De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Heksenjacht tegen A7 Blokkeerders/Jenny d’Arc in actie/Gejammer versus strijd Joke Kaviaar

Heksenjacht tegen A7 Blokkeerders/Jenny d’Arc in actie/Gejammer versus strijd Joke Kaviaar

maandag 15 oktober 2018 07:19
Spread the love

HEKSENJACHT TEGEN A7 BLOKKEERDERS/JENNY D’ARC IN ACTIE/POPULISTISCH GEJAMMER VERSUS  STRIJD JOKE KAVIAAR 

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/heksenjacht-tegen-a7-blokkeerders-jenny-darc-in-actie-populistisch-gejammer-versus-strijd-joke-kaviaar/

JENNY D’ARC [DEEL I] EN JOKE KAVIAAR [DEEL II]

DEEL IVAN JENNY DOUWES TOT JENNY D’ARC 
Je zou alles om en rond Neerlands  nieuwe ”volksheldin”,de Friese onderneemster Jenny Douwes, alias ”Jenny ‘d”Arc”'[1], bijna”Zwarte Pietenlol” gaan noemen, als je even uit het oog verliest,dat ”’Blackface” Zwarte Piet een racistische karikatuur is [2],waarvan nog steeds vele zwarte kinderen last hebben rond deSinterklaastijd. [3]
Welnu, zoals de oplettende lezer weet, heeft deze Jenny Douwesvorig jaar van zich laten horen, toen de Jaarlijkse Intocht van de Sintin het Friese Dokkum zou plaatsvinden.
Ze riep op Facebook op de door de burgemeester toegestaneanti Zwarte Piet demonstratie van KOPZ [Kick Out Zwarte Piet]”op en ludieke manier” tegen te houden, waarbij de vreedzame KOZPactivisten [4] werden voorgesteld als ”relschoppers”, die zouden”schreeuwen, roepen en razen” tussen de kinderen in en volgensDouwes en co zo een ”kinderfeest” kwamen verpesten. [5]
Gevolg:Op last van de politie en OM verwijderde Douwes haar Facebook oproep [6]die echter al massaal gedeeld was, de beruchte A7 Blokkadevan een groep Boze Friezen, die de anti Zwarte Piet demonstratieop de dag van de Intocht van de Sint blokkeerden op de A7, eenSNELWEG, waardoor levensgevaarlijke situaties ontstondenen er zelfs enkele ongelukken gebeurden! [7]WILD WEST gedrag dus, dat nog loonde ook, omdat deanti Zwarte Piet demonstratie hierdoor ter plekkewerd afgelast. Verboden dus! [8]Neem daarbij mee, dat deze demonstratie dus was toegestaandoor de burgemeester. [9]
Racisme beloond!, riepen dan ook activist, denker en publicistPeter Storm, ondergetekende en anderen [10]

VAN JENNY D’ARC TOT JAMMERENDE JENNY
De daaropvolgende weken wist Jenny Douwes, inmiddelsdoor massale Friese ”volkssteun” getransformeerd tot”Jenny d’Arc”, de show compleet uit te buiten.Middels optredens bij Pauw, jammerklachtenover potentieel ”agressieve” KOPZ anti Zwarte Pietactivisten, die de Dokkumse kinderen zoudenwillen ”intimideren’ [ terwijl de ware agressie kwam vande fanatieke A7 Blokkeerders] [11], demagogischzelfbeklag en onoprecht geleuter, dat zij toch vooralgeen raciste was en ”dat alles haar ook maar was overkomen”,wist Jenny d’Arc [door schrijfster dezes ”Jammerende Jenny” genoemd] de publieke aandacht te trekken. [12]Helaas loonde deze ”zielige slachtoffer act”, zekeromdat het ging om ”Zwarte Piet”, die voor velen[maar gelukkig wel steeds minder] autochtone Nederlandersnog steeds ”heilig” is.Dat ze zich daarbij van leugens bediende, door ondergetekendeontmaskerd [13], leek geen indruk te maken [als ze mijn stuk al lazen]op het achterlijke deel van Nederland, dat haar, ten onrechte, alseen ”heldin” had uitgeroepen! [14]
Maar wie dacht dat de storm na enkele maanden wel zou overwaaien,vergiste zich, want Jenny d’Arc heeft zich al aardig ingemoved inhet pro Zwarte Piet wereldje, met zijn rechts-extreme vriendjes.De ”lovende” artikelen over haar komen grotendeels van derechts-extreme Telegraaf journalist Weird Duk, die ook op zijn Twitteraccount de oproep van Jenny d’Arc om de KOZPanti Zwarte Piet activisten tegen te houden, had gedeeld. [15]Zie onder noot 16 meer pro Jenny d’Arc artikelen van ‘s mans handen andere pro Jenny zaken, waarin hij de hand heeft, zoals hetzijn Twitter account met de Jenny Douwes, o pardon, Jenny ‘Arc,
Oproep!

En nu dan het OM overgaat tot -terechte-vervolging van de A7 Blokkeerders [17]en ook ”volksheldin” Jenny d’Arc [18] vanwege haar ”heldhaftige” oproep,loopt deze dame op media te klagen en te jammeren, dat het een”showproces” is en dat zij  ”opgejaagd” wordt door het OM. [19]Ergens anders jammert ze over een ”heksenjacht” tegen de A7 Blokkeerders [20],alsof het blokkeren van een snelweg geen misdrijf zou zijn! [21]Je zou er medelijden mee krijgen.Interessant is dat ze daarbij racistisch-populistische ophitserij nietschuwtIk citeer de bespiegelingen van Neerlands volksheldin in de Telegraaf-natuurlijkweer een stuk van Jenny’s trouwe extreem-rechtse bewonderaarWeird Duk-”Douwes vindt het ’onverklaarbaar’ dat het Openbaar Ministerie met volle inzet de Friezen vervolgt, die vorig jaar activisten van Kick Out Zwarte Piet tegenhielden bij Joure. Zij wijst erop dat Turkse Nederlanders die de Erasmusbrug blokkeerden en Marokkaanse voetbalfans die in Amsterdam voor verkeersoverlast zorgden, de dans ontspringen” [22]Waarom speciaal die verwijzing naar ”Turks Nederlanders;”en ”Marokkaanse voetbalfans”?Je zou juist verwachten, in het kader van de Zwarte Piet Blues,dat ze verwijst naar een moedige Blokkade -die NIET de verkeersveiligheid bedreigde!- van de Erasmusbrug door anti Zwarte Pietactivisten van allerlei afkomsten [wit, zwart, noem maar op] [23]Ik zal het u zeggen lezers:Omdat zij was en is wat zij ontkent te zijn:Een raciste, waaruit voortgekomen haar proZwarte Piet activiste.En een leugenaar.Zie noot 24Overigens is er inmiddels een strafeis uitgesproken tegende A7 Blokkeerders en onze ”volksheldin”, varierendvan zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk, een  taakstraf van 250 uur en drie maanden voorwaardelijk[tegen Jenny d’Arc], tot 120 uur werkstraf. [25]De eis tegen onze volksheldin wordt volgens het AD alsvolgt gemotiveerd:”Jenny Douwes, die wordt gezien als de ‘intellectuele dader’,  hoorde naast een taakstraf van 240 uur ook een celstraf van drie maanden voorwaardelijk eisen. Ze heeft een groter aandeel dan de rest, vindt justitie. Ze is vooraf gewaarschuwd niet door te gaan. ,,Toch heeft ze anderen aangezet tot strafbare feiten.” Ook toonde ze volgens justitie minachting voor de demonstranten.” [26]Aldus berichtgeving AD, die ook meldt, dat zij wordt verdachtvan opruiing. [27]

