De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Herdenking februaristaking 2019/Hulde aan de stakers van toen/Strijd moet door, nu!

Herdenking februaristaking 2019/Hulde aan de stakers van toen/Strijd moet door, nu!

maandag 25 februari 2019 16:13
Spread the love

HERDENKING FEBRUARISTAKING 2019/HULDE AAN DE STAKERSVAN TOEN/STRIJD MOET DOOR, NU!25 FEBRUARI 1941/25 FEBRUARI 2019

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/herdenking-februaristaking-2019-hulde-aan-de-stakers-van-toen-strijd-moet-door-nu/

TOEN:CPN MANIFEST FEBRUARISTAKING VAN DE TOENMALIGE CPN/MANIFEST
FEBRUARISTAKING (24-02-1941)
STAAKT! STAAKT! STAAKT! 
https://www.tracesofwar.nl/articles/1378/Manifest-Februaristaking-24-02-1941.htm?c=gw 


PROTESTEERT TEGEN DE AFSCHUWELIJKEJODENVERVOLGINGEN ! ! !
De Nazi’s hebben Zaterdag en Zondag, en Maandag is dit voortgezet, als beesten in de wijken met veel Joodse bevolking huisgehouden.
Honderden Grüne Feldpolizei kwamen zwaar bewapend plotseling de oude binnenstad en andere wijken binnenvallen. Razend, tierend, ranselend en schietend stortten zij zich met hun bewapende overmacht op de weerloze mannen, vrouwen en kinderen.
Honderden jonge Joden werden met ruw geweld en volkomen willekeurig van de straat in arrestantenwagens gesmakt en weggevoerd naar een onbekend verschrikkingsoord.
D A T I S D E N A Z I – W R A A K

Voor de kloeke zelfverdediging, die de W-A. pogromhelden 2 weken geleden deed afdruipen en waarbij de W.A.-bandiet Koot als terrorist het leven liet.
Dat is het ploertige antwoord op de massa-verontwaardiging en de massa-protest-demonstratie van het Amsterdamse volk tegen de Joden-pogrom.
Dat is vooral het gevolg van de groot-kapitalistische “bemiddeling” van Asscher, Saarlouis en Cohen, die kruiperig de schuld der Joden aanvaardden en verdere krachtige verdedidingsmaatregelen en strijd de kop poogden in te drukken door het voor te stellen, dat nu weer “rust” zou intreden. Deze groot-kapitalisten zijn bang voor het opleggen van een zoengeld en hun duiten zijn hun liever dan het Joodse werkende volk!
De, ook door de Duitse soldaten, gehate S.S. en Grüne Feldpolizei verrichten dit smerige werk met ware wellust. Hier was het uitschot en het scrapuul van het Duitse volk aan het werk. De laffe W.A. slungels het uitschot van ons volk, die nu ontbraken, moeten van dit gespuis leren, hoe de terreur tegen het werkende volk moet worden toegepast.
Deze jodenpogroms zijn een aanval op het gehele werkende volk ! ! !
Zij zijn een inzet voor een verder te verscherpen onderdrukking en terreur ! ! !
Zij moeten de weg effenen voor de machtsgreep van de door elke Nederlander gehate Mussert ! ! !
WERKEND VOLK VAN AMSTERDAM, KUNT GIJ DIT DULDEN ??

N e e n , d u i z e n d m a a l N E E N ! ! !
HEBT GIJ DE MACHT EN DE KRACHT DEZE AFSCHUWELIJKE TERREUR VERDER TE VERHINDEREN ??

J a , d a t h e b t g i j ! ! !

