Heil Sauwens

Heil Sauwens

maandag 19 juli 2010 17:43

Waffen-SS

Is het niet om te rotten? Een politicus die in 2001 moest aftreden omdat hij het zo nodig vond even binnen te wippen op een feestje van zijn kameraden. Niets mis mee, zou je denken, tenzij je daar samen met die kameraden liedjes gaat staan zingen ter verheerlijking van de Waffen-SS en meer van dat fraai gedachtegoed.

Die politicus, dus, gaat nu een dankviering organiseren voor het grote aantal religieuzen dat niet met hun poten op plaatsen hebben gezeten waar dat niet nodig was.

Selectie

Wat ik me daarbij afvraag is op welke basis hij daarvoor de genodigden gaat selecteren. Iedereen welkom? Zijn de slachtoffers, die er niet zo gerust in zijn dat alle daar aanwezige religieuzen wel echt “clean” zijn, ook welkom? Mogen zij daar ook eens hún mening komen zeggen?

Zullen degenen die het niet zo nauw namen met de plaatsen waar ze met hun gewijde poten aanzaten ook worden uitgenodigd om zich te verontschuldigen tegenover hun ongetwijfeld diepgekwetste confraters? Dát zou pas een uiting van respect zijn.

Heil Sauwens

Of is het gewoon een zoveelste propagandastunt van een verachtelijke, hypocriete tjeef die alleen maar wat persoonlijke propaganda nastreeft. Na de laatste verkiezingsuitslag is dat op zich wel enigszins begrijpelijk.

Maar het zou mij heel erg plezieren als hij, samen met zijn collega-organisatoren, tijdens die Heil-Sauwens-Happening eens gaat vertellen wanneer ze nu eindelijk ook eens een initiatief gaan nemen om de slachtoffers te ondersteunen.

Tot zolang is het enige gebaar van “respect” dat hij en zijn collega’s van mij kunnen krijgen een schuin opgestoken rechterpoot en een stevige klak met de hielen tegen elkaar.

Ik ga stoppen. Dit soort hypocrisie maakt me gewoon misselijk. KOTSMISSELIJK!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!