Handelsrechter veroordeeld tot 11 kersenpitjes.

Handelsrechter veroordeeld tot 11 kersenpitjes.

donderdag 11 juli 2013 23:03

Een incident met een aspirant-politieagent zorgt voor enig ophef in de Brusselse nieuwstraat. Een dame wordt er beboet met 50€ voor het op de grond gooien van een kersenpit.

Het kersenpitje kan heel dom en belachelijk lijken maar als iedereen een kersenpitje op de straat gooit ligt de straat al gauw bezaaid met kersenpitjes zegt de Brusselse inspecteur.

“Als iedereen een kersenpit op de grond zou gooien,

groeien er straks misschien wel weer kersenbomen in de stad.”

Alle gekheid op een stokje en alle argumentatie in acht genomen is het uiteindelijk toch de inspecteur van de Brusselse politie zelf die heel dom en belachelijk lijkt. Als alle steden al hun politieagenten zo opleiden en ze laten die allemaal op de straat los dan loopt de straat straks vol met … euh? idioten? Een klein gesprekje met de dame in kwestie had ruimschoots moeten volstaan voor deze gruwelijke misdaad.  Vooral wanneer men bedenkt dat dezen die de bankencrisis hebben veroorzaakt nog steeds vrij rondlopen en dat de Brusselse handelsrechtbank tot voor kort 97% van de dossiers over misbruik van voorkennis, manipulatie van aandelenkoersen en andere beursdelicten zonder gevolg klasseerde.

Het kersenpitje van dienst op die rechtbank was tot voor kort o.a. de inmiddels gepensioneerde handelsrechter Francine De Tandt. Deze werd door het Brusselse hof van beroep veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel en een boete van 550 euro, het equivalent van 11 kersenpitjes dus. Ze werd schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken bij haar benoeming door de Hoge Raad voor Justitie tot voorzitster van de rechtbank van koophandel, en aan schending van haar beroepsgeheim in het kort geding rond de verkoop van Fortis aan BNP Paribas.

Bron: http://www.demorgen.be/dm/nl/2462/Standpunt/article/detail/1566243/2013/01/22/Het-blijft-merkwaardig-dat-Francine-De-Tandt-tot-de-laatste-dag-actief-kon-blijven.dhtml

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!