De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: Pax Christi Vlaanderen
Pax Christi Vlaanderen

Hans Claus en Mohamed Barrie, boodschappers van radicale verandering door constructieve oplossingen

Op donderdag 10 december huldigt Pax Christi Vlaanderen gevangenisdirecteur Hans Claus en sociaal werker Mohamed Barrie als nieuwe Ambassadeurs voor de Vrede. Claus toont een doorgedreven engagement  voor een humaan en doeltreffend strafsysteem en een economie ten dienste van een leefbare samenleving. Barrie geeft handen en voeten aan een inclusieve superdiverse samenleving met concrete initiatieven zoals ‘Black History Month’ en door een jonge, scherpe en opbouwende stem te zijn in het anti-racismedebat. De plechtigheid in de handen van actrice en advocate Lien Van de kelder vindt online plaats.

donderdag 10 december 2020 15:48
Spread the love

 

Hans Claus is gevangenisdirecteur van de gevangenis van Oudenaarde en bezieler van vzw De Huizen. De Huizen streeft naar “kleinschalige, gedifferentieerde detentievormen op maat, die beter verankerd en geïntegreerd zijn in het maatschappelijk weefsel”. Met De Huizen wil hij een constructief antwoord bieden op zijn eigen vaststellingen en die van vele experts mét hem, namelijk dat het huidige detentiesysteem gebaseerd op grote logge gevangenissen faalt met onder meer enorm hoge recidivecijfers tot gevolg. In plaats van uniforme regels en een focus op veiligheid en eenzame opsluiting, stelt De Huizen een zinvollere detentietijd voor. Op die manier worden gedetineerden voorbereid op een leven na de strafuitvoering. Dit gebeurt door te werken op maat en door de verbinding met de samenleving niet volledig te verbreken achter hoge muren.

Claus botste gaandeweg ook met een ander systeem, dat in zijn ogen even disfunctioneel is als het strafsysteem: het huidige economische systeem. Dat focust volop op financiële winstmaximalisatie en gaat te vaak voorbij aan mens en natuur. Na twee jaar lang gesprekken te voeren met diverse experts en ervaringsdeskundigen bracht hij samen met anderen een krachtige verklaring met zes krijtlijnen voor een leefbare wereld naar buiten. De verklaring werd intussen door heel wat gerespecteerde stemmen ondertekend zoals Dirk De Wachter, Paul Verhaeghe en Matthias Schoenaerts.

Mohamed Barrie, de nieuwe Jongerenambassadeur voor de Vrede, kwam op zijn 12de van Sierra Leone naar België. Hij doorliep het parcours van veel jongeren met buitenlandse roots: via OKAN-klassen tot in het bso. Toch studeerde hij nadien af met een diploma Sociaal Werk. Hij engageerde zich al snel om meer Afrikaanse jongeren in het hoger onderwijs te krijgen en richtte in 2017 AYO op, een vereniging voor Afro-Belgische studenten. Hij traint ook de meisjeswerking van de City Pirates, een Antwerps sociaal voetbalproject, en is één van de drijvende krachten achter Black History Month Belgium. Sinds kort werkt Mohamed bij VOEM, Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims.

Via sterk geargumenteerde blogs en opiniebijdragen groeide Barrie uit tot een gewaardeerde stem in het discriminatie-, dekolonisatie en (anti)racismedebat. Daarin pleit hij voor een samenleving die bereid is om voorbij de ‘geijkte’ perspectieven te kijken, en die positieve rolmodellen niet als voorwendsel gebruikt om kwetsbare groepen weg te drukken of uit te sluiten. Vanuit een door zijn afkomst en religie gedragen waardenkader koos hij voor een veganistische levenskeuze.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!