De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Heeft het succes van “Close” een diepere betekenis als deel van de Tijdsgeest?

dinsdag 13 december 2022 13:50
Spread the love
“Close” zet zijn zegetocht verder. De door Belgen gemaakte film heeft de innige, warme  vriendschap tussen kinderen als onderwerp. En hij gaat ook over het gevaar dat de negatieve blik van anderen op die tederheid kan meebrengen. Het is een onderzoek, zo lees ik de film, naar de dodelijke gevaren die het afwijzen van samen leven in ware warme nabijheid kan betekenen. De  mooie film bevat ook een harde waarschuwing, hij is een pleidooi voor  meer waardering voor liefde, voor echt teder samen-leven.
Dat  succes heeft misschien wel volgende diepere betekenis.
Is er terecht veel aandacht voor dit filmische pleidooi om closer, dichter, warmer samen te leven?
Is dit kunstwerk inderdaad een warmhartige afkeuring, ook in de ogen van duizenden kijkers,
van spotten met warme waarden als vriendschap, liefde, intimiteit?
Is  het waar: Wie genoeg liefde & vriendschap ervaart,
en er in slaagt zijn bestaan op te bouwen rond veel Tederheid,
die zal in de limiet minder behoefte hebben
aan (ecologisch destructieve) Consumptie?
En vanuit een aanvullend perspectief:
in een wereld waar het sociale netwerk ontrafelt
om allerlei redenen,
zoals verslingerd zijn aan toestellen en voertuigen,
aan de (schijn)zekerheid van bezit,
en aan de verslaving van werken voor altijd maar meer geld,
waar de uitdagingen toenemend van mentale aard
schijnen te zijn, en niet meer materieel,
waar de ingewikkeldheid  van het bestaan
heel wat stressbronnen meebrengt…
daar is de  deugddoende werking
van Menselijke Warmte,
van tastbare, voelbare, echte liefde in relaties
toch meer dan ooit gewenste medicijn?
#Timetogoforwarmer
#livetenderly
Lees  meer perspectieven in de lijn van deze analyse van onze tijd en de huidige samenleving in vorige blogs over hoe we concreet met meer warmte, nabijheid, tastbare vriendschap en huidcontact kunnen uitkomen, kunnen gaan leven in een beter soort universum:
Meer inspiratie in deze zin valt ook te vinden in het mooi geïllustreerde en met denkkracht en veel levenservaring geschreven boek “Liefde in tijden zonder tijd” van professor Piet Nijs. De boekvoorstelling ging vorige week door in Museum M te Leuven, een verslag vindt u op mijn en zijn Facebook profiel.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!