DEEL II
JOKE KAVIAAR/STRIJD
Genoeg over volksophitser Jammerende Jenny, die ongetwijfeldzal doorgaan stampij te maken over het haar opjagende OM, metde ondersteunende heisa van de Friese onderbuik EN de niet aflatendesupport van de extreem-rechtse volksophitsende Telegraaf ”journalist” Weird Duk, die inmiddels zo [ideologisch] ”close” met De FrieseVolksheldin is, dat hij gezellig samen met haar de rechtszaal [proces tegen haaren BlokkeerFriezen] uitliep…..[28]
Ik wil het NU hebben over een ECHT geval van OM en Politie opjagerij,waarbij ook opvalt het meten met twee maten door politie/Justitie.Ook een geval waarbij een ”opruiings-beschuldiging/aanklacht” lag,met een totaal andere aanpak.Maar ja, degene, die ik nu belicht is dan ook geen extreem-rechtsepro Pieter, zoals Dame Jenny d’Arc, maar een strijdster tegen onrecht.Ben ik daarbij bevooroordeeld?Wil ik mijn eigen model van ”Recht” en ”Onrecht” opdringen?Ik denk het niet.
Want het pleiten voor het  recht van Bestaan van vluchtelingenin welvaartslanden als Nederland,ongeacht het predikaat ”politieke” of ”economische” vluchteling,het ageren tegen gevangenissen waar vluchtelingen worden opgesloten,of ze nou ruime kooien zijn [”gezinsgevangenissen]] [29], of getraliede venstershebben, kan toch, of je het nou met dat alles eens bent of niet, alleenworden gezien als een strijd tegen Onrecht.Het strijden tegen racisme, tegen etnisch profileren [30], tegen politiegeweldwaarin zwarten en mensen van kleur oververtegenwoordigd zijn [31],kan toch niet anders worden gezien dan strijden tegen Onrecht!
Een van diegenen, die dat allemaal doet en daarvoor een hoge prijsbetaalt, is activiste, schrijfster en dichteres Joke Kaviaar.Zie onder noot 32 haar zeer interessante en strijdbare website.Oja, bepaald niet onbelangrijk:Het zal u niet verbazen, waarde lezers, dat Joke Kaviaar ook actief isin de strijd tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet. [33]En tegen wel meer, maar dat is in dit bestek teveel om op te noemen.

JOKE KAVIAAR/VERVOLGING
Blij is de Staat natuurlijk niet met je, als je fundamenteelen radicaal de strijdbijl oppakt en de vinger op de zere,onrechtsplekken legt.
Een felle actie van de Staat kon dan ook niet uitblijven:

Op 13 september 2011 viel de nationale recherche met 10 man bij haar binnen met als aanklacht wegens opruiing en deed uitvoerig huiszoeking.Zij werd drie dagen volledige beperkingen vastgehouden.[34]Er werd van alles in beslag genomen, computer, USB sticks, CD roms en nog veel meer. Lees meer hierover onder noot 35Joke’s eigen woorden over de arrestatie:” “Ik had open gedaan omdat ik meende dat het de postbode was”. Ze toonden hun legitimatie, en vertelden dat als ze mevrouw Kaviaar was, ze was aangehouden wegens opruiing. “Ik kon het niet geloven. Ik vroeg of ik een jas mocht aantrekken. Ze liepen met me mee naar boven en zeiden dat ze een huiszoeking gingen doen en alle computers in beslag gingen nemen. Ik moest mijn tandenborstel maar meenemen”. [36]Er volgde een rechtszaak, waarbij Joke voor vier tekstenvervolgd werd:
RARA, WIENS RECHTSORDE IS HET?
NEEDERLAND WORDT SCHOONGEVEEGD
LEERS, HET VUUR EN DE DOOD
WAAR BLIJFT DE HOLLANDSE OPSTAND?Zie voor teksten noot 37
JOKE KAVIAAR/VEROORDELING
Om een lang Verhaal kort te maken:Uiteindelijk werd Joke Kaviaar in Hoger Beroep  veroordeeld tot tweemaanden voorwaardelijk [de eis was aanvankelijkzes maanden onvoorwaardelijk], met een proeftijdvan twee jaar, waarbij twee teksten niet meer alsstrafbaar [opruiend] werden beschouwd.Dat waren ”Leers, het Vuur en de Dood” en”Neederland wordt schoongeveegd” [38]

Maar dit Muisje heeft nog een Staartje, omdatJoke zich natuurlijk -APPLAUS!- blijft verzetten!Gevolg daarvan is, dat zij binnen haar proeftijdheeft deelgenomen aan een actie in de Gemeenteraadin Zeist tegen de bouw van gezinsgevangenissen op Kamp Zeist [39], daarvoor is veroordeeldtot twee weken gevangenisstraf plus tenuitvoerleggingvan de eerder voorwaardelijk opgelegde twee maanden wegens opruiing  [40]Hoe dit alles afloopt weten we op 18 december anno Donini 2018.Dan doet de Hoge Raad uitspraak. [41]

JENNY D”ARC EN JOKE KAVIAARVERGELIJKINGEN EN METEN MET TWEE MATEN
Als we nu de gevallen Jenny d’Arc en Joke Kaviaar naastelkaar pogen te leggen [los van alle juridisch-technischekanten], dan vallen toch wel een aantal; zaken op.

Beide dames worden verdacht/beschuldigd van opruiing.Maar daarmee stopt de vergelijking, want de behandeling/gang van zaken, is wel heel anders:
Namelijk:De aanpak van Joke Kaviaar is vele malen harder dan die van dievan Jenny d’Arc, wat opmerkelijk is, omdat onze Volksheldin heeftopgeroepen tot zaken, die werkelijk hebben plaatsgevonden en waarvoorzij en haar Vrienden nu terecht staan [de Snelweg Blokkade], terwijlJoke Kaviaar geen Facebook Oproep gedaan heeft, maar OPINIESTUKKENheeft geschreven, waarin zou zijn ”opgeroepen” tot dingen,die nooit hebben plaatsgevonden!
En dan de manier van ”Justitieonderzoek”;;
Bij Joke Kaviaar viel op 13 september 2011 de nationale recherche met 10 man  binnen wegens opruiing en deed uitvoerig huiszoeking.Zij werd  drie dagen in volledige beperkingen vastgehouden. Er werd van alles in beslag genomen, computer, USB sticks, CD roms en nog veel meer.
Bij Jenny Douwes [o pardon d’Arc]?Geen cel van binnen gezien.Huiszoeking? Niet gedaan. Inbeslagname van de computer waarmee ‘het feit gepleegd is’? Ook niet. Ze kwamen even vriendelijk vragen of ze het offline wilde halen. Dat was alles.
Oja, en nadat de levensgevaarlijke Snelweg Blokkade had plaatsgevonden,een dagje Verhoor op het Politiebureau en het monitoren van haar telefoon. [42]Ik zeg niet, dat dat leuk is, maar niets in vergelijking met de Lading, dieover Joke Kaviaar heen kwam, die, want het is nog niet ten einde,ook nog eens is gebombardeerd tot ”CTER [Contra Terrorisme Extremismeen Radicalisering] object”  [43]Is Madame Jenny Douwes dat ook?Dacht ik niet, anders had ze de boel wel bij elkaar geschreeuwd!

Tot zover het verschil tussen de behandeling van een tegen extreem-rechts aanleunendepro Zwarte Piet fanatica [44] en iemand, die het misdadige vreemdelingenbeleid,het institutioneel racisme en het gewelddadige politiebeleidmet klinkende opiniestukken en gerechtvaardigde, pittige acties, te lijf gaat.
EPILOOG:

Jenny Douwes, alias Jenny d’Arc, alias Jammerende Jenny, ik heb nieuwsvoor u en uw Vrienden.
U kunt jammeren en klagen, bedreigen en snelwegen blokkeren,maar Zwarte Piet gaat eruit!Het is een kwestie van Tijd en deze Racistische Karikatuur wordtteruggebulldozerd naar waar Hij thuishoort:
Het Jaar 1850. [45]

Astrid Essed

NOTEN

[1]

JENNY DOUWES/JENNY D”ARC, ”VOLKSHELDIN/VIJF LEUGENS ONTMASKERDASTRID ESSED2 DECEMBER 2017
https://www.astridessed.nl/jenny-douwes-jenny-darc-volksheldin-5-leugens-ontmaskerd/

[2]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALSRACISTISCH FENOMEENASTRID ESSED19 OCTOBER 2013
https://www.astridessed.nl/afschaffing-zwarte-piet-een-mustzwarte-piet-als-racistisch-fenomeen/

WEBSITE ASTRID ESSED”ZWARTE PIET”
https://www.astridessed.nl/tag/zwarte-piet/

[3]
TROUWMOEDER HOUDT KINDEREN THUIS BIJ SINTERKLAASFEESTMET ZWARTE PIETEN15 NOVEMBER 2017
https://www.trouw.nl/samenleving/moeder-houdt-kinderen-thuis-bij-sinterklaasfeest-met-zwarte-pieten~a193296b/

TEKST
Scholen bepalen zelf welke kleur hun pieten hebben. In de Zaanstreek zijn de meesten nog zwart, tot ongenoegen van een moeder. Maar volgens het bestuur is er helemaal geen lastige pieten-discussie.  