 

De Amsterdamse metaalbewerkers hebben getoond hoe het moet. Zij staakten eensgezind tegen hun gedwongen uitzending naar Duitsland. En de dwang van de Duitse militaire macht moest het tegen dit verzet afleggen!
In één dag behaalden de metaalarbeiders de overwinning!!
LAAT U DUS DOOR DE PLOMPE DUITSE SOLDATENLAARS NIET INTIMIDEREN !!”

http://www.go2war2.nl/artikel/1378/Manifest-Feb…

MANIFEST

Na al die 71 jaren is dit Manifest, dat een moedige staking tegen de nazi terreur en de
Jodenvervolgingen aankondigde, nog steeds indrukwekkend en heeft aan actualiteit nog niets ingeboet [1]

Het is van groot belang, dat jaarlijks de moedige door de toenmalige CPN Communistische Partij Nederland georganiseerde Februaristaking  in bezet Nederland blijvend wordt herdacht
Grote waardering voor iedereen, die toen de moed had om te staken en zijn leven in de waagschaal te stellen voor vervolgde medemensen

Herdenking van de door de nazi’s omgebrachte Joden, zigeuners, homo’s, Jehova Getuigen en andere vervolgden

WAAKZAAMHEID

De kernwoorden van het Comite Herdenking Februaristaking 2019

zijn:

”Nog altijd geeft de Februaristaking van 1941 een inspirerend en belangrijk signaal, waarbij opkomen voor een ander en waakzaamheid voor antisemitisme en elke andere vorm van discriminatie en racisme geboden is.”

”(2)

…………..

Comité Herdenking Februaristaking 1941

Gemeentebestuur van Amsterdam”

https://februaristaking.nl/wordpress/oproep-2019/

ACHTERGROND/HET BEGIN

 Even terug naar het beginDe Februaristaking DE FEBRUARISTAKING TOENSTAAKT! STAAKT! STAAKT!VOORSPEL Vanaf de Duitse nazi bezetting van Nederland werden langzaam, maarzeker steeds meer anti Joodse maatregelen ingevoerd [3], waarbij denazi’s in hun terreur tegen de Joden werden geholpen door de WA,de paramilitaire knokploeg  van de pro Duitse NSB. [4]Deze WA terroriseerde en intimideerde Joden, sloeg zein elkaar en intimideerde weigerachtige niet Joodse winkeliers,het door de bezetter verplichte bord ´´Voor Joden verboden´´op te hangen. (5)Maar de Joden en niet Joodse solidaire mensen, vooralcommunisten en hun organisaties (stevig in het verzet geworteld)kwamen in het geweer en richtten zelfverdedigingsgroepen op. (6), diede strijd met deze gangsters aangingen.Dat escaleerde vanwege de toenemende WA provocaties(vaak geholpen door Duitse militairen), waarbij een WA man, Koot,om het leven kwam. (7) Deze dood greep de Duitse bezetter aan om de anti Joodse maatregelente intensiveren.De Joodse buurt in Amsterdam werd op 12 februari 1941 hermetischvan de buitenwereld afgesloten [8] (een dagna de confrontatie tussen WA gangsters en de Joodse en doorhen gesteunde communistische verdedigingsploegen, waarbijKoot om het leven kwam) en onder druk van de bezetterwerd de Joodse Raad opgericht, die in feite het vuilewerk van de bezetter moest opknappen. (9)Bij een Duitse inval in een door Duits-Joodse vluchtelingengedreven ijssalon Koco, waarbij behoorlijk werd gevochten, werdende eigenaren en enkele verdedigers van de ijssalon gearresteerd. [10]Dit was voor de bezettter aanleiding, de mensenjacht te beginnen.De mensenjacht begon.Op 22 en 23 februari werden de eerste twee grote razzia´s onderde Joodse bevolking gehouden, waarbij 427 Joodse mannenwerden opgepakt en naar het concentratiekamp Mauthausenwerden gedeporteerd. [11] FEBRUARISTAKINGSTAAKT! STAAKT! STAAKT!DE MAAT VOL En toen was de maat vol!De door de bezetter illegaal verklaarde CPN [CommunistischePartij Nederland] besloot in actie te komen en de staking, dietoch al gepland was [maar niet doorgegaan op 18 februari] numassaal op te zetten, om zo te protesteren tegen de Jodenvervolgingen. Het landelijke partijbestuur en het bestuur van het District Amsterdam besloten vervolgens over te gaan tot een staking op 25 en 26 februari 1941.Ter voorbereiding op de staking organiseerde de ondergrondse CPN op 24 februari een korte openluchtvergadering van ongeveer 400 Amsterdamse leidinggevende verzetsfunctionarissen op de Noordermarkt in de Jordaan. Stratenmaker Willem Kraan verkondigde hier het besluit tot staken, watwerd ondersteund door mede initiatiefnemers tot destaking,  de verzetsmannen  Piet Nak en Dirk van Nimwegen.[12]Massale steun kreeg deze staking, die begon met het OpenbaarVervoer en de Gemeentereiniging en oversloeg naar andere sectoren. [13]Van Amsterdam sloeg de staking over naar ZaandamHaarlemVelsenHilversum (waar werknemers van de Nederlandse Seintoestellen Fabriek het voortouw namen), BussumWeespMuiden en de stad Utrecht.[14]Ze hebben het twee volle dagen opgenomen tegen de bezetter.Toen werd de staking met geweld neergeslagen, vooral CPN’ers[die een groot aandeel in de staking hadden] vervolgd, gearresteerden een aantal geexecuteerd. [15]Ze streden tegen antisemitisme, racisme en de uitsluitingvan mensen op grond van hun afkomst.
 TERUG NAAR HET HEDENDE LESSEN VAN NU
 Het Comite Herdenking Februaristaking 2019 merkt op”Nog altijd geeft de Februaristaking van 1941 een inspirerend en belangrijk signaal, waarbij opkomen voor een ander en waakzaamheid voor antisemitisme en elke andere vorm van discriminatie en racisme geboden is.”
https://februaristaking.nl/wordpress/oproep-2019/
 
