De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Harteloosheid van JAMBON

woensdag 23 oktober 2019 22:58
Spread the love

Dat de regering Jambon een rechtse regering is staat buiten kijf. De nadruk van zijn beleid ligt niet op ondersteunen van de zwaksten in onze maatschappij maar wel op bestraffen.De teneur is duidelijk : als je , je best doet dan kan je de straf ontlopen.Tal van voorbeelden vergiftigen het 300 bladzijden lang regeerakkoord.

Langdurig werkzoekenden moeten na twee maanden een gemeenschapsdienst vervullen. Voor wat hoort wat is het credo. Die gemeenschapswerkers gaan in feite werkjes opknappen die best door laaggeschoolden tegen en rechtvaardig loon zouden moeten opgeknapt worden. Jambon heeft geen belangstelling voor sociale tewerkstelling zijn aandacht gaat uit naar het bestraffen van sukkelaars.

De samenwerking met Unia wordt stopgezet. Deze organisatie heeft een veel te sterke sociale reflex , vooral wanneer het gaat om diversiteit in onze samenleving. Men creëert een eigen centrum dat handelt volgens normen die beantwoorden aan de Vlaamse identiteit.

De erkenning voor de werking van geloofsgemeenschappen wordt strenger , het zijn geen instanties van de overheid maar zijn eigen Vlaamse regering die beslist over de erkenningen. Hij weigert te zeggen dat hij alleen de Islam voor ogen heeft. De moslimgemeenschap bedreigt de Vlaamse identiteit en moet aan banden.

Hij kiest voor een Vlaamse minister van Justitie , alhoewel Justitie een voor 90% federale materie is wil hij met een departement justitie tonen dat het met het straffen van mensen menens is en dat dit niet kan binnen een Belgisch bestel.

Inzake sociale woningen gaat hij privédetectives inschakelen om na te gaan of de aanvragers geen eigendommen hebben in het buitenland. Er staan in België 135 000 mensen op de wachtlijst voor sociale woningen , neem dat dit er in Vlaanderen 70 000 zijn. De speurtocht van deze detectives zal die wachtlijst met enkele tientallen doen dalen. Zullen al die wachters veel sneller aan een woning geraken? Ik denk het niet. Voor alle duidelijkheid, wie elders eigendommen heeft, heeft geen recht op een sociale woning. Zou men niet beter inzetten op het bestrijden van de belastingontwijking? Ik ben er zeker van dat dit heel wat rendabeler zou zijn.

Velen onder ons horen graag spierballengerol , het wordt tijd dat er eens orde op zaken gesteld wordt. Op het moment dat ze zelf geconfronteerd worden met ziekte werkloosheid of tegenslag slaat die denkwijze 180 graden om.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!