Verreweg de meeste scholen buiten de Randstad houden hun piet nog zwart. Dat geldt ook voor basisschool Hannie Schaft in Zaandam. Zelfs nu Jeanne Gnimavo-Wennekendonk haar kinderen thuishoudt van het sinterklaasfeest omdat school de pieten niet wil aanpassen. Of eigenlijk houdt sint zijn pieten zelf zwart, want zo doet hij dat al twintig jaar.

 

Moeder Gnimavo is wit, haar man Justin is zwart, de kinderen een mooie mix. Vorig jaar al kregen de dochters verschillende nare dingen naar hun hoofd, vertelt Gnimavo-Wennekendonk. Hun vader was de enige echte Zwarte Piet. De kinderen waren vies, die moest je niet aanraken en ze stonken ook als Zwarte Piet. Ze moesten terug naar het land van hun vader (Benin).

Bij de oudste is er daarna in de klas aandacht geweest voor discriminatie. Maar twee weken geleden kwam de jongste van acht weer bedrukt thuis: ze was chocoladereep genoemd. Ik heb een belediging gehad, zei ze. Haar zus van negen corrigeerde haar. “Dat is geen belediging, maar discriminatie.”

De moeder heeft een aardige mail gehad van de directeur. Het is superlastig een geschikte sinterklaas te vinden, heeft Patricia van Gelder uitgelegd. Ze is blij met de sint die er is en het is haar wel duidelijk dat die alleen met Zwarte Pieten wil komen. Maar zegt ze ook: “Hierna stopt hij ermee en met de nieuwe sint gaan we zeker het gesprek aan.” Persoonlijk is de directeur het wel met moeder Jeanne eens: “Al is een feest maar voor één kind pijnlijk, dan moet je iets veranderen.”

Een leuk sinterklaasfeest

Maar in het onderwijs gaat niets snel, zegt ze ook. “Wat gezegd is tegen de meiden kan niet, maar de beslissing om zo’n belangrijk kinderfeest aan te passen, neem je niet zomaar even. Er zijn ook ouders met een andere mening, voor de meerderheid is het gewoon een traditioneel feest. Voor hen is het geen discriminatie.”

Maar laat ze de beslissing nu aan de sint? Zo is het niet, zegt Van Gelder. “We hebben een medezeggenschapsraad die daar over gaat. We hebben afspraken gemaakt, een commissie die het feest lang van te voren regelt en een sint die het al jaren prima doet.”

Dat haar kinderen wel of niet meedoen aan het feest, heeft moeder Jeanne Gnimavo-Wennekendonk ook zelf in de hand, snapt ze. “We hebben ons echt wel geprobeerd in te houden, niet tegenover school, wel tegenover de kinderen. Ik gun ze echt een leuk sinterklaasfeest, maar waarom niet met andere pieten?

Haar man krijgt al langer opmerkingen over zijn huidskleur. De kinderen cynisch genoeg pas sinds de landelijke pietendiscussie. “Als zij met racisme te maken krijgen, is het een nog hardere klap.”

Nu wil Jeanne Gnimavo dus een statement maken. “Hannie Schaft is juist een school met kinderen van allerlei kleur, van alle rangen en standen. Ik vind het fijn als mijn kinderen een evenwichtig beeld krijgen van de samenleving. Maar nu ik het aankaart, merk ik dat veel leerkrachten nog helemaal niet over Zwarte Piet hebben nagedacht. Veel mensen blijven ontkennen dat het pijn doet, waarschijnlijk uit onwetendheid.”

Volgens Niko Persoon, directeur van scholenkoepel Zaan Primair, speelt het inderdaad niet in de Zaanstreek, ook al ligt die pal naast Amsterdam met zijn edelpieten. De scholengroep telt 22 openbare scholen, slechts een heeft voor roetveegpieten gekozen, weet Persoon. Vanuit de koepel komt er ook geen advies. “Wij vinden dat school en ouders er over gaan.”

Is het misschien moeilijk voor scholen om de discussie met ouders te starten? Zelfs dat ontkent de be­stuurder. “Het is geen kwestie van je onttrekken aan een discussie, er is geen discussie. Ik zie geen scholen die hiermee worstelen, behalve dan nu deze.”

”Die verhalen blijven zich opstapelen. Zwarte mensen die vertelden hoe ze als kind uitgelachen werden in Sinterklaastijd, zwarte kinderen die niet naar school durfden rond die tijd omdat ze voortdurend voor ‘zwarte Piet’ werden uitgemaakt, zwarte kinderen die thuiskwamen en vroegen: ‘mama, ben ik dom? Zwarte Piet is toch ook dom’. Een zwart kind dat thuiskwam, zich in de douche terugtrok en geprobeerd had zich de zwarte huis af te schuren.

ANTIRACISME OP VIER FRONTENPETER STORM30 APRIL 2015

https://www.ravotr.nl/2015/04/30/antiracisme-op-vier-fronten/

BREEUWSMA EN ZWARTE PIET/INSTITUTIONEEL RACISME

IN UITVOERING

ASTRID ESSED

23 SEPTEMBER 2015

https://www.astridessed.nl/ breeuwsma-en-zwarte- pietinstitutioneel-racisme-in- uitvoering/

[4]

200 TEGENSTANDERS ZWARTE PIET OPGEPAKT INROTTERDAM/POLITIEGEWELD TEGEN GEWELDLOZEDEMONSTRANTEN/ABOUTALEB, SCHANDE!ASTRID ESSED30 NOVEMBER 2016
https://www.astridessed.nl/200-tegenstanders-zwarte-piet-opgepakt-in-rotterdampolitiegeweld-tegen-geweldloze-demonstrantenaboutaleb-schande/

YOUTUBE.COM
GEWELDDADIGE ARRESTATIE JERRY AFRIYIETIJDENS PROTEST TEGEN ZWARTE PIET IN ROTTERDAM 2016
https://www.youtube.com/watch?v=0W1lXARD4Js&t=2s

YOUTUBE.COM
KNOWLEDGE CESARE SLACHTOFFER VAN BUITENSPORIGPOLITIEGEWELD

https://www.youtube.com/watch?v=4TGvi3y9cIg&t=56s
BEN HET NADRUKKELIJK NIET EENS MET DE PRO ZWARTE PIETOPSTELLING IN ONDERSTAAND STUK, MAAR VOOR HET OVERIGEEEN INTERESSANT EN ZINNIG ARTIKEL:

”De aanhangers van KOZP hebben een verschrikkelijk misverstand over een geliefde Nederlandse traditie als de absolute waarheid omarmd maar van één ding kun je ze niet beschuldigen: dat zij geweld gebruiken of intochten verstoren. Ze willen alleen zwijgend maar wel zichtbaar aanwezig zijn als Sint Nicolaas met zijn knechten verschijnt. Ze laten zich dan ook niet verbannen naar een of ander afgelegen veld of bedrijventerrein. Zo kwam het een paar jaar geleden dat Jerry Afriyie met een aantal medestanders niet buiten het centrum van Gouda stond maar midden op de Markt. Ze deden niets. Ze zeiden niets. Ze stonden daar alleen maar in een rij. Daarop begon de politie te plukharen hetgeen ook uit de vele beelden blijkt die van dit incident gemaakt zijn.”
JOOP.NLJENNY DOUWES WIL ALLES NAAR HAARHAND ZETTENHAN VAN DER HORST13 OCTOBER 2018
https://joop.bnnvara.nl/opinies/jenny-douwes-wil-alles-naar-haar-hand-zetten

[5]

HIERONDER ”VOLKSHELDIN”JENNY DOUWES MET HAAR OPROEP 

Screenshot uit het duistere filmpje van de Friesin.

