De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Heb het leven lief

Heb het leven lief

zondag 23 mei 2010 01:06
Spread the love

Heb het leven lief

“Liefde is de moeite waard om ervoor te vechten, er dapper voor te zijn, er alles voor te riskeren. Want als je niets riskeert, riskeer je nog meer”.

Ik las de tekst een tweetal jaren terug op een papieren doekje in een Gents restaurant en het verklaart voor een stukje waarom het aanknopen van relaties op latere leeftijd voor velen minder vlot loopt dan voorheen.
Ouder worden vermindert de appetijt om risico’s te nemen. Het speelse kind binnenin wordt hoe langer hoe meer aan banden gelegd en er wordt twee of meer keer nagedacht vooraleer men instinctieve impulsen de bovenhand laat.

We vinden ongetwijfeld dat we momenteel wijzer zijn dan in de tijd dat we nog lekker vrij, vrolijk, open en bloot met vrienden en vriendinnen omgingen, maar het verlies van het naïeve jeugdige vertrouwen in de medemens heeft ook nadelen. 
Als iemand toenadering zoekt is niet enkel meer de tintelende blik in de ogen van de andere van belang, maar er worden ook materiële overwegingen in rekening gebracht die weinig met liefde te maken hebben, maar alles met een welvarende toekomst en hoe zwaarder de ontgoochelingen in ons vroeger liefdesleven hoe voorzichtiger en meer oog er is voor wat men kan “krijgen” dan voor wat men bereid is “geven”.  

Wie weinig of niets meer riskeert blijft verstoken van de warme liefde en het levenselixir van de ander,  loopt risico op  verkramping, verzuring…  “Heb het leven lief, met je ogen dicht of in het volle licht. Hou van wie je ziet, pak de liefde vast en verliest haar niet. Wees maar niet bang” zingt Liesbeth List.
Wie liefde, tederheid, warme vriendschap uitstraalt krijgt er vaak een pak terug.  Wie echter veilig en behoedzaam in zijn ik blijft schuilen krijgt van hetzelfde laken een broek.  

Open staan voor liefde veronderstelt dat men risico’s toelaat in zijn leven en de ratio, de alarmsystemen, de opgelegde zelfcontrole, de vrees voor de toekomst… op een laag pitje zet.

Het is geen verhaal van uitgeputte panters en vermoeide leeuwinnen, maar over heren en dames die zich geïnstalleerd hebben in hun veilig status-quo en de eenzame nacht verkiezen boven het nemen van risico’s om een nieuwe relatie op te bouwen.

They don’t know what they are missing…

Luc   

take down
the paywall
steun ons nu!