 En dat is maar al te waar.Anti-semitisme, racisme, xenofobie, Islamofobie en een hetze tegenvluchtelingen, die vaak worden gecriminaliseerd,nemen toe, helaas.
VOORBEELDEN?Voorbeelden te over
”Ik wil dat Europa dominant, blank en cultureelblijft zoals het is…..Ik wil niet, dat Europa afrikaniseert”
Thierry Baudet [Forum voor Democratie]
https://www.youtube.com/watch?v=KsKSZ5XpQi0

”Dat fundamentalistische gebrek aan zelfvertrouwen, dat wijhebben in onze cultuur, die zelfhaat………..De Nederlandse bevolking homeopathisch te verdunnen metalle volkeren van de wereld doordat we….er nooit meer eenNederlander zal bestaan……..een oorzaak en die oorzaak isonze cultuur van zelfhaat……” 
Thierry Baudet [Forum voor Democratie]

https://www.youtube.com/watch?v=mt-s0B7mZn0

””Ons staat in Nederland een demografische ramp te wachten. Een ongewenste culturele omwenteling die zijn weerga niet kent, via de vervanging van de bevolking.”

De Nederlandse eigenheid, identiteit en cultuur worden via immigratie en de baarmoeder om zeep geholpen”

Machiel de Graaf/PVV
https://nos.nl/artikel/2005845-pvv-geen-islam-in-nederland.html
Dat is vuilspuiterij van de twee fascistische partijen de PVV en hetForum voor Democratie [16], samen goed [slecht] voor 22 zetelsin het Nederlandse Parlement. [17]
Maar niet alleen deze partijen en straatfascisten als Pegida [18], ook  andere, niet fascistische  politieke partijen schuiven steeds meer oprichting xenofobie en discriminatie, wat zich vertaalt in het steedsmeer uitsluiten van vluchtelingen, discriminerende uitspraken, gestook, beleid, voorstellen vanpolitici [19] en zo meer.
Maatschappelijk vertaalt zich dat in etnisch profileren door de politie [20],haatzaai stukken van zogenaamde columnisten en anderen [21],waarover nauwelijks ophef komt en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.