Screenshot uit het duistere filmpje van de Friezin.

 https://twitter.com/wierdduk/status/931059093300744192

VOLKSKRANT
VIJF VRAGEN RECHTSZAAK BLOKKEER FRIEZENHOE ZAT HET OOK ALWEER MET DE BLOKKEER FRIEZEN, DIEVORIG JAAR ANTI-ZWARTE PIET DEMONSTRANTEN DE WEG VERSPERDEN?7 OCTOBER 2018
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hoe-zat-het-ook-alweer-met-de-blokkeer-friezen-die-vorig-jaar-anti-zwarte-piet-demonstranten-de-weg-versperden-~b6d464b4/

TEKST

1. Wat gebeurde er ook alweer precies vorig jaar?

Kick Out Zwarte Piet had een vergunning om te demonstreren tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in het Friese Dokkum, op 18 november vorig jaar. De actiegroep ziet in die in de klassieke Zwarte Piet-figuur een racistische uiting. Onderweg naar Dokkum werden de drie bussen waar de demonstranten in zaten opgehouden door een doelbewuste blokkade van de A7 bij Oudehaske, nabij Heerenveen. Aanvankelijk werd niemand aangehouden, de bussen werden omgeleid. De activisten zouden Dokkum echter nooit bereiken. Na berichten dat zij met zwaar vuurwerk werden opgewacht, werd de betoging met een noodbevel verboden.

2. Wat wordt de 34 verdachten ten laste gelegd?

 

Het versperren van de openbare weg en het verhinderen van een betoging. De verdachten zijn veelal jonge mannen uit Noordoost-Friesland. Over hun onderlinge relaties is niets bekend. Het Openbaar Ministerie denkt met beeldmateriaal dat tijdens de actie gemaakt is voldoende bewijs in handen te hebben. Jenny Douwes, die met een oproep op Facebook opriep de anti-Zwarte Piet-demonstranten tegen te houden, wordt daarnaast verdacht van opruiing. Omdat zij haar oproep op aandringen van de politie verwijderde, vindt haar advocaat Tjalling van der Goot dat justitie deze aanklacht moet laten schieten.

3. Wat dreef de demonstranten?

Ze hebben zich daar tijdens de voorbereidende regiezitting in juninog niet over uitgelaten. Jenny Douwes, hun boegbeeld in de media, deed dat wel. ‘Ik kom in het geweer tegen het ondemocratisch verloop van discussies over Zwarte Piet, het slavernijverleden en aanverwante zaken’, zei ze in een interview inde Volkskrant. ‘Ik zal niet zeggen dat de minderheid zich altijd maar naar de meerderheid moet voegen, maar nu gebeurt vaak het omgekeerde.’ Tijdens de regiezitting kregen de beklaagden bijval van sympathisanten met spandoeken met teksten erop als ‘Zwarte Piet discrimineert niet’. De rechtbank richt voor de inhoudelijke behandeling van de zaak deze week extra zalen in voor publiek.

4. Tilt justitie zwaar aan de kwestie?

Ook voor justitie is het een principezaak, zei plaatsvervangend hoofdofficier van het OM Noord-Nederland Gert Veurink tegen de Leeuwarder Courant – maar om een andere reden. ‘Deze rechtszaak gaat niet om voor of tegen Zwarte Piet zijn’, zei Veurink. ‘Het gaat om het principe dat je een ander niet mag verhinderen te demonstreren. Je mag elkaar niet op deze manier de mond snoeren, ook al ben je het nog zo met een ander oneens.’

5. Is er een rol voor Kick Out Zwarte Piet?

De tegenstanders van Zwarte Piet mogen in de rechtszaal als benadeelde partij hun verhaal doen. Dat besloot de rechtbank tijdens de regiezitting – tegen de zin van de verdachten en hun advocaat Van der Goot, die 33 van hen bijstaat. Ook de agenten die Douwes verzochten haar oproep te verwijderen zullen worden gehoord. Net als locoburgemeester Pytsje de Graaf van Dongeradeel, die de anti-Zwarte Piet-betoging uiteindelijk afblies.

[6]

RTV

OPENBAAR MINISTERIE VERBIEDT PROJECT P

16 NOVEMBER 2017

http://www.rtvnof.nl/openbaar- ministerie-verbiedt-project-p/

TEKST

Donderdag 16-11-2017

DOKKUM – Het eerder op Facebook aangekondigde evenement Project Pis donderdag afgeblazen. Het Openbaar Ministerie heeft het verboden. Een groep inwoners van de regio (onder andere onderneemster Jenny Douwes uit Drachten) wilde zaterdag anti-Piet activisten uit de Randstad opvangen bij de toegangswegen naar Dokkum waar de landelijke intocht van Sinterklaas zal plaatsvinden.

De actievoerders schrijven op de pagina van Project P: ‘Op last van het OM moeten we deze actie staken. Onder bedreiging van vervolging wegens opruiing is dit ons laatste bericht en zullen we ons niet meer bemoeien met de intocht van Sinterklaas. Ons punt is gemaakt, onze standpunt duidelijk, blijkbaar heeft KOZP vrienden op hoge posities. We wensen iedereen een prettige intocht zonder incidenten en toestanden’.

Actiegroep Project P. maakte zich volgens burgemeester Marga Waanders en het Openbaar Ministerie schuldig aan opruiing. Donderdagmiddag is er overleg met de ‘driehoek’ politie, burgemeester en OM geweest. ,,Toen is gezamenlijk besloten het oordeel van het OM mee te delen aan de organisatoren.’’ Waanders heeft de actie niet persoonlijk verboden, zegt ze in de Leeuwarder Courant.

”„Ons plan was om op de snelweg een ludieke langzaamaanactie te houden om die activisten duidelijk te maken dat wij geen gevaarlijke demonstratie tussen onze kinderen wilden. Toen ik werd gebeld door de politie – die zei ’stoppen nu, anders word je vervolgd’ – heb ik mijn oproep direct ingetrokken.”
TELEGRAAFJENNY D’ARC: MENSEN ZIEN DIT ALS EENSHOWPROCES8 OCTOBER 2018
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2649465/jenny-d-arc-mensen-zien-dit-als-showproces

TEKST

LEEUWARDEN – Onderneemster Jenny Douwes uit Drachten werd het gezicht van de Friese ’blokkeerders’, die vorig jaar op de A7 bij Joure randstedelijke anti-Piet activisten tegenhielden. Douwes en 33 anderen staan vanaf maandag voor de rechter in Leeuwarden. 

Net heeft ze weer een steunbetuiging gekregen. Uit Vlaanderen ditmaal, een handgeschreven brief. „Van een 81-jarige. Zo lief.” Het aantal kaarten, brieven en mails van mensen die Jenny Douwes (40) een hart onder de riem willen steken, is bijna niet te tellen.

“’Ik voel me door het OM opgejaagd’”

Wat doet die steun met u?

Jenny Douwes: „Die is enorm belangrijk voor me, want ik ben doodmoe en merk dat ik op mijn laatste benen loop. Ik voel me al maanden opgejaagd door het Openbaar Ministerie. Dat vreet energie.”

U wordt onder meer opruiing ten laste gelegd. Besefte u niet wat de gevolgen konden zijn toen u in een video opriep om de anti-Piet activisten tegen te houden?

„Ons plan was om op de snelweg een ludieke langzaamaanactie te houden om die activisten duidelijk te maken dat wij geen gevaarlijke demonstratie tussen onze kinderen wilden. Toen ik werd gebeld door de politie – die zei ’stoppen nu, anders word je vervolgd’ – heb ik mijn oproep direct ingetrokken. Ik ga er dan ook van uit dat ik word vrijgesproken.”

Dus u was verbaasd dat u een dagvaarding kreeg?

„Ja, maar ik had al wel het gevoel dat ik inzet kon worden van een politiek spel. De commotie was zo groot en je weet dat die anti-Piet activisten veel invloed hebben. Ik vroeg aan de rechercheurs die mij ondervroegen: ’Waarom zit ik hier?’ Het antwoord: ’Omdat er aangifte tegen u is gedaan door Kick Out Zwarte Piet’.”

Eerder bleek dat burgemeester Marga Waanders (PvdA) de anti-Piet activisten heeft gevraagd of zij wilden komen demonstreren. Ze bood bovendien de extreem-rechtse Nederlandse Volksunie aan om een tegendemonstratie te houden. U vindt dat de burgemeester een kwalijke rol heeft gespeeld.

