Des pavés pour la mémoire
” in coproductie met de
AMS, voorgesteld worden in avant-première met gratis inkom. Vertoning in het CCLJ, 52 rue de l’Hôtel des Monnaies, te Sint-Gilles

De
sponsors, families, politieke verantwoordelijken en verenigingen en alle
burgers met aandacht voor de herinnering aan de Shoah in België zijn
uitgenodigd om de plaatsing van de stenen bij te wonen. Deze plaatsing zal
uitgevoerd worden door Gunter Demnig, de Duitse kunstenaar die er de
ontwerper van is.

Voor de
locatie en het voorziene uur van de plaatsing, samen met de tekst op de 40
stenen, zie
Plaatsing
40 Herinneringsstenen

2. In Mechelen, 14 november 2014, om
13h 45 op het KA Pitzemburg, Bruul 129

Een Struikelsteen voor Willy Sel, lid van
het NKB, een organisatie van het
8 mei-comité,
het, OnafhankelijksheidsFront en de Nationale Confederatie der Politieke
Gevangenen en Rechthebbenden van België. De plaatsing van de struikelsteen
voor Willy Sel kadert in de herdenking van oud-leerlingen KA Pitzemburg
die zich in de 2 wereldoorlogen hebben ingezet voor het herwinnen van de
vrijheid en het herstel van de democratie, ondermeer ook met de
inhuldiging van de gerestaureerde gedenkplaten voor 1914-1918.

DeWereldMorgen.be

Zie ook
een
interview met Willy Sel
.

Jan Hertogen

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!