Belangrijk is, dat wij waakzaam blijven en ertegen blijven strijden.
Voordat het te laat is
GEEN FASCISMETOEN NIETNU NIET NOOIT!

Astrid Essed

NOTEN

(1)   PVV WIL NU ALLE MOSKEEEN SLUITEN/DE DUISTERNIS VAN RACISME EN ISLAMOFOBIEKENT GEEN GRENZENASTRID ESSED https://www.astridessed.nl/pvv-wil-nu-alle-moskeeen-sluitende-duisternis-van-islamofobie-en-racisme-kent-geen-einde/  

VOLKSKRANT

PVV WIL NU ALLE NEDERLANDSE MOSKEEEN SLUITEN

26 NOVEMBER 2014

http://www.volkskrant.nl/dossier-pvv/pvv-wil-nu-alle-nederlandse-moskeeen-sluiten~a3798808/

NOS

PVV: GEEN ISLAM IN NEDERLAND

26 NOVEMBER 2014

http://nos.nl/artikel/2005845-pvv-geen-islam-in-nederland.html

PVV

CRIMINELE ALLOCHTONEN

WILDERS

27 JULI 2007

http://www.pvv.nl/index.php/in-de-media/opinie/519-criminele-allochtonen-column-geenstijl.html

 RACISME IN NEDERLANDPVV, WILDERS EN HET GIF VAN RACISMEASTRID ESSED  https://www.astridessed.nl/pvv-wilders-en-het-gif-van-racisme/  (2) COMITE HERDENKING FEBRUARISTAKINGOPROEP 2019
KOM NAAR DE HERDENKING!

Op maandag 25 februari 2019 wordt in Amsterdam de Februaristaking van 1941 herdacht. Jaarlijks staan we tijdens deze herdenking stil bij deze daad van medemenselijkheid van tienduizenden burgers, die in Amsterdam het werk neerlegden en opkwamen voor hun Joodse stadgenoten. De staking breidde zich al snel uit naar de Zaanstreek, Kennemerland, Utrecht, Hilversum en Weesp.

De Februaristaking van 1941 heeft nationaal en internationaal grote indruk gemaakt. Het was de enige politieke staking in Europa tegen de anti?Joodse maatregelen van de nazi’s in bezet gebied. Als blijk van erkenning en waardering verleende koningin Wilhelmina de gemeente Amsterdam in 1946 het devies “Heldhaftig, vastberaden, barmhartig”. Dit devies is sindsdien toegevoegd aan het stadswapen.

Tijdens de bezetting vormde de staking voor velen een bron van inspiratie. Nog altijd geeft de Februaristaking van 1941 een inspirerend en belangrijk signaal, waarbij opkomen voor een ander en waakzaamheid voor antisemitisme en elke andere vorm van discriminatie en racisme geboden is.

Wij roepen u op maandag 25 februari 2019 naar het Jonas Daniël Meijerplein te komen en deel te nemen aan het defilé langs de Dokwerker. Het programma begint om 16.45 uur. De aanvang van het defilé is om 17.00 uur.

Comité Herdenking Februaristaking 1941

https://februaristaking.nl/wordpress/oproep-2019/

 
 