„Ik vind dat zij bewust onze kinderen in gevaar heeft gebracht door die twee extreme groepen uit te nodigen. Ze is speciaal naar Amsterdam gereisd om met woordvoerders van Kick Out Zwarte Piet te overleggen, nadat die aanvankelijk niet eens met haar wilden praten. En ze was bereid om eisen van hen in te willigen, zoals het aanprijzen van hun lesmateriaal voor scholen. Ze ging helemaal voorbij aan het feit dat die activisten worden genoemd in het Dreigingsbeeld Terrorisme. Als je ziet wat de plannen waren, denk ik dat we blij mogen zijn dat de demonstranten Dokkum niet hebben gehaald die dag. Zij mochten nota bene op de route van de intocht onder politiebegeleiding ’dynamisch’ demonstreren. Het had helemaal uit de hand kunnen lopen.”

Voor het proces zijn vier dagen uitgetrokken, plus een eventuele extra dag. Het OM maakte speciaal een filmpje met uitleg. Veel mensen verbaast het dat voor de blokkeerders alle registers open gaan terwijl anderen, zoals Turkse Nederlanders die de Erasmusbrug blokkeerden en Marokkaanse voetbalfans die in Amsterdam voor overlast zorgden, de dans ontspringen. Hoe ervaart u dit?

„Ik vind dat meten met twee maten onverklaarbaar. Mij verbaast de heksenjacht op ons door het Openbaar Ministerie. Ik vind het intimiderend als een woordvoerder van het OM bij Omrop Fryslân zegt celstraffen niet uit te sluiten. Ik ben een dag lang verhoord, die agenten maakten duidelijk dat mijn telefoon en die van familieleden werden gemonitord. Mijn belgegevens zijn uitgelezen, ze wisten precies waar ik mij bevond tijdens de intocht. De gemiddelde Nederlander zou hier steil van achterover slaan. Het is maar goed dat ik een koelbloedige Friezin ben.”

“’Het had uit de hand kunnen lopen’”

De samenleving is gepolariseerd over de blokkeerders. Medestanders noemen u gekscherend ’Jenny d’Arc’. Tegenstanders zien in u een ’extreem-rechtse ophitser’.

„Ik ben niet per se een voorstander van Zwarte Piet, maar ik vind dat de discussie tot normale proporties moet worden teruggebracht. Geven en nemen en naar elkaar luisteren. Ik voel verzet omdat ik onrechtvaardig word behandeld. Dan komt de vechter in mij naar boven. Ik voldoe elke dag aan mijn plichten als burger, ik werk hard, ik betaal belasting, ik bouw als ondernemer iets op, ik heb mensen aan het werk en dan word je zo aangepakt, omdat je het niet pikt dat je kinderen in gevaar worden gebracht.”

Wat verwacht u van deze week?

„Ik heb de indruk dat er van alles staat te gebeuren. Het gonst enorm. Burgers uit het hele land zeggen dat ze naar Friesland willen komen om ons te steunen. Dat zijn geen rechtse extremisten, maar hardwerkende Nederlanders die het spuugzat zijn dat een kleine, drammende minderheid haar wil aan de rest wil opleggen. Die mensen zien dit als een showproces.”

De blokkeerders hebben de wet overtreden door de anti-Piet activisten hun recht op demonstratie te ontzeggen. Een serieus misdrijf.

„We verantwoorden ons deze week en zijn bereid om de consequenties te aanvaarden. We hebben elkaar trouwens pas leren kennen toen de eerste dagvaardingen binnen druppelden. Die bereikten overigens eerder de media dan onze brievenbussen, nog zo iets merkwaardigs. Ik heb een vergadering belegd, zodat iedereen kon kennismaken. Sindsdien zijn we vrienden voor het leven.”

Wilt u met de anti-Piet activisten in gesprek?

„Dat is zinloos. Hun inzet is: ten koste van alles verandering afdwingen. Dat blijkt uit de rechtszaken die ze voeren. Ze willen Zwarte Piet helemaal weg hebben; en gezien de link die ze leggen met het slavernijverleden vermoed ik dat ze uit zijn op herstelbetalingen. Het is voor hen gewoon een businessmodel.”

[7]

”Weet je hoeveel straf er eigenlijk op het versperren van de snelweg staat als dat gevaar voor andere weggebruikers oplevert? (Wat het deed, want er gebeurden daadwerkelijk meerdere ongelukken.)

9 jaar cel. Lees maar na, art 162 wetboek van strafrecht.”

GRUTJES.NLLIEGEN MAG NIET VAN SINTERKLAAS
http://www.grutjes.nl/2017/11/liegen-mag-niet-van-sinterklaas/

WEGBLOKKADE OP A7 TEGEN PIETENDEMONSTRANTEN/RACISMEBELOOND/WEG MET ZWARTE PIET!ASTRID ESSED1 DECEMBER 2017
https://www.astridessed.nl/wegblokkade-op-a7-tegen-pietendemonstranten-racisme-beloond-weg-met-zwarte-piet/

[8]

De burgemeester betreurt de gang van zaken. “Mensen hebben gebruik gemaakt van hun recht om te komen demonstreren en er zijn op voorhand goede afspraken gemaakt,”  aldus de brief.”

NU.NL

GEMEENTE VREESDE CONFRONTATIE VOOR- EN TEGENSTANDERS

ZWARTE PIET DOKKUM

20 NOVEMBER 2017

https://www.nu.nl/sinterklaas/ 5015390/gemeente-vreesde-confr ontatie–en-tegenstanders-zwar te-piet-dokkum.html

ZIE OOK VOOR VERBOD BURGEMEESTER DE NOTEN IN ONDERSTAAND STUK
WEGBLOKKADE OP A7 TEGEN PIETENDEMONSTRANTEN/RACISMEBELOOND/WEG MET ZWARTE PIET!ASTRID ESSED1 DECEMBER 2017
https://www.astridessed.nl/wegblokkade-op-a7-tegen-pietendemonstranten-racisme-beloond-weg-met-zwarte-piet/

ZIE OOK

VERACHTELIJK GEZAG BELOONT RACISTISCHEKNOKPLOEGPETER STORM18 NOVEMBER 2017
https://www.ravotr.nl/2017/11/18/verachtelijk-gezag-beloont-racistische-knokploeg/

[9]

Toegestaan  is niet helemaal het juiste woord/demonstratierecht is er sowieso, alleen kan deburgemeester demonstraties verbieden, inkorten, etc, wanneergevaar dreigt voor de Openbare Orde
ZIE

NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BURGEMEESTERS

OPENBARE MANIFESTATIES

https://www.burgemeesters.nl/bevoegdheden/manifestaties

DEMONSTREREN IS EEN GRONDRECHT

ZIE:

ARTIKEL 9, NEDERLANDSE GRONDWET

VRIJHEID VAN VERGADERING EN BETOGING’

  • 1. Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  • 2. De wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.


https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvkl1oucfq6v2/vgrnbkb31dzy

[10]
VERACHTELIJK GEZAG BELOONT RACISTISCHEKNOKPLOEGPETER STORM18 NOVEMBER 2017
https://www.ravotr.nl/2017/11/18/verachtelijk-gezag-beloont-racistische-knokploeg/

WEGBLOKKADE OP A7 TEGEN PIETENDEMONSTRANTEN/RACISMEBELOOND/WEG MET ZWARTE PIET!ASTRID ESSED1 DECEMBER 2017
https://www.astridessed.nl/wegblokkade-op-a7-tegen-pietendemonstranten-racisme-beloond-weg-met-zwarte-piet/

[11]

HIERONDER ”VOLKSHELDIN”JENNY DOUWES MET HAAR OPROEP 

Screenshot uit het duistere filmpje van de Friesin.

Screenshot uit het duistere filmpje van de Friezin.

 https://twitter.com/wierdduk/status/931059093300744192

WWW.YOUTUBE.COM

MITCHELL ESAJAS OVER WEGBLOKKADE A7/DE NIEUWE MAAN

https://www.youtube.com/watch? v=NrfnMrMTQQ8&list=PLaQC30aLsM TX6x_p2ISA0aluRXLKvq6Cc

[12]


YOUTUBE.COM

PAUW 20-11-2017: JENNY D’ARC, ZWARTE PIETEN DEMONSTRATIEVERIJDELD OP A7, TUSSEN DE KINDEREN!

https://www.youtube.com/watch?v=NfOjoCR8URQ

[13]

JENNY DOUWES/JENNY D’ARC, ”VOLKSHELDIN”/5 LEUGENSONTMASKERDASTRID ESSED2 DECEMBER 2017
https://www.astridessed.nl/jenny-douwes-jenny-darc-volksheldin-5-leugens-ontmaskerd/

[14]

TELEGRAAFFRIEZEN TROTS OP JENNY D’ARC20 NOVEMBER 2017
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1269934/friezen-trots-op-jenny-d-arc

TEKST
DRACHTEN – Ze weet niet wat haar overkomt. Jenny Douwes (39) is de heldin van Friesland. De onderneemster uit Drachten wordt overstelpt door dankbetuigingen. Met medestanders zette zij een succesvolle actie op om anti-Piet-activisten uit Amsterdam en Rotterdam te belemmeren de landelijke intocht van Sinterklaas, afgelopen zaterdag in Dokkum, te verstoren. 
Honderden Friezen blokkeerden illegaal de toegangswegen naar de vestingstad, waarop de activisten onverrichterzake moesten terugkeren naar de Randstad. Douwes wordt nu ’Jenny d’Arc’ genoemd: vrouwelijk symbool van Friese onverzettelijkheid. Eventuele boetes gaan de rebelse Friezen gezamenlijk ophoesten. Daartoe waren gisteravond al vijftienduizend euro opgehaald . „Wat overblijft gaat naar een goed doel”, belooft Douwes. 

