De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hebben de sociale fora afgedaan?
WSF, sociale bewegingen -

Hebben de sociale fora afgedaan?

vrijdag 20 augustus 2010 23:45
Spread the love

Voor wie het internationale gebeuren volgt in 2010 kan de vraag wat absurd lijken. Het proces van de sociale fora is immers springlevend. Er zijn dit jaar niet minder dan 40 evenementen, er wordt een nieuw Wereld Sociaal Forum voorbereid, iedereen is enthousiast, wat zou er dan zijn ‘afgedaan’?

Toch is de vraag helemaal niet irrelevant. Het Sociaal Forum van België dit jaar was een flop. Zeker, inhoudelijk was het goed, maar er was niet gemobiliseerd en er was nauwelijks volk. Het Europees Sociaal Forum in Istanbul is eveneens mislukt. Hier waren het vooral de Turken die op het appel ontbraken en de organisatie was ondermaats. Maar ook dat geeft te denken. Eigenlijk zijn enkel de eerste sociale fora in Europa echt geslaagd, in Firenze en Parijs. Daarna waren er telkens grote problemen. De Europeanen zijn duidelijk aan een gewetensonderzoek toe.

En toch is dat niet het grootste probleem. Zijn er de afgelopen tien jaar resultaten geboekt? Het antwoord is positief als we naar de bewegingen zelf kijken. Die zijn vandaag sterker, beter georganiseerd en met bredere bondgenootschappen. Maar politiek? Wat hebben we bereikt? Buiten Latijns Amerika, zo goed als niets. Hoe komt dat?

Sommigen zullen zeggen dat de beweging amper 10 jaar oud is en dus nog moet groeien. Anderen wijzen er op dat de formule van de ‘open ruimte’ met respect voor de grootste verscheidenheid binnen het kader van he Handvest, te a-politiek is om resultaten te kunnen opleveren. Het is vooral dat laatste punt dat nu volop in bespreking is en misschien kan leiden tot een aanpassing van de formule.

Er zijn hiervoor twee initiatieven genomen.

Een eerste komt van de commissie ‘strategie’ van het Wereld Sociaal Forum. Men wil het debat op gang brengen en iedereen wordt uitgenodigd een bijdrage te leveren. Er is een website waarop al enkele bijdragen verschenen: http://fsm2011.org/en/node/484

Een tweede initiatief komt van een groep die zich ‘GRAP’ noemt: een reflectiegroep over het proces van het sociaal forum. Ook die heeft een website: http://www.grap.org.br/ waarop bijdragen welkom zijn.

Het debat is in elk geval begonnen. Wie iets te zeggen heeft moet meedoen!

take down
the paywall
steun ons nu!