De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

HAR(D)TELIJK HASSELT

HAR(D)TELIJK HASSELT

vrijdag 2 februari 2018 10:16
Spread the love
 

De hasseltse Burgemeester Nadja Vananroye(CD&V) over Veilig wonen zonder overlast:

Véél middelen worden ingezet om de kleine overlast aan te pakken:”

-Meer stadswachten,cameranetwerk en verplaatsbare camera’s tegen sluikstorten en vandalisme,alcoholverbod op bepaalde plaatsen,opvolging horeca,….(Volthaplan) 

Meer stadswachten:

Nadja vergeet hierbij te vertellen dat het aantal wachten in stadsdienstverband wordt afgebouwd en vervangen door wachten van een privéfirma.Het financiele kostenplaatje(stadswachten/privéwachten)?Bevoegdheden?Werden de inwoners geraadpleegd?Menselijk plaatje:jobverlies,inkomensverlies…..?

Verplaatsbare camera’s en het zwerfvuil:

Dit is een typisch voorbeeld van een symptomenbestrijding.

De bedoeling is de camera’s te plaatsen in de omgeving van zogenaamde zwarte punten.De zwarte punten worden oa. mede door klachten van bewoners geselecteerd.Het zou een ontradend effect moeten hebben op het sluikstorten.In Runkst(Hasselt)aan het Sint-Hubertsplein heeft zo’n camera enkele maanden gefunctioneerd.Dit heeft het sluikstorten aldaar niet verminderd.De eerste weken werd het vuil buiten het zicht van de camera gestort en na het verplaatsen van de kledingscontainer verplaatste het sluikstorten zich naar de nabijgelegen steegjes.

Eén van de kerntaken van het Bestuur is de gemeente proper te houden.De burger heeft alsook een gedeelde verantwoordelijkheid hierin,tegelijkertijd speelt het gevoerde beleid een grote rol in het zwerfvuilverhaal door de afbouw van de diensten:Het plastiek wordt niet meer opgehaald en het grof vuil dat nog recycleerbaar is ook niet.Kwetsbaregroepen(armen,ouderen,mindervaliden)hebben hierdoor een praktisch probleem.De tweewekelijkse ophaling van Pmd,Gft en de rode vuilzakken vormt voor de bewoners van een appartementje(vaak weeral de kwetsbare groepen) zonder stokkeermogelijkheden een groot probleem aangezien dit in de zomer al snel voor geurhinder zorgt.Geef de kwetsbare groepen eventueel zelfs gewoon gratis vuilzakken voor een héél jaar,de criteria kunnen gemakkelijk gesteld worden wie hiervoor in aanmerking komt of niet.Organiseer de ophalingen elke week zo blijft de buurt proper,vuil trekt vuil aan.Plastiek moet terug worden opgehaald alsook grof vuil of voorzie een gratis buurtdienst die bij de kwetsbare groepen de ophaling van het grof vuil organiseert.Sensibiliseer de burgers en geef ze inspraak bij het aangenaam inrichten en leefbaar houden van hun buurt.

Criminaliteit/drugsgebruik

Volthaplan:

“Het gros van de middelen gaan naar repressie en technologie:”

°Selectief alcoholverbod aan de stationsbuurt,de wijk Heilig Hart en Runkst.Zo verplaats je enkel het probleem naar andere plaatsen.Ook zal de boete van 350 euro de meesten niet afschrikken aangezien deze doorgaans toch niet betaalbaar is voor hen.

°Razzia’s,Hasselt wordt mogelijk de eerste Belgische stad waar de politie de Stungun mag gebruiken.

°Verplaatsbare en vaste camera’s,stunguns,….

Eén van de bevraagden verwoordde het zo:”We hebben geen hardere maar een andere aanpak nodig van de criminaliteit en overlast.”

Hier is een zeer grote rol weggelegd voor de Ontmoetingscentra want zij hebben een onmiskenbare positieve invloed op de leefbaarheid en het ontwikkelen van een sociaal weefsel in een wijk. In hun huidige vorm zijn ze onvoldoende bereikbaar,onderbemand,ondergefinancierd en hebben ze een te beperkte bevoegdheid.Naast de wijkmanager kunnen ook het OCMW en het CAW hier perfect zitdagen organiseren.De wijkpolitie zou er bereikbaar kunnen zijn voor de wijkbewoners en hen bijstaan bij allerhande klachten van verkeersveiligheid, kleine criminaliteit en andere vormen van overlast.

Preventie:

Enkel Halte 24 wordt vermeld door de Burgemeester als preventieve maatregel waarbij deze jongerenontmoetingsplaats in één adem wordt genoemd met de overlast van vandalisme..

De goed nieuwskrant van de CD&V is eigenlijk een triestig en hard verhaal dat tekenend is voor deze tijd waarbij de hoofdrol is weggelegd voor repressie en preventie achter de coulissen moet wachten hopend op een bijrolletje om de show toch positief af te sluiten.Einde.

Ives Vanhouche

 (met dank aan Jos D. voor de informatie)

 

 

 

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!