[15]

HIERONDER ”VOLKSHELDIN”JENNY DOUWES MET HAAR OPROEPOP HET TWITTER ACCOUNT VAN WEIRD DUK 

Screenshot uit het duistere filmpje van de Friesin.

Screenshot uit het duistere filmpje van de Friezin.

 https://twitter.com/wierdduk/status/931059093300744192
WEIRD DUK ON TWITTER 

https://twitter.com/wierdduk/status/931059093300744192

Wierd Duk?Geverifieerd account @wierddukVolgen@wierdduk volgenMeer

Friese onderneemster @JennyDouwes wil geen randstedelijke relschoppers ‘tussen onze kinderen’ bij intocht Sinterklaas in Dokkum:

 1:2534.603 keer bekeken 23:19 – 15 nov. 2017 

[16]
TELEGRAAFJENNY D’ARC: MENSEN ZIEN DIT ALS EENSHOWPROCESWEIRD DUK8 OCTOBER 2018

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2649465/jenny-d-arc-mensen-zien-dit-als-showproces

TELEGRAAFFRIEZEN TROTS OP JENNY D’ARCWEIRD DUK20 NOVEMBER 2017
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1269934/friezen-trots-op-jenny-d-arc

TELEGRAAFHEKSENJACHT TEGEN A7 BLOKKEERDERSWEIRD DUK8 OCTOBER 2018

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2649507/heksenjacht-tegen-a7-blokkeerders

WEIRD DUK ON TWITTER 

https://twitter.com/wierdduk/status/931059093300744192

Wierd Duk?Geverifieerd account @wierddukVolgen@wierdduk volgenMeer

Friese onderneemster @JennyDouwes wil geen randstedelijke relschoppers ‘tussen onze kinderen’ bij intocht Sinterklaas in Dokkum:

[17]

YOUTUBE.COMA7 BLOKKEERDERS VOOR DE RECHTER
https://www.youtube.com/watch?v=eFAYbQNERRU
GEEN TEKST/Bovenstaand verslag in het Fries

YOUTUBE.COMPROCES ZWARTE PIET BLOKKADE ”GEEN GEKKE DINGEN GEBEURD”18.00 UUR JOURNAAL
https://www.youtube.com/watch?v=U8ab3JLZFbA
NOS JOURNAAL 18.00
VOICE OVER [man]”Er is een proces begonnen tegen 34 mensen, die vorig jaar de snelwgA7 blokkeerden.Zr hielden zo anti Zwarte Piet activisten tegen, die wilden demonstrerentijdens de Landelijke Sinterklaas Intocht in Dokkum.VOICE OVER [vrouw]Steunbetuigingen voor de verdachten buiten de rechtszaal.Voor hen had deze rechtszaak sowieso niet hoeven plaatsvinden.Geinterviewde vrouw:”Omdat we het ermee eens waren wat ze vorig jaar gedaan hebben.enwij vinden niet, dat zij daarvoor gestraft hoeven te worden.Als de politie een actie op de snelweg mag doen met langzaam rijdentot stoppen, dan mogen zij dat ook, vind ik.Niet meten met twee maten dan.VOICE OVER[vrouw]In de rechtszaal benadrukte het Openbaar Ministerie nadrukkelijk,dat deze zaak niet over de Zwarte Pietendiscussie gaat.[Peter van der Spek: Officier van Justitie]”In deze zaak gaat het er niet om, welke mening mensen hebbenen ook niet, welke mening goed of fout is.Het gaat er in deze zaak wel om, dat een ieder het recht heeftom een mening te hebben, die mening te uiten, een betoging tehouden en zich vrij te kunnen bewegen.Daarnaast gaat het om de veiligheid van het verkeer.”VOICE OVER{vrouw]’Volgens de verdachten, die vandaag terecht stonden, zijn zeniet intimiderend of bedreigend geweest en demonstreren is prima,maar niet op de dag van de Intocht.Daar waren ze stellig over.”Dat ze in het Westen gek zijn, dat wisten we al” zei een van hen,”maar wij hebben hier nog nuchter verstand.  ”En toch mooi, dat het gelukt was” herhaalden ze, want de betogingging niet door en de kinderen hadden zo een leuke dagVOICE OVER [Man]En straks in Een Vandaag meer over de rechtszaak
EINDE TEKST
[18]
PANORAMA.NLTAAKSTRAF VAN 240 UUR GEEIST VOORZWARTE PIET BLOKKEERDER JENNY DOUWES12 OCTOBER 2018
https://panorama.nl/misdaad/taakstraf-van-240-uur-geeist-voor-zwarte-piet-blokkeerder-jenny-d

De eis tegen Jenny Douwes is een taakstraf van 240 uur en een 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, onder andere vanwege opruiing.  

Douwes wordt gezien als de intellectuele dader. Volgens de officier van justitie neemt Douwes geen verantwoordelijkheid, terwijl ze dat volgens het Openbaar Ministerie wel is. Ze heeft niet alleen zelf de strafbare feiten gepleegd, maar anderen daar ook toe aangezet.  

Een oproerkraaier die andere oproerkraaiers wilden beletten oproer te kraaien. Zo zouden we het proces tegen de Zwarte Piet Blokkeer-Friezen kunnen noemen. Het OM heeft nu een straf geëist tegen de organisatrice van de blokkade, Jenny Douwes. 

Douwes, een alleenstaande moeder, die met voormalig Rusland-correspondent en mede Fries Wierd Duk naast zich uit de rechtszaal stapte, wilde nog niet zeggen wat ze van de eis vond.

Ook de andere blokkeerders hoorden straffen eisen. De officier van justitie eiste tegen de meesten van hen taakstraffen van 120 uur.

[19]

”Wat doet die steun met u?

Jenny Douwes: „Die is enorm belangrijk voor me, want ik ben doodmoe en merk dat ik op mijn laatste benen loop. Ik voel me al maanden opgejaagd door het Openbaar Ministerie. Dat vreet energie.”

TELEGRAAFJENNY D’ARC: MENSEN ZIEN DIT ALS EENSHOWPROCES8 OCTOBER 2018
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2649465/jenny-d-arc-mensen-zien-dit-als-showproces

[20]

TELEGRAAFHEKSENJACHT TEGEN A7 BLOKKEERDERS8 OCTOBER 2018
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2649507/heksenjacht-tegen-a7-blokkeerders
[21]

ARTIKEL 162, WETBOEK VAN STRAFRECHT

http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/162.html

TEKST

Artikel 162Hij die opzettelijk enig werk dienende voor het openbaar verkeer of het luchtverkeer vernielt, onbruikbaar maakt of beschadigt, enige openbare land- of waterweg verspert of een ten aanzien van zodanig werk of van zodanige weg genomen veiligheidsmaatregel verijdelt, wordt gestraft:1met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor de veiligheid van het verkeer te duchten is;2met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan gevaar voor de veiligheid van het verkeer te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft.

”Weet je hoeveel straf er eigenlijk op het versperren van de snelweg staat als dat gevaar voor andere weggebruikers oplevert? (Wat het deed, want er gebeurden daadwerkelijk meerdere ongelukken.)

9 jaar cel. Lees maar na, art 162 wetboek van strafrecht.”

