De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Herfederalisering bevoegdheden is in het belang van de hele Belgische bevolking”
Opinie - BE2030 – United for Belgium

“Herfederalisering bevoegdheden is in het belang van de hele Belgische bevolking”

Koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert (Open VLD) is volop aan het onderhandelen over een nieuwe federale regering. Het is positief dat de voorstellen van Lachaert 'evenwichtiger' zijn op institutioneel vlak. "Maar we betreuren wel dat er nog altijd sprake is van regionaliseringen, naast een herfederalisering van bepaalde bevoegdheden", zeggen Charles-Emmanuel Tilkin en Paul Bosmans namens het nieuwe pluralistische platform BE2030 - United for Belgium.

dinsdag 1 september 2020 13:19
Spread the love

 

“We onderstrepen dat minstens 6 op 10 Belgen aangeeft een herfederalisering van onze gezondheidszorg te willen”, zeggen Tilkin en Bosmans. “Dat bleek uit een opiniepeiling van Ipsos en diverse media die werd gepubliceerd in juni 2020. Een indrukwekkend aantal experts en kenners van de gezondheidszorg wees er in een recent opiniestuk in de krant De Tijd op dat ‘een splitsing van de sector de patiënt total niet dient’. De coronacrisis heeft het belang van een nationale aanpak en een gecentraliseerd beleid gigantisch in de verf gezet”.

“Ook voor een thema als klimaat en milieu spreekt het vanzelf dat België dit beter als geheel aanpakt, en niet verdeeld over een aantal ministers en structuren. Om nog te zwijgen over vele andere bevoegdheden die volgens het gezond verstand veel beter door een nationale regering zouden kunnen worden behandeld. Een groot deel van de bevolking zou heel wat voorstellen tot herfederalisering toejuichen. De enorme versnippering, vaak met absurde gevolgen, stuit terecht op groot onbegrip. Moet de burger en de belastingbetaler daarvoor blijven opdraaien? Waarom?”

Aan de politieke partijen die nu onderhandelen, vraagt het platform BE2030 – United for Belgium met aandrang om te weten wat ze willen: blijven ze verdere regionaliseringen op tafel gooien, of kiezen ze voor wijsheid en accepteren ze de vaststelling dat een duidelijke meerderheid van alle Belgen geen verdere regionaliseringen wil, en al helemaal geen splitsing? Er is een sterke en groeiende vraag naar meer cohesie, meer verbinding, herfederalisering van bevoegdheden, meer efficiëntie en geen ondoelmatige en dure splitsingen. Die vraag is ook te horen bij heel wat gewone ‘soldaten’ uit de partijpolitiek en bij de basis van diverse politieke partijen, niet noodzakelijk altijd bij diegenen die de partijtop uitmaken.

Onze structuren verdelen, ze verbinden niet

“De huidige federale structuren van België zijn van die aard dat ze veel te vaak de bevolking verdelen en uiteentrekken. Een publiek geheim, en een dagelijkse vaststelling voor iedereen die ons politieke leven met kennis van zaken volgt. Een situatie die sommige partijen ongetwijfeld goed uitkomt, maar die niet in het belang is van de bevolking. Als ‘federalisme’ een land niet verbindt maar verdeelt, is het een kwalijk federalisme, en moet het plaats maken voor iets beters, dat wel verenigt”.

“Praat met 100 willekeurige Belgen, tussen Aarlen en Oostende, tussen Moeskroen en Maaseik, en het merendeel zal zijn beklag doen over de nodeloze versnippering, de fragmentatie, de verspilling van veel geld, de inflatie aan ministers en parlementaire mandaten, het labyrint van structuren. Ooit allemaal beklonken tijdens notoire kasteelconclaven, al dan niet ‘s nachts. Akkoord, op vraag van een deel van de politieke klasse. Maar héél ver van de gewone bevolking”.

Mag de burger ook iets zeggen misschien?

“Heeft u ooit de gewone Belgen, de belastingbetalers, de burgers massaal en luid horen vragen om de opeenvolgende staatshervormingen? Wij niet. Herinnert u zich grote volksraadplegingen over de opeenvolgende staatshervormingen? Wij niet. En neen, verkiezingen kunnen niet als legitimatie worden ingeroepen voor al die staatshervormingen. Verkiezingen zijn een (zeer belangrijk) democratisch ritueel, maar geen forum dat ooit is gebruikt om over staatshervormingen te ‘beslissen’. Ook de verkiezingen van mei 2019 gingen in essentie helemaal niet over communautaire thema’s, ‘confederalisme’ of staatshervormingen, al hadden N-VA en VB dat wel graag gewild natuurlijk”.

Veel beter alternatief

Een ander België is perfect haalbaar. “Met ons brede en groeiende platform BE2030 – United for Belgium verdedigen wij de stelling dat er een veel beter alternatief is: nadenken over een nieuw, modern, toekomstig België waar het hebben van diverse landstalen geen ‘gesel’ meer is maar een geweldige troef, een verrijking, een kracht, een voorbeeld voor Europa. Een nieuw België met nieuwe structuren, niet om de bevolking te verdelen maar om ze te verenigen, te laten uitwisselen, te laten samenleven, te laten creëren, produceren en vooruitgaan. Ziedaar een positief toekomstbeeld”.

“Onmogelijk? Neen. Perfect haalbaar. Belangrijke voorwaarde: dit vergt een andere ‘state of mind’ bij een deel van onze politieke klasse. En de bereidheid om een hoop overbodige politieke mandaten op te geven, zoals de bevolking al lang vraagt en wenst. Niet simpel voor partijstructuren. En toch zal dat moeten, in het belang van ons land en zijn bestuur”.

 

Contactinformatie BE2030 – United for Belgium: unitedforbelgium@gmail.com

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!