De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Heeft de auto-industrie nog een toekomst ?
Auto-industrie, ACLVB, Werkgelegenheid, Seminarie -

Heeft de auto-industrie nog een toekomst ?

woensdag 16 juni 2010 14:42
Spread the love

Met de steun van de Europese Commissie organiseerde de ACLVB op 15 en 16 juni een seminarie waarop gedebatteerd werd rond het belang van innovatie voor een sociaal werkgelegenheidsbeleid tijdens de huidige crisis in de automobielsector. De sector zit immers in een reorganisatieperiode die gevolgen heeft voor de werkgelegenheid in heel Europa.

ACLVB-afgevaardigden van Belgische auto- en vrachtwagenconstructeurs wisselden hun ervaringen uit met vertegenwoordigers van Italiaanse (CISL), Poolse (Solidarnosc) en Bulgaarse (Podkrepa) vakbonden en de Europese Metaalfederatie (EMF), evenals met Europese functionarissen van het Directoraat-Generaal Ondernemingen en Industrie en het Directoraat-Generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen en een vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie Agoria Automotive.

De analyse van de situatie houdt rekening met sociale aspecten zonder daarbij de impact van auto’s op het milieu te vergeten, of het nu gaat om een wagen met een traditionele motor of een elektrische motor.

De bijeenkomst werd afgerond met het ontwikkelen van een toolbox gericht op een real time begrip van de strategische evoluties in de sector en een verhoogde reactiviteit in het beheer van de crisis.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!