De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Haiti, een jaar na de aardbeving

Haiti, een jaar na de aardbeving

woensdag 12 januari 2011 14:03
Spread the love

Vandaag is het precies één jaar geleden dat Haïti door een zware aardbeving werd getroffen: ongeveer 305.000 doden, 5.800 amputaties, 1,5 miljoen ontheemden in tenten, 105.000 verwoeste woningen, 208.000 beschadigde gebouwen en 20 miljoen kubieke meter puin.

De internationale solidariteit kwam snel op gang en verzachtte het leed van het Haïtiaanse volk. De mensen zijn daar dankbaar voor. Jammer genoeg constateert men op het terrein dat de hulp Haïti’s afhankelijkheid van het buitenland dreigt te verhogen, mede omwille van verkeerde keuzes in het verleden. We denken aan de verwaarlozing van de voedselzekerheid, aan de concentratie van de hulp in Port-au-Prince, aan de prioriteit van vrijhandelszones (assemblagefabrieken met lage lonen), aan de afwezigheid van een echte dialoog met organisaties die met de armsten werken…

Georges Werleigh, één van de stichters van ITECA, een Haïtiaanse basisorganisatie die zich voor de armste boeren inzet en een partnerorganisatie van Broederlijk Delen, zegt: ‘Het is alsof er een oorlog bezig is tegen de landbouwsector, tegen de arbeidersklasse en tegen de meerderheid van armen. Deze oorlog wordt gesteund door de buitenlandse regeringen die de dominante Haïtiaanse oligarchieën bevoordelen dankzij een ongebreidelde vorm van exploitatie. Het is een moordende uitbuiting.’

Dit probleem bestaat al heel lang, maar het zou zo vlug mogelijk opgelost moeten worden om een duurzame verandering mogelijk te maken.

In deze context bieden buitenlandse organisaties zoals Broederlijk Delen en de Haiti Support Group (UK) een alternatief op het vlak van ontwikkelingssamenwerking. ‘We zijn dagelijks getuige van de talenten, de mogelijkheden en de wil van de Haïtianen. Zij kunnen de ontwikkeling van hun land in eigen handen nemen. Daarom ondersteunen we alleen de initiatieven van lokale organisaties. Wij leggen nooit onze ideeën en interesses op, maar respecteren de Haïtiaanse cultuur en voeren een voortdurende dialoog met de lokale organisaties. Zij zijn onze partners,’ zegt Gerrit Matton, steunpunt van Broederlijk Delen in Haïti.

Georges Werleigh geeft een concreet voorbeeld: ‘ITECA wil de boerenbewegingen versterken, in het bijzonder die van vrouwen en jongeren, omdat zij een cruciale rol vervullen voor de voedselproductie, met het oog op het stoppen van de afhankelijkheid van externe voedselhulp. Een ander voorbeeld: nadat ITECA eerst tenten had uitgedeeld, is het nu al begonnen om met medewerking van de mensen zelf 1.700 woningen te bouwen die bestand zijn tegen aardbevingen. Dat zijn duurzame oplossingen.’

Bekijk het you tube filmpje over Iteca: http://www.youtube.com/watch?v=ykd3UHfskt0

Broederlijk Delen ontving na de aardbeving extra geld. In totaal ging het om 460.301 euro (nov. 2010). Daarmee heeft de ngo zijn 17 partnerorganisaties zo snel mogelijk opnieuw operationeel laten worden. 80% van deze middelen werden reeds besteed. Daarnaast ontving Broederlijk Delen ook extra geld via Haïti Lavi 12-12.

Broederlijk Delen en de Haiti Support Group menen dat de Europese Unie, als één van de grote donoren, een belangrijke rol kan vervullen. Christian Wisskirchen, voorzitter van de Haiti Support Group: ‘Om deze benadering van respect voor de Haïtianen te ondersteunen kan de EU zelf bijdragen door op substantiële wijze te wegen op de beslissingsprocedures rond de heropbouw, bijvoorbeeld tegenover de CIRH (Interim Commissie voor de Heropbouw van Haïti). Het politiek engagement van de EU in Haïti is nog niet in verhouding tot zijn financieel engagement. De EU is bijvoorbeeld de belangrijkste speler op het vlak van wegenbouw in Haïti. En opdat de wegen ook nuttig zouden zijn voor de kleine boerengemeenschappen zou de EU in dialoog moeten gaan met basisorganisaties zoals ITECA zodat de aanleg van wegen zo kan gebeuren dat ook de meest afgelegen dorpen hun producten naar de lokale markten kunnen brengen.’

Een jaar na de aardbeving is het daarom hoog tijd dat de internationale gemeenschap en de vele buitenlandse ngo’s meer aandacht hebben voor de eigen rol en betrokkenheid van de Haïtianen zelf. Dit zou niet alleen getuigen van meer respect, maar ook efficiënter zijn op het vlak van ontwikkeling.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!