[3]  ANTI-JOODSE MAATREGELEN IN NEDERLAND VANAF 1940 GO2 WAR.NL http://www.go2war2.nl/artikel/1938/Anti-Joodse-maatregelen-in-Nederland-vanaf-1940.htm   JODENVERVOLGING IN NEDERLAND:OVERZICHT 1940-1945VERZETSMUSEUM http://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/tweede-wereldoorlog/achtergrond/achtergrond,jodenvervolging/overzicht_1940_1945  [4] WIKIPEDIAWEERBAARHEIDSAFDELING  http://nl.wikipedia.org/wiki/Weerbaarheidsafdeling  (5)  ´´De WA trachtte caféhouders die niet van zins waren de toen net uitgevaardigde bordjes met teksten als ‘Voor Joden verboden’ of ‘Joden niet gewenscht’, te bewegen deze borden wél op te hangen.´´ WIKIPEDIAFEBRUARISTAKING/AANLEIDING http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#De_dood_van_Koot  BRONWIKIPEDIAFEBRUARISTAKING http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking  (6) WIKIPEDIAFEBRUARISTAKING/AANLEIDING http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#De_dood_van_Koot BRONWIKIPEDIAFEBRUARISTAKING http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking  (7)  WIKIPEDIAFEBRUARISTAKING/AANLEIDING http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#De_dood_van_Koot BRONWIKIPEDIAFEBRUARISTAKING http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking  WIKIPEDIAHENDRIK KOOT http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Koot  (8)  ´´Naar aanleiding van de gebeurtenissen van 9 februari en de dood van Koot liet Hans Böhmcker (vertegenwoordiger van Reichskommissar Seyss-Inquart in Amsterdam) op 12 februari om zes uur in de ochtend de Jodenbuurt volledig afsluiten. ´´ WIKIPEDIAFEBRUARISTAKINGIJSSALON KOCO http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#IJssalon_Koco BRONWIKIPEDIAFEBRUARISTAKING http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking (9) WIKIPEDIAJOODSE RAAD http://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_Raad
  NPS-DE OORLOG-DOSSIERS-JOODSE RAAD http://deoorlog.nps.nl/page/dossiers/780394/Joodse+Raad?afl=5
   [10] WIKIPEDIAFEBRUARISTAKINGIJSSALON KOCO http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#IJssalon_Koco
  BRONWIKIPEDIAFEBRUARISTAKING http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking
  (11)  VERZETSMUSEUMFEBRUARISTAKING http://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/tweede-wereldoorlog/achtergrond/achtergrond,stakingen/februaristaking   ”Als represaille voor de gebeurtenissen in ijssalon Koco vonden op zaterdag 22 februari en zondag 23 februari 1941 in de Jodenbuurtrazzia’s plaats onder leiding van Obersturmbannführer Friedrich Knolle. Op bevel van Himmler, Seyss-Inquart en Rauter werden 427 Joodse mannen tussen 20 en 35 jaar opgepakt en – naar later bleek – naar het concentratiekamp Mauthausenafgevoerd.”  WIKIPEDIARAZZIA IN DE JODENBUURT http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#Razzia_in_de_Jodenbuurt BRONWIKIPEDIAFEBRUARISTAKING http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking    ´´De Duitse bezetter vond in de onrust die rondom de rellen en Koot’s dood ontstond voldoende aanleiding om de eerste grote razzia’s onder de Joodse bevolking te houden, o.a. op het Jonas Daniël Meijerplein, op 22 en 23 februari 1941.´´  WIKIPEDIAHENDRIK KOOT http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Koot  [12]  WIKIPEDIAFEBRUARISTAKING/STAKING http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#Staking BRONWIKIPEDIAFEBRUARISTAKING http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking  VERZETSMUSEUMFEBRUARISTAKING http://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/tweede-wereldoorlog/achtergrond/achtergrond,stakingen/februaristaking     DE GROENE AMSTERDAMMERVERZETSMAN EN DWARSLIGGERPROFIEL: PIET NAKMAX ARIAN13 MEI 2000 http://www.groene.nl/artikel/profiel-piet-nak  WIKIPEDIAPIET NAK  http://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Nak
  WIKIPEDIAWILLEM KRAAN http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Kraan
   [13]  WIKIPEDIAFEBRUARISTAKING http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking  VERZETSMUSEUMFEBRUARISTAKING http://www.verzetsmuseum.org/museum/nl/tweede-wereldoorlog/achtergrond/achtergrond,stakingen/februaristaking   [14]  WIKIPEDIAFEBRUARISTAKING http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking    [15]  WIKIPEDIAFEBRUARISTAKING/VERVOLGING CPN http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking#Vervolging_CPN
  BRON  WIKIPEDIAFEBRUARISTAKING http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking

[16]

PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/VIJF VOORTWAALFASTRID ESSED5 MAART 2018
 https://www.astridessed.nl/pvv-forum-voor-democratie-vijf-voor-twaalf/

DUTCH ELECTIONS 2017/PVV IN POWER OR NOT/

TERROR REIGN OR FREEDOM

ASTRID ESSED

14 MARCH 2017

https://www.astridessed.nl/dutch-elections-2017pvv-in-power-or-notterror-reign-or-freedom/

ZWARTE PIET VERDWIJNT, MAAR INTUSSEN GROEIT HET FASCISME

PETER STORM

22 NOVEMBER 2018

https://www.ravotr.nl/2018/11/22/zwarte-piet-verdwijnt-maar-intussen-groeit-het-fascisme/

[17]

PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/VIJF VOORTWAALFASTRID ESSED5 MAART 2018
 https://www.astridessed.nl/pvv-forum-voor-democratie-vijf-voor-twaalf/

DUTCH ELECTIONS 2017/PVV IN POWER OR NOT/

TERROR REIGN OR FREEDOM

ASTRID ESSED

14 MARCH 2017

https://www.astridessed.nl/dutch-elections-2017pvv-in-power-or-notterror-reign-or-freedom/

[18]
PEGIDA OP WEBSITE ASTRID ESSED
https://www.astridessed.nl/?s=Pegida

[19]

VOORBEELDEN VAN RACISTISCH/UITSLUITEND GESTOOK/BELEID/UITSPRAKEN/VOORSTELLEN VAN POLITICIDEZE LIJST IS VERRE VAN COMPLEET/EEN GRIP:
”Ik kan het verschil tussen een Hutu en Tutsi niet zien.Ook niet tussen een Sjiiet en Soenniet.Ze kunnen het helaas zelf wel.‘Dat heeft niks te maken met blank of gekleurd.Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen, dat wij een overzichtelijke groepwillen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden.

En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met ons

onbekende mensen.Tenzij we zo rijk zijn, dat het ons allemaal niet zoveel meerkan schelen.”
 BEELDEN VAN DEZE UITSPRAAK ZIJN TE VINDEN IN ONDERSTAANDELINK BNNVARAZEMBLAMINISTER STEF BLOK: ”SURINAME IS EEN MISLUKTE STAAT, DOOR ETNISCHEOPDELING”18 JULI 2018
  https://zembla.bnnvara.nl/nieu ws/minister-stef-blok-suriname -is-een-mislukte-staat-door-et nische-opdeling
UITSPRAKEN MINISTER BLOK/VRUCHTEN OP RACISTISCHE TAART/SURINAME ALS ”FAILED STATE”, TURKSE BAKKER EN”ONZE GENEN”
https://www.astridessed.nl/uitspraken-minister-blok-vruchten-op-racistische-taart-suriname-als-failed-state-turkse-bakker-en-onze-genen/

  MARK RUTTEBRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS   https://vvd.nl/nieuws/lees-hie r-de-brief-van-mark/   https://vvd.nl/content/uploads /2017/01/briefvanmark.pdf  TEKST  

Aan alle Nederlanders,

Er is iets aan de hand met ons land. Hoe komt het toch dat we als land zo welvarend zijn, maar sommige mensen zich zo armzalig gedragen? Mensen die in toenemende mate de stemming in ons land aan het bepalen zijn. Die bereid zijn om alles waar we als Nederland zo hard voor hebben gewerkt, omver te gooien. Dat laten we toch niet gebeuren?