GRUTJES.NLLIEGEN MAG NIET VAN SINTERKLAAS
http://www.grutjes.nl/2017/11/liegen-mag-niet-van-sinterklaas/

[22]

”Douwes vindt het ’onverklaarbaar’ dat het Openbaar Ministerie met volle inzet de Friezen vervolgt, die vorig jaar activisten van Kick Out Zwarte Piet tegenhielden bij Joure. Zij wijst erop dat Turkse Nederlanders die de Erasmusbrug blokkeerden en Marokkaanse voetbalfans die in Amsterdam voor verkeersoverlast zorgden, de dans ontspringen”
TELEGRAAFHEKSENJACHT TEGEN A7 BLOKKEERDERS8 OCTOBER 2018
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2649507/heksenjacht-tegen-a7-blokkeerders
[23]

INDYMEDIA.NL

[ROTTERDAM] BLOCKADE ON THE ERASMUSBRIDGE-ZWARTE PIET

IS RACISME

18 NOVEMBER 2017

https://www.indymedia.nl/node/ 42354

AD

ACTIEVOERDERS TEGEN ZWARTE PIET IN ROTTERDAM BLOKKEREN

ERASMUSBRUG

18 NOVEMBER 2017

https://www.ad.nl/binnenland/a ctievoerders-tegen-zwarte-piet -in-rotterdam-blokkeren-erasmu sbrug~ac8b87fd/

RTLNIEUWS.NL

TEGENSTANDERS ZWARTE PIET BLOKKEREN ERASMUSBRUG IN

ROTTERDAM

18 NOVEMBER 2017

https://www.rtlnieuws.nl/neder land/tegenstanders-zwarte-piet -blokkeren-erasmusbrug-in-rott erdam 

[24]

JENNY DOUWES/JENNY D”ARC, ”VOLKSHELDIN/VIJF LEUGENS ONTMASKERDASTRID ESSED2 DECEMBER 2017
https://www.astridessed.nl/jenny-douwes-jenny-darc-volksheldin-5-leugens-ontmaskerd/

[25]
ADJUSTITIE EIST TAAKSTRAFFEN TEGEN BLOKKEERFRIEZEN12 OCTOBER 2018
https://www.ad.nl/binnenland/blokkeerders-a7-horen-strafeis~ad71a1ad/

LEEUWARDER COURANTEIS: VOORWAARDELIJKE CELSTRAF JENNY DOUWES, TAAKSTRAFFENVOOR 33 BLOKKEERFRIEZEN12 OCTOBER 2018

https://www.lc.nl/friesland/Eis-voorwaardelijke-celstraf-Jenny-Douwes-taakstraffen-voor-33-blokkeer-Friezen-23654575.html

TEKST

Het Openbaar Ministerie (OM) eist drie maanden voorwaardelijke celstraf en een werkstraf van 240 uur tegen Jenny Douwes. Tegen de overige 33 verdachten in de blokkeer-zaak zijn taakstraffen van 80 tot 150 uur geëist.

Volgens het OM hebben de verdachten zich schuldig gemaakt aan (het medeplegen van) dwang, het blokkeren van de snelweg en het verhinderen van een betoging. Tegen Douwes werd ook opruiing ten laste gelegd.

OM: Man (34) uit Damwâld moet wel de cel in

Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, moet een 34-jarige Damwâldster wel de cel in. Het OM eist zes maanden gevangenisstraf tegen de man, waarvan drie voorwaardelijk. Hij is donderdag in een andere zaak veroordeeld tot 240 uur werkstraf en hem kan niet opnieuw een taakstraf worden opgelegd. 

Tijdens de vierde zittingsdag van het blokkade-proces, vrijdag in de rechtbank in Leeuwarden, gaf het OM aan dat een geldboete ,,geen recht zou doen aan de aard, ernst en impact” van de actie.

Douwes als eerste in beeld

Het OM ziet de Drachtster Douwes als de voorvrouw van de blokkeer-Friezen. Volgens Officier van Justitie Peter van der Spek was zij de eerste verdachte die in beeld kwam.

,,Mevrouw Douwes heeft opgeroepen tot iets ongeoorloofds, het voorkomen van de betoging in Dokkum”, zei Van der Spek. ,,Dit heeft ze willens en wetens gedaan. Haar intellectuele bijdrage is van zeer zwaar gewicht. Als iemand wist dat ze strafbaar bezig was, was zij het, na de waarschuwing van de politie.”

Douwes verklaarde donderdag ‘verbaasd te zijn’ dat ze überhaupt werd gedagvaard.

‘Niet over Zwarte Piet’

Officier van Justitie Peter van der Spek sprak aan het begin van de zittingsdag van ‘een van de meest besproken blokkades ooit in Nederland’. Ook zei hij dat de rechtszaak volgens het OM helemaal niet ging over de vraag wie gelijk heeft in de maatschappelijke discussie over Zwarte Piet, maar over het gedrag van de verdachten.

Stef Altena@altenas  

Kortom: 23 keer 120 uur werkstraf, 7 keer 150, twee keer 80. En dan 240 uur plus 3 maanden voorwaardelijk voor Douwes, en 240 plus 3 maanden onvoorwaardelijk voor 34-jarige Damwaldster. #blokkeerfriezen

14:57 – 12 okt. 2018

Informatie over Twitter Ads en privacy 

Wat gebeurde er op 18 november 2017?

In totaal worden 34 Friezen tussen de twintig en zestig jaar verdacht van het blokkeren van de A7 ter hoogte van Oudehaske op 18 november. Zij parkeerden hun auto’s op de snelweg. Hierdoor konden drie bussen met aanhangers van Kick Out Zwarte Piet niet doorrijden naar Dokkum, waar zij wilden demonstreren bij de intocht. Er ontstond een kilometerslange file. De betoging tegen Zwarte Piet ging uiteindelijk niet door na een noodbevel. Volgens het Openbaar Ministerie zorgde de blokkade voor een gevaarlijke situatie. Ook het verhinderen van een betoging wordt de groep aangerekend. Daarbij zou intimiderend gedrag zijn vertoond. De verdachten hoeven niet allemaal tegelijk in de rechtbank te verschijnen. Na de opening van de zaak wordt hun zaak maandag en dinsdag in groepjes van drie of vier behandeld. Donderdag is de vermeende opruiing aan de beurt en krijgen benadeelde partijen spreekrecht. Daarvan maakt onder meer de stichting tegen racisme ‘Nederland wordt beter’ gebruik. Vrijdag komt de officier van justitie met de strafeisen en volgen de pleidooien van de advocaten.

[26]

ADJUSTITIE EIST TAAKSTRAFFEN TEGEN BLOKKEERFRIEZEN12 OCTOBER 2018
https://www.ad.nl/binnenland/blokkeerders-a7-horen-strafeis~ad71a1ad/

[27]

”Jenny Douwes, een vrouw die een oproep tot de blokkade op Facebook plaatste, wordt ook verdacht van opruiing.”

ADJUSTITIE EIST TAAKSTRAFFEN TEGEN BLOKKEERFRIEZEN12 OCTOBER 2018
https://www.ad.nl/binnenland/blokkeerders-a7-horen-strafeis~ad71a1ad/

[28]

ADRECHTSZAAK BLOKKERFRIEZEN ONTAARDT IN FRIESEDEMONSTRATIE12 OCTOBER 2018

https://www.ad.nl/binnenland/rechtszaak-blokkeerfriezen-ontaardt-in-friese-demonstratie~a08f557a/

FRONTAAL NAAKTDAT WEIRD DUK ZICH NOG JOURNALIST MAG NOEMEN, IS BIZAR13 OCTOBER 2018
http://www.frontaalnaakt.nl/archives/dat-wierd-duk-zich-nog-journalist-mag-noemen-is-bizar.html

[29]

WEBSITE ASTRID ESSEDGEZINSGEVANGENISSEN

https://www.astridessed.nl/?s=gezinsgevangenissen

[30] 

  AMNESTY INTERNATIONALETNISCH PROFILEREN

https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/themas/discriminatie/etnisch-profileren

AMNESTY INTERNATIONALPROACTIEF POLITIEOPTREDEN VORMT EEN RISICOVOOR MENSENRECHTENETNISCH PROFILEREN ONDERKENNEN EN AANPAKKENOCTOBER 2013

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2016/11/rapport_etnisch_profileren_ainl_28_okt_2013.pdf?x45368

AMNESTY INTERNATIONALGELIJKHEID ONDER DRUKDE IMPACT VAN ETNISCH PROFILEREN

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2016/11/osf_ainl_gelijkheid_onder_druk_nov_2013.pdf?x45368

