De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hebben en zijn

Hebben en zijn

vrijdag 29 juli 2011 16:47
Spread the love

Op school stonden ze op het bord geschreven,
het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
de ene werkelijkheid, de andere schijn.

Hebben is niets, Is oorlog, is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn,
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard.  Is lichaam.  Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten,
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
is kind worden en naar de sterren kijken,
en daarheen langzaam worden opgelicht.

Ed Hoornik

Uit: Groot citatenboek voor elke dag, Lannoo, 2003

take down
the paywall
steun ons nu!