Verreweg de meesten van ons zijn van goede wil. De stille meerderheid. We hebben het beste met ons land voor. We werken hard, helpen elkaar en vinden Nederland best een gaaf land. Maar we maken ons wel grote zorgen over hoe we met elkaar omgaan. Soms lijkt het wel alsof niemand meer normaal doet.

U herkent het vast wel. Mensen die zich steeds asocialer lijken te gedragen. In het verkeer, in het openbaar vervoer en op straat. Die van mening zijn dat ze altijd maar voorrang hebben. Die afval op straat dumpen. Die conducteurs bespugen. Of die in groepjes rondhangen en mensen treiteren, bedreigen of zelfs mishandelen. Niet normaal.

We voelen een groeiend ongemak wanneer mensen onze vrijheid misbruiken om hier de boel te verstieren, terwijl ze juist naar ons land zijn gekomen voor die vrijheid. Mensen die zich niet willen aanpassen, afgeven op onze gewoontes en onze waarden afwijzen. Die homo’s lastigvallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten. Ik begrijp heel goed dat mensen denken: als je ons land zo fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat. Dat gevoel heb ik namelijk ook. Doe normaal of ga weg.

Dit gedrag mogen we nooit normaal vinden in ons land. De oplossing is niet om dan maar groepen mensen over één kam te scheren, uit te schelden of hele groepen simpelweg het land uit te zetten. Zo bouwen we toch geen samenleving met elkaar? De oplossing is vooral een mentaliteitskwestie. We zullen glashelder moeten blijven maken wat normaal is en wat niet normaal is in dit land. We zullen onze waarden actief moeten verdedigen.

In Nederland is het namelijk normaal dat je elkaar de hand schudt en gelijk behandelt. Het is normaal dat je van hulpverleners afblijft. Dat je leraren respecteert en mensen niet sart met vlogjes. Het is normaal dat je werkt voor je geld en het beste uit je leven probeert te halen. Elkaar helpt als het even moeilijk gaat en een arm om iemand heen slaat in zware tijden. Het is normaal dat je je inzet en niet wegloopt voor problemen. Dat je fatsoenlijk naar elkaar luistert. In plaats van elkaar te overschreeuwen als je het ergens niet mee eens bent.

De komende tijd is bepalend voor de koers van ons land. Er ligt slechts één vraag voor: wat voor land willen we zijn?

Laten we ervoor strijden dat we ons thuis blijven voelen in ons mooie land. Laten we duidelijk blijven maken wat hier normaal is en wat niet. Ik weet zeker dat we dit voor elkaar gaan krijgen. Dat we alles wat we met elkaar bereikt hebben samen overeind houden. U, ik, wij allemaal. Laten we samenwerken om dit land nóg beter te maken. Want echt, we zijn een ontzettend gaaf land. Ik zou nergens anders willen wonen. U wel?

Groet,
Mark Rutte

  Wat ik ontzettend belangrijk vind, is dat we het gevoel van saamhorigheid in dit land gaan versterken. Onze identiteit, de identiteit van onze samenleving, door aandacht voor onze cultuur, voor ons volkslied het Wilhelmus.”  ALDUS CDA FRACTIELEIDER BUMA IN DE TOELICHTINGVAN HET REGEERAKKOORD 2017  https://www.kabinetsformatie20 17.nl/documenten/publicaties/2 017/10/10/regeerakkoord-vertro uwen-in-de-toekomst   WWW.YOUTUBE.COMH.J. SCHOOLEZING 2017 DOOR SYBRAND BUMA   https://www.youtube.com/watch? v=b6eFaQAR-2g  WWW.YOUTUBE.COMZOMERGASTEN IN VIJF MINUTEN-MARK RUTTEPLEUR OP!  https://www.youtube.com/watch? v=Mx04YMtMDZs  JOOP.NLKAMER WIL NIETS WETEN VAN DISCRIMINERENDEANTILLIANENWET VVD28 SEPTEMBER 2016 https://joop.bnnvara.nl/ nieuws/kamer-wil-niets-weten- discriminerende- antillianenwet-vvd