[31]

R.I.P. MITCH HENRIQUEZ. HAAGSE SMERIS TEKENTVOOR MOORD EN MENSENJACHTJOKE KAVIAAR29 JUNI 2015
https://www.jokekaviaar.nl/Mitch_Henriquez-smerismoord-en-mensenjacht.html

MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELDEN BEPAALD NIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACEASTRID ESSED1 JULI 2015
https://www.astridessed.nl/mitch-henriquezdode-politiegeweld-en-bepaald-niet-de-eersteno-justice-no-peace/

OOK OP UITPERS.BE

http://www.uitpers.be/artikel/2015/07/02/mitch-henriquez-zoveelste-dode-door-politiegeweld/
 

AGENT, DIE RISHI NEERSCHOOT, VRIJGESPROKEN/RECHTBANKGEEFT POLITIE LICENCE TO KILLASTRID ESSED27 DECEMBER 2013

https://www.astridessed.nl/agent-die-rishi-neerschoot-vrijgesprokenrechtbank-geeft-politie-licence-to-kill/

OF

https://yayabla.nl/nieuws/artikel/index/14921
  

DOOD TURKSE ARRESTANT IN POLITIECEL/POLITIE STAAT NIET BOVEN DE WETASTRID ESSED

https://www.astridessed.nl/2011dood-turkse-arrestant-in-politiecelpolitie-staat-niet-boven-de-wet/

[32]

WEBSITE JOKE KAVIAAR

https://www.jokekaviaar.nl/

[33]

DE NOODZAAK VAN DE STRIJD TEGEN ZWARTE PIETJOKE KAVIAAR14 OCTOBER 2018

https://www.jokekaviaar.nl/De-noodzaak-van-de-strijd-tegen-Zwarte-Piet.html

[34]

”Aan een verdachte die in voorarrest zit kunnen beperkende maatregelen worden opgelegd in het belang van het onderzoek. Deze beperkende maatregelen worden ook wel “beperkingen” genoemd. Wanneer een verdachte in beperkingen zit, betekent dit dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld. Alleen contact met de advocaat is toegestaan, maar ook de advocaat is gebonden aan de beperkingen. 
STRAFRECHTADVOCATENNETWERK.NLBEPERKINGEN TIJDENS VOORARREST

https://www.strafrechtadvocatennetwerk.nl/advocaat-voorarrest/meer-informatie/162-beperkingen-tijdens-voorarrest
 

STEUNGROEP 13 SEPTEMBER
DE  ARRESTATIE

https://13-september.nl/de-veroordeling/de-arrestatie/

[35]

STEUNGROEP 13 SEPTEMBER
DE  ARRESTATIE

https://13-september.nl/de-veroordeling/de-arrestatie/

[36]

“Ik had open gedaan omdat ik meende dat het de postbode was”. Ze toonden hun legitimatie, en vertelden dat als ze mevrouw Kaviaar was, ze was aangehouden wegens opruiing. “Ik kon het niet geloven. Ik vroeg of ik een jas mocht aantrekken. Ze liepen met me mee naar boven en zeiden dat ze een huiszoeking gingen doen en alle computers in beslag gingen nemen. Ik moest mijn tandenborstel maar meenemen” 

STEUNGROEP 13 SEPTEMBER
DE  ARRESTATIE

https://13-september.nl/de-veroordeling/de-arrestatie/

[37]
”OPRUIENDE” TEKSTEN JOKE KAVIAAR
RARA, WIENS RECHTSORDE IS HET?JOKE KAVIAAR20 NOVEMBER 2010
https://www.jokekaviaar.nl/RARA.html

OF
https://13-september.nl/opruiende-teksten-old/opruien/

NEEDERLAND WORDT SCHOONGEVEEGDJOKE KAVIAAR16 JULI 2011
https://www.jokekaviaar.nl/Hard_Leers.html#schoongeveegd

OF

https://13-september.nl/opruiende-teksten-old/neederland-wordt-schoongeveegd/ 

LEERS, HET VUUR EN DE DOODJOKE KAVIAAR8 APRIL 2011
https://www.jokekaviaar.nl/Hard_Leers.html#leers_dood_vuur

OF

https://13-september.nl/opruiende-teksten-old/leers-het-vuur-en-de-dood/

WAAR BLIJFT DE HOLLANDSE OPSTAND?JOKE KAVIAAR25 JUNI 2008

https://www.jokekaviaar.nl/opstand.html

OF

https://13-september.nl/opruiende-teksten-old/waar-blijft-de-hollandse-opstand/

[38]

STEUNGROEP 13 SEPTEMBER
GERECHTSHOF VERMINDERT IN HOGER BEROEP CELSTRAF JOKE KAVIAAR TOT TWEE MAANDENVOORWAARDELIJK28 MEI 2014
https://13-september.nl/gerechtshof-vermindert-hoger-beroep-celstraf-joke-kaviaar-tot-twee-maanden-voorwaardelijk/

[39]

ACTIVISTEN TEGEN NIEUWE GEZINSGEVANGENISVERSTOREN RAADSVERGADERING ZEIST6 OCTOBER 2015
https://aagu.nl/2015/verstoren-gemeenteraad-6.10.15.html

WEBSITE ASTRID ESSEDGEZINSGEVANGENISSEN

https://www.astridessed.nl/?s=gezinsgevangenissen 

  
[40]

”In de cassatieprocedure van de actie in de gemeenteraad van Zeist op 6 oktober 2015heeft advocaat Jebbink namens Joke Kaviaar de Hoge Raad gewraakt. Ze kreeg bij het Hof een gevangenisstraf van twee weken voor de actie, plus de tenuitvoerlegging van de eerder voorwaardelijk opgelegde twee maanden wegens opruiing. De uitspraak van de Hoge Raad is aangekondigd op 18 december aanstaande.”

STEUNGROEP 13 SEPTEMBER
HOGE RAAD GEWRAAKT IN ACTIE GEMEENTERAADZEIST

https://13-september.nl/hoge-raad-gewraakt-zaak-actie-gemeenteraad-zeist/

[41]

STEUNGROEP 13 SEPTEMBER
HOGE RAAD GEWRAAKT IN ACTIE GEMEENTERAADZEIST

https://13-september.nl/hoge-raad-gewraakt-zaak-actie-gemeenteraad-zeist/

42]
”Ik ben een dag lang verhoord, die agenten maakten duidelijk dat mijn telefoon en die van familieleden werden gemonitord. Mijn belgegevens zijn uitgelezen, ze wisten precies waar ik mij bevond tijdens de intocht.” ‘
TELEGRAAFJENNY D’ARC: MENSEN ZIEN DIT ALS EENSHOWPROCES8 OCTOBER 2018
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2649465/jenny-d-arc-mensen-zien-dit-als-showproces

[43]

BEN JIJ OOK EEN CTER OBJECT?JOKE KAVIAAR22 APRIL 2018
https://jokekaviaar.nl/CTER-object.html

OF

https://13-september.nl/artikel-joke-kaviaar-ben-jij-ook-een-cter-object/

[44]

”Ze presenteerde zich dan ook  als het vrouwtje, dat het ook maar

was overkomen en jammerde erover, dat ze nu in de hoek van extreem-rechts

werd neergezet.[4]

IS ze extreem-rechts?

Dat wil ik niet direct beweren en laat dat aan de lezer over:

WEL is aan haar twittergedrag opvallend, dat ze een politieke

partij ”Geen Peil” steunt [5], die nogal vaag doet [echte standpunten

zijn haast niet te vinden], dat en daar komt ie, een initiatief is, dat

is voortgekomen uit het tussen rechts populistisch en extreem rechts

zwevende ”Geen Stijl” EN wordt gesteund door de chique fascist

Thierry Baudet.. [6]

Moet ik meer zeggen?”

JENNY DOUWES/JENNY D’ARC/”VOLKSHELDIN”/

5 LEUGENS ONTMASKERD

ASTRID ESSED

2 DECEMBER 2017

https://www.astridessed.nl/jenny-douwes-jenny-darc-volksheldin-5-leugens-ontmaskerd/

[45]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALSRACISTISCH FENOMEENASTRID ESSED19 OCTOBER 2013
https://www.astridessed.nl/afschaffing-zwarte-piet-een-mustzwarte-piet-als-racistisch-fenomeen/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!