De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Half -abstracte Muurschildering in Leuven houdt tijdgenoot spiegel voor; wordt nu echter overplakt met vastgoed reclame

dinsdag 15 juni 2021 10:27
Spread the love

 

Is deze reclame, die met het muurkunstwerk interfereert en het ontsiert en de lezing ervan bemoeilijkt, ok voor het Stadsbestuur?

[De casus is ook juist in zijn symboliek straf en veelzeggend: nog maar eens doen bouwpromotoren en commercieel gedreven consorten aan grensoverschrijdend gedrag. Ten koste van de sector van de Betekenis. De Kunst. De Cultuur.

Wie heeft er overigens een verklaring van de betekenis van deze wandschildering? Welke goede Leuvenaar heeft er al bij stilgestaan? ik geef dadelijk een duiding, een verklaring waar ik alles uit de kast haal, en rotsvast in geloof.

Politiek

Voor mij is de kwestie, gezien vanuit de bedoeling van de maker en de betekenis van het werk, overigens uiterst ironisch. Je ziet hoe, ( in een wijk van vrij veel gewone mensen en.armen), een beeld gebracht wordt waarbij zowat iedereen, je herkent menselijke massa-figuurtjes die nauwelijks van elkaar verschillen, wegglijdt in uniformiteit. De vleeswaren in de rechterbovenhoek geven een leessleutel, een hulpje bij het “decoderen”: de hedendaagse mens dreigt te verworden tot worst, eenheidsworst.

 

Nu is de kunstenaarsziel getypeerd door het tegendeel: persoonlijkheid, diepgang, extravaganza. Zoals in de overbekende versregel: “Ik ben een god in.het diepst van.mijn gedachten”.

Door dit unieke kunstwerk in de hoek te laten drummen met wat in wezen een banale reclame-affiche is, voltrekt zich toch het beschreven en aangeklaagde verarmingsproces zich voor de ogen van kunstenaar en kijker?

 

Het lijkt overigens dat de maker vreesde dat zijn werk niet begrepen en onvoldoende gewaardeerd zou worden. Vandaar zijn toegevoegde lichtjes hoogdravende (ere) titel en zelfcategorisering: SYMBOLYSM = “Dit is een beeld vervuld van symboliek.” De schepper bedoelde hiermee waarschijnlijk ook: “Kijk wat verder dan je neus lang is; bij .het schouwen van deze (muur)kunst; en in je bestaan. Deze werk-, handel- en pretverslaafde wereld zal je daartoe niet uitnodigen”.

In elk geval, er hangt nu zowaar profane praat op deze profetische, verhulde, beeldige, interessante vermaning.

QED… De maker en een observator van de tijden als ikzelf konden zich geen mooier bewijs van de Boodschap wensen…

 

NB. “Leessleutels” bij het “decoderen”, verhalen die algemeen bekend zijn en die ik zelf bij deze duiding heb benut: het boek “1984” van George Orwell en “Brave new wold” van Aldous Huxley en de film “THX 1138”, bekend van het koekje “Soylent Green”. Leitmotiv: de maatschappij die werkt als de ultieme brenger van vervreemding, die de persoon controleert, versmacht, onderwerpt, uniformiseert.

 

P. S. Wie achteraf meent dat het vinden van de (diepere) betekenis van een half abstract beeld als dit een sinecure is, die mag ik er graag op wijzen dat niemand anders op mijn vraag ertoe, een ernstige poging heeft gedaan (op een van mijn grootste fans op Facebook na, een tweetalige dame met Italiaanse en Franse roots). Integendeel, een oud-collega van het Agentschap Integratie en Inburgering had vooraf haar grote twijfels uitgedrukt of interpretatie wel mogelijk is; in volgende bewoordingen: “Dezelfde basisfiguur krijgt afhankelijk van de plaatsing, perspectief en combinatie een andere betekenis waardoor de invulling van een symbool, dat hetzelfde is, toch voor iedereen anders kan zijn. Denk ik. Het kunstwerk staat er al lang, maar het reclamespandoek ik nieuw en merkte ik vandaag voor het eerst op. Jammer, want het ontsiert het plaatje.”

 

Leestip

Meer verklaringen van half abstracte kunstwerken staan in mijn bundel “Quo vadis, Homo sapiens”. Ik verklaar onder andere de meerlagige maatschappijkritieken die zitten in een beeldje van de tegenwoordig in het Leuvense gevestigde beeldhouwster Carla Meertens (Pigeon Espion) en ik lees de diepere boodschap van de bekende dubbelwandige schildering met het meisje met de parels en de Vlaamse Gaai in Hasselt, nabij het Dusartplein.

Dit werk kunt u bekomen door overmaken van 25 euro op de rekening BE 70 0004 3189 5125.

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!