En niet alleen door de extreem-rechtse PVV van Wilders[16], ook door de reguliere politieke partijen, die komenmet discriminerende voorstellen, waarbij mensenvan Marokkaanse afkomst, die in Nederland dezelfdepremies hebben betaald een lager niveau aankinderbijslag of nabestaandenuitkering [weduwepensioen]zouden ontvangen in hun land van herkomst of inhet geheel niet, met eennaar ambtelijk woord ”Wet Woonlandbeginsel” genoemd [17]Dit onzalige plan is geeintameerd door PvdA vice premierAsscher. BRON HERDENKING FEBRUARISTAKING/EERBETOON AAN DEMOEDIGE STAKERS VAN TOEN/STRIJDBAARHEID NUASTRID ESSED26 FEBRUARI 2015  https://www.astridessed.nl/ herdenking- februaristakingeerbetoon-aan- de-moedige-stakers-van- toenstrijdbaarheid-nu/   WET WOONLANDBEGINSEL http://wetten.overheid.nl/ BWBR0031555/geldigheidsdatum_ 29-08-2013  REPUBLIEK ALLOCHTONIEMAROKKAANSE ORGANISATIES DREIGEN STEUN AANPVDA IN TE TREKKEN9 MAART 2013 http://www. republiekallochtonie.nl/ marokkaanse-organisaties- dreigen-steun-aan-pvda-in-te- trekken

[20]

AMNESTY INTERNATIONALETNISCH PROFILEREN
  https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/themas/discriminatie/etnisch-profileren
  AMNESTY INTERNATIONALETNISCH PROFILEREN EN DISCRIMINATIE
 https://www.amnesty.nl/mensenrechten-in-nederland/discriminatie
   DE GROENE AMSTERDAMMERJA, ETNISCH PROFILEREN BESTAAT20 JUNI 2018  https://www.groene.nl/artikel/ja-etnisch-profileren-bestaat   
 

NRC

ETNISCH PROFILEREN GEBEURT, OOK ALS

JE TYPHOON HEET

30 MEI 2016

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/05/30/etnisch-profileren-gebeurt-ook-als-je-typhoon-heet-a1402599

POLITIE.NL
POLITIE BETREURT ONTERECHTE CONTROLE

RAPPER

31 MEI 2016

https://www.politie.nl/nieuws/2016/mei/31/02-zwolle-politie-betreurt-onterechte-controle-rapper.html

[21]

EEN GRIP UIT DE VELE XENOFOBE EN ISLAMOFOBE HAATZAAIERSCOLUMNISTENBIJ LANGE NA NIET COMPLEET

WEBSITE ASTRID ESSED OVER EBRU UMAR
https://www.astridessed.nl/?s=Ebru+Umar

WEBSITE ASTRID ESSED OVER JAN DIJKGRAAF
https://www.astridessed.nl/?s=Dijkgraaf

WEBSITE ASTRID ESSED OVER EPHIMENCO
https://www.astridessed.nl/?s=Ephimenco

WEBSITE ASTRID ESSED OVER NAUSICAA MARBE
https://www.astridessed.nl/boef-is-product-van-mislukte-tolerantie-islamofobe-en-haatzaaiende-gifspuiterij-van-nausicaa-marbe/

WEBSITE ASTRID ESSED OVER ANNABEL NANNINGA
https://www.astridessed.nl/annabel-nanninga-dobbernegers/

https://www.astridessed.nl/het-antisemitisme-van-annabel-nanninga-voorvechtster-van-joodse-rechten-ontmaskerd/

https://www.astridessed.nl/annabel-nanningaafrikaanse-bootvluchtelingenebola-als-endlosung-der-migrantenfrage/

https://www.astridessed.nl/de-slachting-bij-charlie-hebdo-is-een-oorlogsverklaringannabel-nanninga-boodschapper-van-vijanddenken-hatespeech-en-islamofobie/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!