De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Had Wouter Van Besien dan toch gelijk ?

Had Wouter Van Besien dan toch gelijk ?

maandag 27 juli 2015 22:19
Spread the love
Dat de liberalen en de Nationaal-liberalen victorie kraaien
met de bereikte budgetcontrole is de logica zelve. Zij profileren zich als de
partijen van de bezittende klasse een predicaat dat ze alle eer aandoen.

Vandaag stel ik vast dat ook de christendemocraten hoera
roepen. Wetend dat meer dan de helft van hun electoraat uit  de arbeidersbeweging komt doet me  de wenkbrauwen
fronsen.

Citaat van de CD&V site:

Daarmee heeft de regering beslist om volop onze economie te versterken.
Door in eerste instantie te zorgen voor het behoud van bestaande jobs en de
creatie van nieuwe jobs, en dat door de loonlasten te laten dalen en werken
aantrekkelijker te maken. Bovendien zullen de inspanningen worden gespreid: we
maken het belastingsysteem rechtvaardiger
.

Mijn bedenkingen:

De loonlasten
worden verlaagd van 33 naar 25%. Voor arbeidsintensieve bedrijven is dat nu
al het geval, deze cadeau gaat nu naar bedrijven die met relatief beperkte
mankracht grote winsten maken. In de kranten deze week konden we lezen dat de
betrokken CEO’s geen extra jobs kunnen garanderen. Naar wie gaat die winst?

De vermindering van de
zogenaamd patronale bijdrage is blijkbaar “nodig” om in de sociale zekerheid
1.7 miljard te besparen , dit doet men door te knippen in de werkingskosten van
de ziekenfondsen wat minder diensten aan de zieken betekent, sterkere degressiviteit
van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd, minder aantrekkelijk tijdskrediet en
het bemoeilijken tot het verkrijgen van brugpensioen. Ook de welvaartsenveloppe
zal minder stijgen dan voorzien. Het gewaarborgde inkomen wordt geschrapt.

De loonlastenverlaging
wordt gecompenseerd door het geld te halen bij steuntrekkers zieken en mensen
die het op hun werk niet meer zien zitten.

De inspanningen
worden gespreid want de indexsprong wordt gespreid in de tijd, je hele
leven lang werkt deze ingreep door in je loon en je pensioen. Mogelijks komt er
zelfs een tweede sprong om de verhoging van de BTW op elektriciteit te compenseren.
Het mogelijks verhogen van het netto-inkomen zal zeker niet volstaan om die Btw-verhoging
en de indexingreep te compenseren.

Het belastingsysteem
wordt rechtvaardiger , speculanten die onvoorzichtig zijn en hun aandelen
binnen de zes maand verkopen zouden 28 miljoen in het laadje brengen dit is 1.6%
van de besparing in de sociale zekerheid. Een vermogensbelasting is niet
voorzien in het volgens de CD&V rechtvaardige stelsel.

Besluit:

Vandaag moet ik terugdenken aan een uitspraak van Wouter Van
Besien (GROEN) dd30/04/2014 : “Weet je wat het probleem is in ons land?
CD&V. Zij eigenen zich het ACW-electoraat toe, terwijl die mensen zich
eigenlijk veel meer kunnen vinden in ons programma. Maar uit loyauteit stemmen
al die mensen toch op CD&V. Vervolgens steken Kris Peeters en Pieter De
Crem die stemmen in hun broekzak en voeren ze meteen na de verkiezingen een
rechts beleid.”

Ik kan me best indenken dat de christelijke arbeiders zich
vandaag bedrogen voelen. Meer nog het citaat op de site is haast spotten met
een deel van de achterban.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!