De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Heeft de New York Times ooit gehoord van Chinese of Russische vaccins?

zaterdag 13 maart 2021 10:21
Spread the love

(Dit artikel werd geschreven door Dean Baker en verscheen op 4 maart 2021 hier in het Engels)

 

Ik vermoed dat het voor ‘s werelds leidinggevende kranten moeilijk is om aan nieuws te komen, want in deze lange podcast over Bill Gates en zijn inspanningen om vaccins beschikbaar te maken voor de ontwikkelingslanden, worden de vaccins die door China of Rusland werden ontwikkeld niet één keer genoemd. Dit is meer dan een beetje ongelooflijk, omdat op dit moment veel meer van de Russische en Chinese vaccins naar ontwikkelingslanden gaan dan de vaccins die door westerse landen worden geleverd via COVAX, het internationale consortium dat door de WHO is opgezet en door de Gates Foundation wordt gesteund.

Is het journalisten van de New York Times verboden om over de Chinese en Russische vaccins te praten?

Dit stuk is tevens zo verbijsterend in die zin dat het expliciet zegt dat – omdat Gates niet wil dat het door de overheid toegekende octrooimonopoliesysteem van financiering ter discussie wordt gesteld – er dus geen alternatief is. Dat zou wel eens waar kunnen zijn, maar het geeft blijk van de ongelooflijke corruptie van onze politiek en onze economie, dat omdat één ongelooflijk rijk persoon zich verzet tegen de hervorming van een inefficiënt en verouderd systeem, het niet hervormd zal worden.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!